Aktive Lokalsamfunn

mandag 23. april 2018

ØKTPLAN – SFO Vestfossen - leikaktiviteter 
Hovedtrener: Jenny 
Hjelpetrener: Siri 
MÅL: Utfordre barnas konkurranseinstinkt og reaksjonsevne ved bruk av leik. 

Ferdighetsmål: barna skal mestre alle lekene. 
Kortsiktigmål: lære å samarbeide og fokusere på fairplay i de ulike lekene.  
Holdningsmål: Skape et trygt og inkluderende miljø     

Målgruppe: 2.klasse 
Utstyr: fløyte, baller, rockeringer, vester, kjegler. 
Tid: 14:15-15:15 
Sted: Vestfossen SFO 
Dato24.04.18 


TID 
HVA 
HVORDAN 
HVORFOR 
METODE/KOMMENTAR 
Ca 7 min 
Generell oppvarming 
Tannbørsten kommer 


En lek som fungerer likt som "haien kommer", bare at ordene er byttet ut med godteri og tannbørste. Barna deles inn i fire lag, som steller seg i hjørnene. I midten står tannbørsten. Barna får velge egne lagnavn, men det må være en type godteri. En etter en skal lagene ut og løpe, og så kommer tannbørsten, som skal ta godteriene. Blir man tatt så blir man en tannbørste. Siste som står igjen er vinneren.  
En leik som går ut på å utfordre reaksjonsevnen til barna, noe som er målet med økta. Velger å sette denne reaksjonsleken som oppvarming ettersom øvelsene i hoveddelen er litt mer slitsomme, og det er en passende overgang mot reaksjon i hoveddelen. Her må barna reagere på lyd når det ropes "tannbørsten kommer". De må også være raske slik at de reagerer hurtig i konkurranse om å løpe tilbake til basen sin. 

---------------------------------------------------------- 
Øke motivasjonen 
Øke prestasjonsevnen 
Hindre skader Vise og forklare. 
 Ca 7 min 
Spesiell del 
Lenke sisten 

Vanlig sisten, bortsett fra at dersom man blir tatt så skal man holde i hendene til hverandre slik at man danner en lenke. Ikke lov å slippe hendene. Den som står igjen til slutt uten å ha blitt tatt er vinneren.  
Vise og forklare. 

HVA 
HVORDaN 
HVORFOR 
METODE 
30 min 
Hoveddelen 

Tarzan-sisten 
Rydde hage 


Vi legger ut masse utstyr som skal følge en ype. Barna skal leke sisten i denne løypa, og kan ikke tråkke på bakken. Dersom du blir tatt, blir du harn, og skal ta de andre.  
Vi deler inn i to lag som har vært sitt område. Dette området er hagen. På begge sidene har vi lagt ut masse forskjellig utstyr. På en bestemt tid skal barna kaste de forskjellige tingene over på den andre siden. Når tiden er ute, er det om å ha minst mulig utstyr på sin side. Målet er å ha så ryddigst hage som mulig.  Dette er en fin leik ettersom de aller fleste får prøvd seg som "harn". De siste gangene så har alle barna mast om å være harn. Derfor har vi tatt med denne leken der man må bytte på å være harn hele tiden. Denne leken utfordrer balansen ettersom man har en mindre og mer spesifikk bane å løpe på. I høy fart vil man utfordre balansen når man følger løypa. Man utfordrer også reaksjonsevnen i denne leken ettersom man må hurtig reagere på hvem som er. Reaksjonen øker også fordi man er i ukjent terreng. Man må tenke raskt når man er i en situasjon er man kan bli tatt av harn og har en vanskelig ype foran seg.  


Vise og forklare 


5-7  min 
Avslutning: 
Rydde inn utstyr 
Samling 


Alle barna må være med å rydde inn utstyr etter hver økt, noe de også er vant til ifra før, men ofte kan være litt vanskelig å organisere, da barna som oftest helst vil fortsette å leke. 
Samler alle barna i en sirkel hvor vi spør dem om de likte økta og hvorfor, og eventuelt hva de ønsker å gjøre neste gang.   

For å få en rolig avslutning på økta, og også få barna til å reflektere litt over økta.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar