Aktive Lokalsamfunn

onsdag 4. april 2018

ØKTPLAN - SFO LAMPELAND
Hovedtrener: Maren Aaserud
Hjelpetrener: Ina Rustand
Dato: 03.04.2018
Tid: 60 min
Målgruppe: 1.-4. klasse
Utstyr: Høyttaler til musikk
Sted: Lampeland skole, gymsal
Hovedmål: Påvirke koordinasjon ved hjelp av leik
Holdningsmål: Barna skal prøve å gjøre sitt beste under leikene.
Kunnskapsmål: At barna kanskje kan lære nye leiker og øvelser, som de kan bruke seinere når de leiker selv.


Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/kommentarer
OPPVARMING
5 minInnledning:
Introduksjon og informasjon.
Samles barna på benkene på den ene langsiden, mens vi står ovenfor dem og forklarer det vi skal gjøre. Skal være kort og konkret, ellers blir det mye uro.

Få et førsteinntrykk av gruppa, alder.
Skape engasjement, og gjøre dem klare for leken.
Vise og forklare.

Forklare hva som skal gjøres i løpet av dagen, dette skaper motivasjon for de leikene som skal gjøres. Hvis det er noe som ikke er kjent balnt gruppen kan kan vise.
10 min


Generell del:
Hermegåsa
En av barna velges ut til å være leder, resten følger etter bak i en rekke. Lederen velger ut ulike øvelser, og de andre skal herme og gjøre det samme. Lederen byttes ut etter en tid og et nytt barn blir leder og skal finne nye øvelser som de andre skal herme etter.
I den generelle delen skal det ikke være bra leddutslag.

Vi varmer opp fordi:
-Forhindrer skade
-Øker prestasjonen, psykisk og fysisk
-Øker oksygenopptaket
-Øker tøyeligheten i leddene
-Øker oppmerksomheten
-Øker nerveimpulsene
-Øker transporten av næringsstoffer i kroppen
Apemetoden.

Jeg skal stå å hjelpe og motivere dem og velge en ny leder.
10 min
Spesiell del:
Øvelser over langsiden

Alle stiller seg på rekke i den ene enden av salen, når jeg sier fra gjør vi en øvelse over hele salen.

Løpe
Krabbe
Dra seg fram på magen
Krabbe bakover
Froskehopp
Hinke/hoppe
Trillebår
I den spesielle delen øker intensiteten, og man forbereder seg til hoveddelen.
Vise og forklare.


HOVEDDEL
10 min

Leik 1:
Dansestopp
Barna fordeles seg rundt om i salen, i det jeg setter på musikken begynner alle å danse. I det musikken stopper skal alle fryse, de som beveger seg må sette seg på benken. Disse rundene går fort slik at vi opprettholder et godt nivå på aktiviteten.
Velger å ha flere leiker, fordi barna fort kan synes det kan bli kjedelig å gjøre det samme over lengre tid.

Under disse leikene, blant annet dansesisten påvirkes blant annet rytme, romorientering, øye-fot og øye-hånd, samtidig som leiken har også en effekt på den aerobe utholdenhet.

Vise og forklare

Jeg skal vise hvordan leiken blir utført først, slik at det blir lettere for dem når de skal leike det selv.
10 min

Leik 2:
Haien kommer

Velger en eller flere barn (kommer an på størrelsen på gruppen) til å være hai. Resten blir delt inn i like store grupper og steller seg i hvert sitt hjørne av salen, hvor de velger selv navnet på gruppen. Når jeg sier deres gruppenavn skal de løpe i sirkel rundt haien. Når jeg sier haien kommer, skal haiene prøve å ta de andre, på samme måte som sisten. Blir man tatt blir man hai. Den siste som står igjen er vinneren.


Vise og forklare.

Jeg skal vise hvordan leiken blir utført først, slik at det blir lettere for dem når de skal leike det selv.
10 min
Leik 3:
Rødt og Grønt lys
Jeg velger en «politimann», som skal stå på andre siden av salen, i forhold til resten av gruppen. I det lyset er grønt står politimannen med ryggen til og gruppen flytter seg framover. I det politimannen roper «rødt lys» må alle stå stille. Hvis noen beveger seg må de starte på nytt. Denne leken kjører vi flere ganger og bytter politimann.

Vise og forklare.

Jeg skal vise hvordan leiken blir utført først, slik at det blir lettere for dem når de skal leike det selv.


AVSLUTNING


10 min
Felles ryddig om behov.
Oppsummering av økta.
Samles i halvsirkel.
Alle si en ting hver.
Vite hva de synes var morsomt, og hva de vil gjøre mer av.
Skaper også samhold.
Sitte og snakke

1 kommentar:

  1. Denne økta gikk bra. Jeg synes det var lettere denne gangen, på grunn av at jeg følte meg litt tryggere på hvordan jeg skulle gjøre ting og hvordan jeg skulle håndtere barna. Det gikk også bedre med navn, og de husket også meg som var morsomt:)
    Forrige økt hadde jeg fløyte, og det funket bra når jeg ville ha ro og jeg skulle snakke. Denne gangen hadde jeg ikke det og jeg synes jeg da måtte jobbe hardere med å få ro og fokus på meg.

    SvarSlett