Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 10. april 2018


Hovedtrener: Knut Ole
Hjelpetrener: Malin
Sted: Raumyr SFO, Ute
Tid: 14.00-15.00
Utstyr: Kjegler, Erteposer og Tau.
Mål for økta: Påvirke barnas utholdenhet og hurtighet gjennom lekaktivitet.Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
3-5 min
Oppstart. Samle barna slik i en sirkel.
Signalisere at de skal komme og gå i sirkel rundt oss. Deretter hilse på barna, og forklare den første leken
For å få en naturlig start på økta, og få barna til å bli litt bedre kjent med oss.
Samle de i en sirkel, deretter snakke til de.
10 min
Generell del


Do sisten.
Samme som sisten, bare at når man blir tatt må man sette seg på huk med en arm opp som en do. Når en person setter seg på deg og "drar ned" (drar i armen) er man fri.
Denne leken er morsomt for barna og skaper et konkurranse moment, dermed får vi forhåpentligvis mer engasjement i gruppa.
Vise og forklar.

15
Spesiell del
Hauk og Due
En er duemor, en annen starter som hauk mens resten er duer. Etter regla er sagt av duemor skal duene forsøke å løpe over til duemor, uten å bli tatt av hauken. Blir de tatt, blir de en hauk selv.
Denne leken er gøy for gruppa og det er meninga at de skal få økt kroppsvarme inn mot hoveddelen. Det kommer sikkert til å være forskjeller og noen som vil jukse, så blir viktig å passe på de som ikke er så gode.
Vis og Forklar.
25 min
Hoveddel
Stafett:
Dele inn i lag ettersom hvor mange elever som er der. Første gang skal de løpe vanlig, deretter hinke, så med ertepose på hodet, så festet sammen to og to med bein rundt beina, og til slutt evt slalom.

Haien kommer.
Deler inn gruppa i 4 og gir dem hvert sitt område. På signal skal en og en gruppe gå ut og jogge rundt i ring rundt haien(e). På nytt signal skal haien(e) forsøke å ta fiskene før de kommer tilbake til området sitt. 


Satt opp to leker ettersom begge lekene er ikke leker som typisk varer altfor lenge. Dermed rekker vi kanskje to. Starter i hvert fall med stafett, så får vi se hvor motiverte ungene er.
Vise og forklar.
5 min
Avslutning
Samles ved bruk av klappsignalet, og snakker om hvordan økta har vært.
For å få en naturlig slutt på økta, og få oppsummert hvordan de likte økta.
Klappsignalet slik at de kommer og setter seg.

2 kommentarer:

  1. Jeg syntes økta gikk bra, litt vanskelig å få ungene til å høre på oss når vi var ute og det var andre rundt. Burde hatt med fløyte, men fungerte også med stemmen.

    SvarSlett
  2. Ok. Fint om du skriver ukenr i overskriften, evt dato i heading. Vanskelig å se når det skal gjennomføres. Ønsker også at dere i hvorfordel begrunner lek i forhold til målsetting.

    SvarSlett