Aktive Lokalsamfunn

mandag 9. april 2018
Navn: Julie Dahl Rust                                                                          
Dato: 10.04.18
Hjelpetrener: Mathilde Heggeli
Sted: Wennersborg SFO
Varighet: ca 1 time
Målgruppe: 1. klasse
Utsyr: høyttaler, baller, matte, erteposer og tarzansisten utstyr (hva enn barna vil ha frem)

Mål: bli bedre kjent med barna og forbedre allsidig bevegelsesevne (hovedsakelig utholdenhet og reaksjon)


ØKTPLAN 
Tid
Hva
Hvordan 
Hvorfor 
Metode
5 min
INNLEDNING

- Samle alle
- gjennomgang av aktivitetene.
-navnerunde


-Samle alle i en sirkel i midten av gymsalen


Jeg gjør dette for å få mer kontroll på barna, og for å informere dem om hva vi skal ha. Slik vet både jeg og barna hva vi skal forholde oss til. Navnerunden er også et hjelpemiddel for å bli bedre kjent med barna.
10 minGENERELL DEL 
    
-  Stiv heks
     


      

-Haien kommer

-     En person er heks. Heksen skal ta de andre barna. De som blir tatt må stelle seg på stedet de blir tatt med spredde bein. De andre elevene redder de som er tatt ved å krabbe igjennom beina deres.

      
-en person er haien og står i midten av gymsalen. De andre fordeles på de fire hjørnene i hallen og finner selv på sitt eget «fiskenavn». Når jeg sier deres «fiskenavn» skal de ut å løpe i ring rundt haien. Når jeg sier haien kommer er det om å gjøre å komme seg unna haien og inn i sitt eget hjørne. De som blir tatt av haien blir hai selv og skal ta de som er igjen.

I oppvarmingen har jeg valgt å ha leker som øker motivasjon og som går litt på utholdenheten, ettersom dette er et mål i hoveddelen. Haien kommer er i tillegg en øvelse som skjerper reaksjonen, som også er et mål i hoveddelen. Oppvarmingen hjelper med å omstille kroppen fra hvile til arbeid, og fungerer skadeforebyggende.
Følg-meg- metoden
Vise og forklare
10 min
SPESIELL DEL


-dansk stikkball.-alle mot alle. Bruker 1-2 baller ettersom hvor mange som er med. Ikke lov til å gå mer enn tre skritt med ballen før man kaster. De som blir truffet setter seg ned på bakken der den har blitt skutt. De som sitter kan fange ballene som kommer og skyte de som står, men ikke reise seg opp for å fange de.Dansk stikkball får barna motiverte og engasjerte til hoveddelen, ettersom det er en mot en. Barnas konkurranseinstinkt blir skrudd mer på og her økes intensiteten litt fra den generelle delen. Denne leken er også gøy for ungene og de får prøvd seg på flere forskjellige måter.
Vise og forklare
30 min
HOVEDDEL 
-Sykehussisten
-Enkel stafett

-Snipp og snapp
-  Tarzansisten

-  Eventuelt dansestopp


- legger en matte i midten av gymsalen, som vil være «sykehuset». Barna får velge hva «sykehuset» skal hete. Velger 1-2 «sykehusarbeidere» som kun skal bære barna som blir tatt opp på matta. Disse kan ikke selv bli tatt. Velger 1 som har den og som skal ta de andre. Når noen blir tatt må de legge seg ned på gulvet og vente på å bli hentet av «sykehusarbeiderne». «Sykehusarbeiderne» bærer de som har blitt tatt og legger dem på matten. Etter den som har blitt hentet har ligget på matten i ca 5 sekunder er den fri igjen.

-Deler inn i lag ettersom hvor mange som er med på gymtimen. Legger noen erteposer på den ene siden av gymsalen. Barna steller seg på rekke innen lagene. hver av barna løper og henter en ertepose. Det første laget som har hentet alle erteposene vinner
-deler gruppen i to, en gruppe er snipp og en er snapp. En snipp og en snapp setter seg med ryggen mot hverandre. Når jeg sier «snapp» skal snapp løpe mot veggen og snipp løpe etter og ta snapp.


-Si til barna at de har 3 minutter til å ta ut hva de vil fra utstyrsrommet. Etter de har lagt ut det de vil velger jeg 1-2 som har den og skal ta de andre. De som da blir tatt har den.-tar dansestopp om det er ekstra tid på slutten. Spiller musikk. Mens musikken spiller skal barna danse. Når musikken stopper skal de stå stille. De som beveger seg må gå ut og ta 5 froskehopp

Disse øvelsene er basert på at ungene skal ha en morsom opplevelse med leik og idrett. Sykehussisten, tarzansisten og stafetten går på utholdenheten. Samtidig som snipp og snapp, og dansestopp forbedrer reaksjonsevnen. Dermed forbedres den allsidige bevegelsesevnen.
Vise og forklare
5
min
AVSLUTNING 

-Snakker sammen om hvordan økten har vært. Eventuelt spørre om hvilke leker de vil ha neste gang osv.


Samles i sirkel i midten av gymsalen. De kan spørre meg og Mathilde om hva de vil, og vi vil få vite hvordan økten var for barna.


Dette gjør jeg for å oppsummere hva barna tenker om økta, hva jeg kan gjøre bedre, og forslag til hva jeg kan ha neste gang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar