Aktive Lokalsamfunn

mandag 9. april 2018


Økt nr.3

Navn: Tonje Rustand og Nora Dokken Berget
Hovedtrener: Tonje
Hjelpetrener: Nora
Hovedmål: Forbedre reaksjonsevnen. Utfordre synssansen.
Ferdighetsmål: At barna skal synes det er gøy å være i fysisk aktivitet.
Holdningsmål: Jeg og Nora skal være bestemte og bidra ved å være positive til at elevene får en time de kan glede seg til i løpet av uken på SFO.
Dato: 11.04.2018
Varighet: 45 min. Kl. 14.00 – 14.45
Utstyr: Rokkeringer, høyttaler
Sted: SFO, Judo hallen på Skavanger Skole

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
3min
INNLEDNING
·       Hilse på barna
·       Gå inn på rekke etter meg.
·       Gå en runde rundt i salen -> sette seg på linje etter veggen.
·       Fortelle kort om timen og hva vi skal gjøre.

Barna blir rolige. Skaper trygghet og samhold
Gir også motivasjon.

Sitte og snakke
20min

5min

OPPVARMING
G-del
Leik 1: Hermegåsa

Jeg velger å ha en kort, men effektiv G-del der hele kroppen blir varm.


Leik 1:
Tonje løper foran, nora bakerst. Løper på rekke. Armbevegelser, hopp, løpe baklengs, stjerne, sitte på rompa, ta i bakken og mm.
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader


Generell oppvarming er hensiktsmessig for å få kroppen varm.
·       Bli varm i kroppen og bli varm i store muskelgrupper som armer, bein og mage.
·       Skadeforebyggende


Følg meg metoden (apemetoden)Vise og forklare

Apemetoden når jeg er konge

10min
S-del
Leik 2: Kongen befaler

Kongen befaler er en leik som krever at barna er fokuserte, stille og at de hører på oss. Det er en fin innledning til de neste leikene. Dette er en fin leik for at de skal øve på at jeg og Nora bestemmer. I tillegg er det viktig å gjøre litte annerledes leiker som krever bruk av hodet.

(Hvis dette ikke fungerer, bytter jeg til musikk-stopp)

Leik 2:
Jeg og Nora bytter på å være konge. Kongen bestemmer gjennom å vise hvilke bevegelser de øvrige skal gjøre. Men det er bare når kommandoen starter med «kongen befaler», at de andre skal følge bevegelsen. Hvis kongen kun sier: «stå på ett ben!», så skal alle stå stille. Men om kommandoen er: «kongen befaler: stå på ett ben!», så skal alle utføre bevegelsen.
Alle skal kunne se kongen, men det viktigste er altså å høre hva kongen sier. Den som gjør feil på en kommando er ute. Man fortsetter til det kun er en igjen. Sistemann blir konge i neste runde.
Kongen kan lure de andre deltakerne ved å si en bevegelse samtidig som de utfører en annen. De som da hører godt etter vil gjøre de kongen befaler – og ikke det han eller hun gjør.
Regler: Barna går ikke ut av denne leken, og det kåres ingen vinner.

Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader

Spesiell oppvarming er hensiktsmessig fordi kroppen forberedes på hovedaktiviteten man skal gjøre.
Oppvarming fører til:
·       Blodet og vevsvæsken flyter lettere.
·       Overføringen av oksygen fra blodet til muskelcellene går lettere.
·       Kjemiske reaksjoner går raskere.
·       Oppmerksomheten rundt sanseinntrykk forbedres.
·       Spenninger i kroppen reguleres gunstig.
·       Samspillet mellom muskler og nerver blir bedre
·       Konsentrasjons evne KAN øke.
Vise og forklare
Være motiverende og positiv


TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
25min
15min


10min
HOVEDDEL
Fisken i det røde hav


Lek med rokkeringer (likhet med stolleken)

Et av barna er «fisken i det røde hav» og stiller seg i enden av området der leken skal være. En annen må være hai som skal fange, denne stiller seg på midten av området. Alle de andre barna stiller seg langs en linje i den andre enden av området.
Så roper barna som står samlet:
» Fisken i det røde have,
hvilken farge må vi ha
for å komme over,
selv om fisken sover?»
«Fisken i det røde hav» som står i enden av området, roper en farge, og de som har denne fargen på klærne sine, kan gå fritt over, mens de andre må prøve å komme seg over uten å bli tatt av haien. De som blir tatt, blir hai og blir med på å fange resten. Leken fortsetter til èn er igjen. Denne kan da være «fisken i det røde hav» i neste omgang og bestemme hvilken farge som skal ropes opp.
Regler: jeg og Nora bestemmer.


Legg alle rokkeringene utover gulvet/plassen. Sett på musikk og la barna løpe fritt rundt i rommet. Det må være en mindre rokkering enn antall barn. Når musikken stopper er det om å gjøre å finne seg en ring å stå i. De som ikke finner en ring blir «ute».

Variasjon: For å aktivisere flest mulig, kan man ha en regel om at når det er tre barn «ute», så går det automatikk i at den første som ble tatt av de tre går inn igjen i leken. Man tar da aldri bort mer enn tre rokkeringer. I denne varianten vil det ikke bli kåret en vinner.

Regler: jeg og Nora bestemmer. Hvis barna er uenige med hverandre gjør vi en avgjørelse og bestemmer.
Det er morsomt og motiverende for barna og kunne leike. De lærer at det er gøy å være i aktivitet.
Denne jage-fange leiken øver barnas reaksjonsevne, samt hørsel og synssansen. 
Her øves reaksjon og sansestimulering. Mer løping gir mer utholdenhetstrening også.

Vise og forklare.

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
2min
AVSLUTNING
-        Oppsummering av økten + kanskje noen lette tøyeøvelser
-        Tøye øvelsene: plukke epler og tre i vinden.

Høre tilbakemeldinger fra barna, hva de syntes var gøy + høre tips på leiker de vil gjøre videre.
Avslutte med felles heiarop. Den eleven som har utmerket seg på en positiv måte denne timen får velge ordet vi skal si.
Tøye lett som en avslutning på økten.
Spenningsnivået blir regulert etter aktiviteten. 
Ved å snakke med barna øker vi samholdet i gruppen og lærer å kjenne dem bedre. Vi får et bedre forhold og de blir tryggere. Samtalen hjelper også til videre planlegging og det er gøy for barna å kunne være med å bestemme litt.
Apemetoden

Sitte og snakke

1 kommentar:

  1. Denne økta følte jeg det var litt lite energi på klassen. Barna ville ikke høre og var vanskelig å få de til å være rolige. Samtidig var det noen av barna som ikke ville være med på alle leikene. Jeg og Nora prøvde å få de med igjen, men er vanskelig å overtale de. I dag prøvde jeg en ny leik, rokkering leik. Denne syntes jeg fungerte veldig bra og virket som barna synes det var gøy. Leiken "fisken i det røde hav" synes jeg ikke at fungerte så bra. Det var veldig mye stilleståing og barna diskuterte mye på reglene. Var vanskelig å få de til å høre på meg. Prøvde også fløyte i dag, og dette syntes jeg var smart til å få de til å sette seg inntil veggen.

    SvarSlett