Aktive Lokalsamfunn

søndag 22. april 2018


ØKTPLAN, GAMLEGRENDÅSEN SFO, ØKT 3HOVEDTRENER: Jenny Marie Halden 

HJELPPETRENER: Njord Are Ulleberg                                        

DATO FOR GJENNOMFØRING: 25.04.2018

TID: 50 min

MÅLGRUPPE: 3. klasse?

UTSTYR: Stikkballer, vest, benker

STED: Gamlegrendåsen Skole, gymsal

HOVEDMÅL: Skape engasjement og aktivitet gjennom lekaktiviteter med fokus på kast

-        FERDIGHETSMÅL: Bli bedre på å kaste ball gjennom oppdagende læring i lekaktiviteter med fokus på kast

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
3 min
Oppstart
Presenterer oss selv for elevene og forklarer hva vi skal gjøre i dag


For å skape trygghet og respekt, samle gruppa
15 min
Oppvarming

G-del
Hauk og due (5 min)S-del
Dansk stikkball (10min)


Velger en til å være hauk og en til å være duemor. Hauken står midt i rommet, resten av gruppen står langs den ene veggen, og duemor på den andre veggen. Duemor roper: «alle mine duer kom hjem fra fjellet», gruppen svarer «nei vi tørr ikke», duemor: «hvorfor ikke det?», gruppen: «Hauken tar oss», duemor: «kom alikevel» Så løper gruppen over til duemor, og hvis de blir tatt av hauken, blir de hauk neste gang gruppen løper. Det er om å gjøre å bli sistemann som ikke blir tatt.

Bruker to baller til å starte med, alle mot alle (derom dette blir for lite utfordrende kan vi dele inn i lag slik at de må samarbeide). Hvis man blir truffet, må man gå til siden. Kan velge mellom å ta 10 spensthopp eller situps for å komme ut igjen.

Hindre skader
Øke prestasjonsevnen
Øke motivasjonen

For å øke kroppstemperatur og blodsirkulasjon for å bli klar for økta.


For å rette oppvarmingen mot hoveddelen med å kaste ball, samtidig som man må løpe rundt for å ikke bli skutt. Blir klar for det de skal gjøre i hoveddelen.

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
Vise og forklare.


Vise og forklare. Forklarer leken og øvelsen man må gjøre dersom man blir skutt
30 min
Hoveddel
Kanonball med forskjellige regler (30 min)


Deler elevene i to lag, og setter opp benker på midten av hallen. Hvert lag velger en konge/dronning, som står på motsatt banehalvdel bak den bakerste streken. Dersom man blir skutt må man gå over til sin konge/dronning. For å komme seg fri, må man skyte en på det andre laget. Dersom alle spillerne på det ene laget er skutt, kommer kongen/dronningen ut. Denne har 3 liv, og dersom den blir skutt 3 ganger har det andre laget vunnet.

Bruker flere og flere baller underveis for å utfordre elevene mer, og få mindre stillestående bak benken (de som er skutt)

Første runde er ikke poling med, men hvis de mestrer dette, er poling med 2. runde.

For å få mindre stilleståing, kommer en på laget ut hver gang noen fanger ballen i 2. runde.

Hvis vi rekker 3. runde, tar vi inn et samarbeidsmoment hvor elevene blir bundet to og to i bena.


I denne leken må elevene samarbeide for at laget skal vinne, noe som øker samspillet i gruppen og utfordrer elevene.

Ettersom kanonball dreier seg om å kaste en ball, blir elevene bedre på dette. De prøver seg fram, og finner ut hvordan man burde kaste en ball for å treffe best mulig. De vil også øve inn en teknikk for å kaste hardere og mer presist uten å ha så mye fokus på dette fra oss, ved at de ønsker å treffe motstanderne.

Dette er en konkurranse mellom to lag, som øker motivasjonen.Oppdagende læring. De finner ut av hvordan man kan kaste en ball best mulig, og jeg kommer med innspill hvor jeg ser det er nødvendig på teknikk underveis til enkeltpersoner.
5 min
Avslutning

Oppsummering av økta, hvordan har det vært?
Rydde utstyr, samle elevene i en halvsirkel og spørre om hva de likte, hva de ikke likte, og hva de ønsker å gjøre senere.
For å få tilbakemelding på økta, slik at vi kan forbedre oss til neste økt.
1 kommentar:

  1. Fungerte ganske bra, men ble noen elever som var i lite aktivitet ettersom de var skutt og ikke klarte å skyte seg inn igjen på kanonball. For å forbedre dette til neste gang, kan jeg ta douge-ball i stedet, ettersom der går det an å si "alle ut" når det er noen som har vært skutt lenge. Var veldig mange, ca. 25 stykker, og var vanskelig å få oppmerksomheten til alle på en gang. Brukte derfor ganske lang tid på å komme i gang med lekene. For å løse dette bedre, kunne jeg ha hatt med meg en fløyte, for å få oppmerksomheten til elevene fortere.

    SvarSlett