Aktive Lokalsamfunn

torsdag 3. februar 2022

praksis 2aub

 

Økt plan

                Dato: 04.02.2022

Dagens aktivitet (idrett): lagspill

 

Navn: Helene

Klasse: 2IDA

 

 

 

 

Varighet (tid)

Hva (innhold)

Hvordan (organisering)

Hvorfor (begrunnelse)

metode

Oppvarming

Jogge rundt banen med forskjellig øvelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Førstemann med lag og ball

Starter å jogge vanlig rundt banen noen runder, etter hvert roper jeg ut forskjellige øvelser de skal gjøre mens de jogger.

-          mage, skal legge seg på magen

-          rygg, legge seg på rygg

-          høyre hånd

-          venstre hånd

-          rompe

 

 deler gruppen inn i tre med en ball hvert lag. laget steller seg på en rekke med ca en armlengde foran hverandre.

-          førte man til å frakte ball over hodet

-          annen hver person under bein og over hodet

-          ligge på ryggen og bruke beinene til å frakte med

-          i blinde

-          personen med ball må snurre en runde før den sendes videre

For å øke kroppstemperaturen og

gjøre kroppen mentalt klar til økt og unngå skader

 

Hoveddel

Ti trekk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hinderløype

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


kjegletjuven

Deler inn i to lag hvor det ene laget tar på seg vester. laget skal prøve å kaste ballen innad i laget ti ganger uten å bli brutt av motstander. motstanderen kan få tak i ballen ved å bryte pasningen å klare å få tak i ballen eller når laget har fått 10 pasninger.

-          kun 3 skritt

-          kan ikke sentre til samme person

-          mister man ballen må man starte på nytt med å telle

 

 

Setter ut løype med benk, matter, bukk/kasse og andre hinder de vil ha. setter opp løypa sånn de vil ha, men må være en matte i enden av løypen og alle løypene skal være like. Deles inn i to og to hvor den ene skal være blind og den andre skal føre den blinde gjennom løypa, men det er ikke lov å ta på den som er blind bare lov å snakke sammen. bytte når den ene er i mål.

 

Deles inn i to til tre lag (kommer an på hvor mange de er)

To baller skal være i spill og alle lagene spiller mot hverandre. hvert lag har 6 kjegler i sitt eget hjørne. lagene skal samle flest mulig kjegler til sitt egen hjørne. man får tak i kjegler ved å enten sparke eller kaste en ball på kjeglen slik at den velter. når kjegler velter mister man ballen til motstanderen. kjeglen som veltet tas med til eget hjørne, men laget som mistet kjeglen kan prøve å treffe den spilleren som bærer kjeglen, hvis personen blir truffet får man tilbake kjeglen sin.

 

Øver på kast og mottak samtidig som man fokuserer på samspill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Man får prøvd ut sansene sine (berøring og hørsel) samtidig som man må klare å samarbeide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobber sammen som et lag for å kunne forsvare og angripe

 

avslutning

Rydde

Oppsummere økt

Rydde bort utstyr

Utstyret som har blitt brukt må ryddes vekk og det er en fin måte som gjør at kroppen får litt lavere puls uten å sette seg ned med engang

 

 

 

1 kommentar: