Aktive Lokalsamfunn

søndag 13. februar 2022

Økt 13. Uke 7. Vestfossen Allidrett. Benjamin Høgvoll

 

Øktplan

                                                                                                                           

Dagens aktivitet (idrett): Allidrett – Stafetter og samarbeid                                                                                               Navn: Benjamin Høgvoll

Dato: 14.02.2022                                                                                                                                                                 Klasse: 3IDB

Mål for økten: Prøve å samarbeide med hverandre og lære ulike stafetter og leker

 

Varighet (tid)

Hva (Innhold)

Hvordan (organisering)

Hvorfor (begrunnelse)

Metode/merknad

 

Oppvarming:

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haien kommer

 

 

 

Jeg utpeker en annen av barna som skal være hai sammen med meg, resten blir delt inn i 3 eller 4 grupper som står i trekant eller firkant rundt haiene som står i midten. Gruppene velger et «lagnavn» som f.eks. gullfisk eller sjøhest. Haiene roper ut en og en gruppe som skal ut og løpe i ring rundt haiene, helt til haiene bestemmer seg for å rope «haien kommer!» da skal alle løpe så fort de klarer tilbake til basene sine hvor de er trygge. Blir man tatt blir man til en hai, dette fortsetter helt til det bare er en eller ingen igjen.

 

Dette gjør vi for å få en morsom start på økta. Dette er en lek som barna er veldig glad i. Leken er fin som oppvarming fordi det er mye løping og bevegelse som bidrar til at barna blir varme

 

 

Oppdagende læring

 

 

Hoveddelen:

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balltog 

  Balltog | Aktivitetskassen

 

 

 

 

 

Kanonball

Kanonball :: Studenttiltak

 

 

 

Jeg deler gruppa inn i lag med like mange, hvert lag steller seg på en rekke med litt avstand mellom hverandre. Personen som står forrest i rekka på hvert lag har en skumball i hendene. Den personen skal trille ballen mellom beina på alle de som står bak i rekka, når ballen har trillet mellom beina så skal man legge seg ned på magen. Den bakerste skal ta tak i ballen og hoppe over alle som ligger foran, på denne måten forflytter laget seg framover. De laget som kjappest kommer frem til et bestemt punkt vinner stafetten.

gruppa deles i to lag, hvert lag velger en konge/ dronning som står på motsatt banehalvdel bak en strek. Dem som blir truffet av ballen blir død/ tatt. Dersom en spiller på laget til kongen treffer en motspiller, er den spilleren fri og på nytt med i spillet.

 

 

Vi gjør denne stafetten fordi det er gøy med noe som barna ikke har prøvd før, dette tester dem både på hukommelsen og fokus, noe som er nødvendig i gruppa. I tillegg ser vi hvordan konkurransefaktoren kan påvirke innsats og motivasjon

 

Dette er en ny lek so bygger på mange av de grunnelementene vi har jobbet med tidligere på allidretten. Denne leken har et mer krevende fokusnivå og det stilles litt mer

 

Oppdagende læring

 

 

Avslutning:

15 min

 

Stiv heks

 

 

 

Jeg peker ut to-tre som skal være hekser, de skal løpe rundt å prøve å ta alle de andre, hvis de tar noen så må den som blir tatt stå helt stille der han/hun ble tatt med spredte bein sånn at andre kan redde personen ved å krabbe mellom beina.

 

 

Vi gjør dette fordi det er en morsom avslutning på økta, barna syntes dette er en morsom lek, og de må jobbe med seg selv for å klare og følge med på når de må stoppe. Dette var også noe barna selv spurte om vi kunne ha.

 

 

Oppdagende læring

 

 

 

1 kommentar: