Aktive Lokalsamfunn

torsdag 3. februar 2022

Øktplan praksis 2STC


Øktplan praksis 1. økt

                                                                                                                           

Dagens aktivitet (idrett): Volleyball                                                                                          Navn: William Rø

Dato: 04.02.22

                                                                                                                                                       Klasse.: 2IDA

Mål for økten: Smash, blokk, 3 touch og generelt spill.

 

 

 

 

 

Varighet (tid). 70 min.

Hva (Innhold)

Hvordan (organisering)

Hvorfor (begrunnelse)

Metode/merknad

Oppvarming: 15 min.

 

G-del: 5 min.

 

L-del: 3 min.

 

S-del: 7 min.

 

G-del: Stikkball på lite område.

 

L-del: Lett uttøyning på relevante muskelgrupper. (skuldre, håndledd, fingre.)

 

S-del: Volleyballøvelse som går på grunnslagene.  

 G-del:

Instruktør viser området som elevene skal spille på, og kaster inn en ball, evt en ball til etter hvert.

10 pushups eller spensthopp som straff om man blir skutt.

 

L-del: Instruktør viser og gjør tøyeøvelser delvis sammen med elevene.

 

S-del: Elevene går i grupper på 3, og står trekant-formasjon. De spiller pasninger til hverandre med de forskjellige grunnslagene etter beskjed fra instruktør.

 G-del: For å få grunnvarme i kroppen, og forberede kroppen på aktivitet. Spiller på lite område for å få høyere intensitet som gjør at elevene blir fortere varme.

 

L-del: For å forebygge mot skader, og for å være helt sikker på at elevene blir varme og klare i de relevante musklene.

 

S-del: For at elevene skal bli vant til ballspillet før vi begynner med mer avanserte øvelser. Elevene får også en kjapp gjennomgang av grunnslagene som er viktig for at de skal kunne bruke de senere i økta.

 G-del: Instruksjonsmetoden.

 

L-del: Vise og forklare-metoden.

 

S-del: Vise og forklare-metoden.

Hoveddelen: 50 min.

 Ulike øvelser som omhandler smash, blokk og spill.

 Øvelse 1, blokk-øvelse:

Elevene går sammen i par, men en ball per par. De stiller seg på hver sin side av nettet, hvor den som har ballen kaster ballen opp over nettet og den på andre siden skal blokke ballen. Øvelser utvikler seg etter hvert til at etter blokken så skal elevene ha sideforflytning og opp i en ny blokk. (Instruktør vil gjennomgå og vise øvelsen.)

 

Øvelse 2, smash-øvelse:

Elevene holder seg i de samme parene, med fortsatt en ball per par. Vi henter inn en eller to benker, slik at den som har ball står helt framme ved nettet oppå benken. Eleven med ball holder den med strak arm litt høyere enn nettet. Den andre eleven skal øve på å hoppe riktig, og treffe ballen riktig i en smash. Øvelsen utvikler seg til at eleven med ball kaster ballen slik at eleven som skal smashe må time smashen sin. (Instruktør vil vise og gjennomgå øvelsen.)

 

Øvelse 3, 3 touch-spilløvelse:

Elevene går i grupper på 3, hvor 3 og 3 skal dele en ball og stå på hver sin side av nettet. De 3 som er uten ball stiller seg opp med 2 foran og 1 bak. En elev på andre siden av nettet kaster en ball over til den som står bakerst. Den eleven skal ta imot med baggerslag og prøve å sende ballen til eleven som står foran mot midten av nettet. Den eleven som står mot midten av nettet skal legge opp til den andre som står foran og den eleven skal smashe ballen over på andre siden. Da skal de to som står foran på andre siden prøve å blokke smashen. (Instruktør viser og forklarer øvelsen.)

 

Øvelse 4, spill:

Deler elevene i 2 lag og spiller kamp.

 Øvelse 1: For at elevene skal øve på å hoppe riktig, og ha riktig teknikk når de skal blokkere. Denne øvelsen innebærer ikke smash for at elevene skal få øvd på korrekt teknikk.

 

 

 

 

 

Øvelse 2: For at elevene skal øve på å ha riktig teknikk på smash uten å måtte tenke på å time det før de begynner å få det til. Denne øvelser går på riktig hopp-, og slagteknikk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 3: For at elevene skal lære hvordan de skal bruke alle 3 touchene og hvordan volleyballspillet skal se ut. De får også lære hvordan de to tidligere øvelsene blir brukt i en spillsituasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 4: Fordi det er gøy å spille kamp, og elevene får brukt det de har trent på hele økta i spillsituasjon.

Øvelse 1: Vise og forklare-metoden, hel-del-hel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 2: Vise og forklare-metoden, hel-del-hel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 3: Vise og forklare-metoden, hel-del-hel.

 

 

Avslutning: 5 min.

 Uttøyning av brukte muskelgrupper (Skuldr, bryst, bein)

 Elevene samler seg og instruktør viser og gjennomfører tøyeøvelser sammen med elevene.

For å forebygge stølhet og myke opp muskulaturen slik at den ikke blir kompakt.

  


1 kommentar: