Aktive Lokalsamfunn

søndag 2. februar 2020

Øktplan 28.01.2020 - SFO økt 13

Navn: Thea Bidne
Sted: Gamlegrendåsen SFO
Målgruppe: 2.klasse

Dagens aktivitet: lekeaktivitet med fokus på rytme og musikk
Hovedmål: påvirke barnas rytme og å ha det gøy
Ferdighetsmål: at barna klarer å leke og danse til rytmer
Kunnskapsmål: lære seg å bruke musikk til trening
Holdningsmål: høre etter på beskjeder og være stille når jeg snakkerTID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE

 10
10

OPPVARMING:
G - del

doktor sisten


S - del

danse sistenen starter med å ha den. hvis du blir tatt har du den. men når du har den må du holde på det stedet du ble tatt på. så hvis jeg har den og tar deg på leggen må du holde deg på leggen mens du har den.
en har den og hvis du blir tatt må du finne på et dansetrinn som du skal stå og gjøre helt til du blir fri. du blir fri ved at noen står og gjør det samme som deg med deg i 5 sekfor å varme opp de store muskelgruppene, unngå skader, får å få igang blodsirkulasjonen osv.

 vise og forklare10

10
10
HOVEDDEL:

 dansestopp

hermegåsa
fri lek


 jeg styrer musikken. alle skal danse og når jeg stopper musikken skal de fryse. hvis de da beveger på seg er de ute (jeg bestemmer det)
vanlig hermegåsa men alle skal løpe i en ring og den som er først bestemmer hva de skal gjøre. de kan bare finne på dansetrinn eller bevegelser som går i takt med musikken. når den forreste er ferdig løper den bak og det er da neste i rekka sin tur


vanlig fri lek 


 for å øve på å danse til rytme og finne på bevegelser


 vise og forklare og oppdagende læring


 10


AVSLUTTNING:

sitte i en sirkle og tøye lett og snakke om økten  


1 kommentar: