Aktive Lokalsamfunn

søndag 2. februar 2020

Øktplan 21.01.2020 - SFO økt 12

Navn: Thea Bidne
Sted: Gamlegrendåsen SFO
Målgruppe: 2.klasse

Dagens aktivitet: lekeaktiviteter med fokus på samarbeid og lagånd
Hovedmål: å ha det gøy og inkludere alle
Ferdighetsmål: lære seg å få med alle på laget, kommunisere og samarbeide
Kunnskapsmål: lære seg å snakke sammen
Holdningsmål: være positive og prøve så godt de kan

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE

 10


10
OPPVARMING:
G - del
 stiv heks

danse sistenS - del

lenkesisten 


 en har den, hvis du blir tatt må du stå med spredte bein og armene ut. du blir fri hvis noen kryper under deg.

en har den, hvis du blir tatt må du finne på et dansetrinn du skal stå og gjøre. får å bli fri må noen stå og danse med deg i 5 sek
en starter å ha den, men hvis du blir tatt har dere den sammen og må holde hender. jo flere dere tar jo lengre blir lenka, og det er bare de som står ytterst som kan ta andre


 for å varme opp de store muskelgruppene, unngå skader, få i gang blodsirkulasjonen osv. 

for å samarbeide


 vise og forklare
10


10

10
HOVEDDEL:

knutemor


figurstafett 

haien kommer


 en gruppe holder hverandre i hendene i en sirkel og skal lage en knute ved å gå under og imellom hverandre. det er ikke lov å slippe hender. det er en som er knutemor som må gå ut før de lager knuten. så når  de er ferdige kommer knutemor inn og skal løsne knutendet er to lag hvor oppgaven er å lage figurer med kroppene til hverandre. jeg står i enden av rommet og gir dem figurer de skal lage. etter hver figur de klarer skal en komme løpende opp til meg og få en nye en. det er første gruppe til å klare alle figurene som vinner


det er fire grupper i hvert sitt hjørne og en hai i midten. alle gruppene har navn og når jeg roper opp navnet på gruppa skal de begynne å løpe rundt haien. når jeg sier haien kommer skal haien prøve å ta de andre. hvis du blir tatt blir du også hai


 for å trene på samarbeid 
 vise og forklare

vise og forklare og oppdagende læring

vise og forklare 


 10


AVSLUTTNING:

sitte i en ring og tøye lett, og snakke om økta  1 kommentar: