Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 12. februar 2019

Øktplan IL Bever'n skiskyting 9-12 år


Navn: Ingvild Tronstad Andersen
Dato: 12.02.2019
Tid: 18:00-19:15
Målgruppe: 9-12 år. Utøvere som har drevet med skiskyting i 2-3 år. Utøverne skyter på store og små blinker, avhengig av alder. De eldste er gamle nok til å begynne å skyte med reim.
Antall: 7 stk.
Sted: Bevergrenda
Hovedmål for økta: Utøverne skal prøve å puste med to pust mellom hvert skudd, og reflektere over om det er noe de synes er alt for vanskelig, eller om det er noe som er realistisk å øve på.
Delmål:
Ferdighetsmål: Utøverne får øvd på å ha to pust mellom skuddene, noe som gjør at de blir raskere.
Kunnskapsmål: Utøverne får erfare det å ha to pust. Hvordan funker det for dem?
Holdningsmål: Utøveren er motivert til å prøve å øve på de arbeidsoppgavene han/hun får underveis i økta.
 
Utstyr: Våpen, ski, staver, matte, skudd osv.

Tid
Hva
Hvorfor
Kommentar/metode
20 min
Introduksjon av økta
Presentere økta kort, og hva vi skal ha fokus på denne økta. Forklare kort hvorfor to pust er mer effektivt enn tre eller fire.

Oppvarming

Innskyting
-3 serier på papp
-Gå en runde på ski i lysløypa på ca. 5 min før første serie
-De to andre rundene er rundt på banen.
-Vi går fram og ser på treffbildet. Jeg skal hjelpe dem med å avgjøre hva de skal skru, men de skal komme med forslag selv først.

Hvorfor vi varmer opp:
-Forebygge skader
-Øke presentasjonsevnen både psykisk og fysisk.
-Øke motivasjonen.
-Øke konsentrasjonsevnen.
-Øke oksygenopptaket
-Øke tøyeligheten i leddene.
-Øke oppmerksomheten
-Øke nerveimpulsene.
-Øke transporten av næringsstoffer i kroppen.

Innskyting
-For at treffbildet skal havne midt i blinken når man trekker av midt i blinken.
-Når utøverne er med på å vurdere innskyting, lærer dem hvor mye det de skrur har å si for treffbildet.
Vis og forklar

Være tydelig på at når de skal skyte er det fokus på skyting fra et bestemt punkt før standplass. Når beskjeder gis, skjer det ved stolpen. De står ovenfor meg.

Må gjøre dem oppmerksom på at det er pratetempo. Minne dem på det hver runde siden de er dårlige på dette.

For hele økta:
Være nøye med sikkerheten. Kommanderer at magasinet skal ut og i magasinholderen, sluttstykket skal bak, og utøverne skal stå bak matta før vi skal gå frem og se på blinken. Vi går ut på siden av standplass.
50 min
Hoveddel

Hinderløype - kombinasjonstrening
-4 serier på metall
-En runde i hinderløypa for hver skyting.
-Rolig tempo

Tomannsstafett i hinderløype
-To etapper hver med en skyting før veksling: runde-skyting-veksle
-Skyting skjer på metall
-For hver bom går man en runde rundt to kjegler som strafferunde.
-Veksling skjer ved stolpen.
-Runda er en runde i hinderløypa.
-Stafetten gjør vi to ganger med samme lag.


Hinderløype – kombinasjonstrening
Utøverne får variasjon i tiden de bruker på ski mellom skytingene. Hinderløype er en morsom aktivitet, og øker ferdighetene på det skitekniske.

Tomannsstafett
Staffet er konkurranse/lek som barna synes er kjempegøy. Skyting på metall skaper en ekstra spenning, noe vi har i konkurranse. Det blir altså mer konkurranselik trening. De får også kjent på høyt spenningsnivå når de konkurrerer mot noen andre. Det blir ekstra gøy i hinderløype, noe jeg erfarte for et par måneder siden.
Forklare

Hinderløype – kombinasjonstrening
Utøverne er med på å lage hinderløype. Vi bruker det vi finner av passende utstyr.

Utøverne skal ha fokus på to pust mellom skuddene hele serien.
5 min
Avslutning
Gå to rolige runder på banen som nedgåing.

Høre med utøverne om hva de syntes om økta, og hva de lærte.
Nedgåing gjør at vi trapper ned intensiteten. Dette fremskynder også restitusjonen.

Får å få et innblikk i hva de syns. Hva likte de? Hva likte de ikke?
Vis og forklar

1 kommentar:

  1. Morsom økt. Utøverne var med på å lage hinderløype. Mye kreativt, så det var gøy. Tok litt tid før vi kom i gang med bruke den, så effektiviteten kunne vært bedre. Ble litt mindre skyting enn planlagt. Utøverne gjorde det de skulle. Altså det å ha to pust mellom hvert skudd.

    SvarSlett