Aktive Lokalsamfunn

onsdag 6. februar 2019


LEKSJON 13 – Skiskytterskole
Lære hvordan man trener selv!
(Se i kikkert, lade, dra opp skiver, skyting i vind og TT hjemme)
PRAKSIS I KLUBB - SVENE IL

UKE: 10
DATO: Mandag 04.03.19
OPPMØTE: 19:00, Stevningsmogen standplass
ØKTSTART: 19:05
HOVEDTRENER: Nora Berget
HJELPETRENER: Maren Aaserud
KLASSE: 3.klasse og eldre.

Siden dette er en av de siste øktene vi kjører som skiskytterskole, så skal vi se litt nærmere på hvordan man kan trene på egenhånd. Utøverne er fortsatt unge, og trener derfor ikke enda helt på egenhånd, men vi ønsker å gjøre utøverne mer selvstendige slik at de ikke er så avhengige av foreldrene sine, selv om det er påbudt at foreldre er med.


Minne om: Alltid samles på samme sted for å skape struktur i gruppa. 2 klapp betyr å samles.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for økta er delvis uerfarne og litt mer erfarne skiskyttere. Noen har startet i år, mens andre har drevet med skiskyting en sesong. Derfor er det viktig å se alle og huske at det er ulike nivåer.  
MÅL FOR ØKTA
Morsom, motiverende og inspirerende økt. Slå sammen den fysiske aktiviteten med skytingen, slik at treningen kan bli mer skiskytter lik.
DELMÅL
Sosialt mål: Vi må prøve å skape et samhold i gruppen, selv om gruppen er på ulikt nivå.
Holdningsmål: Treneren forventer engasjerte, samarbeidsvillige og utforskende utøvere.
Ferdighetsmål skyting: Skyting i vind. Lære mer om det å skru, dra opp skiver og se i kikkert.
Fysiskmål: Påvirke aerob utholdenhet ved hjelp av rolig kombinasjon.
Kunnskapsmål: Bli mer selvstendige utøvere.  Lære mer om det å skru, dra opp skiver og se i kikkert.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/ KOMMENTAR/UTSTYR
KLARGJØRING FØR ØKT:
Hente ut våpen og skudd.

5min
OPPMØTE
Samle utøverne og foreldre, og ønsker velkommen til økt.

Mål

Forklaring av 2 klappBer utøverne gå en runde før vi møtes NEDE PÅ STANDPLASS.

Setter foreldre i gang med å legge ut matter osv.
Samle utøverne og foreldrene. Sier hei, og sier velkommen til økt. Vi trenere forteller våre navn. Utøverne forteller sitt navn. Spørre hva de husker fra sist (avtrekk og pust).
Forteller mer om dagens mål: I dag så skal vi lære mer om det å dra opp skiver, se i kikkert, skyte i vind og skru.

Ber utøverne gå en runde rundt stadion før vi møtes nede på standplass.

Foreldre kan gå og hente matter og bukk, og legge seg på skive ….


Før jeg starter med noe annet: forklare at 2 klapp betyr å samles HER.Vi starter med å samle alle, siden at alle får en følelse av hvem som er med på økta.
Vi snakker kort om oss selv og navnet på utøverne for å skape samhold i gruppen. Vi repeterer hva vi gjorde sist, for det er ved å repetere man lærer. Vi tydeliggjøre fokuset for i dag, så de vet hva de kan vente seg.

Vi får foreldrene til å gjøre jobben med å klargjøre utstyr, så har de noe å gjøre, samtidig som vi slepper å gjøre det før økt.
Metode: Snakke og forklare.

Maren og jeg samles på fast sted.

Utstyr: foreldre gjør ferdig klargjøringen av standplass

20min
OPPVARMING:
Gå en runde

SKYTEDEL – Innskyting ++

-2 serier TT
-2 serier innskyting. De skyter i papp.

De får selv se i kikkert og får de går ut på ny runde skal de selv også lære å dra opp skiva.Runde når ferdig med skyting


Gå en runde rundt stadion.

SKYTEDEL – Innskyting ++

Vi lager en liten runde på standplass som de går runde mellom TT og innskytingsseriene.
-TT. Klikk serier og går liten runde.
-Innskyting. De skyter i papp: De går en runde rundt markert løype nede på standplass, skyte en serie, spør meg i kikkerten og de får også selv se i kikkerten. Vi lærer de hvordan de gjør dette. Dersom de må skru skal de gjøre dette selv, men med Maren sin hjelp.

Maren viser de hvordan de skal dra opp skiva før de går ut på en runde.Sender de ut på en runde når de er ferdig med innskytingen.


Vi sender utøverne ut på en runde, siden de er ofte litt urolige første gang vi samles.

Oppvarming fører til:
       Blodet og vevsvæsken flyter lettere.
       Overføringen av oksygen fra blodet til muskelcellene går lettere.
       Kjemiske reaksjoner går raskere.
       Oppmerksomheten rundt sanseinntrykk forbedres.
       Spenninger i kroppen reguleres gunstig.
       Samspillet mellom muskler og nerver blir bedre.
Konsentrasjons evne KAN øke.
Først en liten TT del for å sørge for at de også har noe fokus på skytingen. Vi har litt TT i starten, siden jeg skal introdusere de for TT hjemme på slutten av økta.
Velger å ikke kjøre innskytingen på kommando siden de skyter i så ulikt tempo. Lager derfor en liten runde slik at de ikke blir stående å vente, og allikevel har jeg de forholdsvis samlet.


Siden de er ferdige til ulik tid, vi må holde aktivitetsnivået i gang.

Metode: Vise og forklare.

Maren ser på skyteferdighetene deres og gir dem tips. Jeg sørger for at de går riktig rundt kjeglene og står bak kikkert og sørger for organiseringen.

Utstyr: Generelt utstyr til skytingen. + kjegler som markerer den lille runden på standplass. Kikkert
15min
HOVEDDEL:

SKYTING I VIND:

Kort forklaring


Stille 10 til venstre og skyte


Stille tilbake, og gå en runde

Skyting i vind:
Forklarer først at når det blåster til en side, tar vinden med seg skuddene, så da må vi skru skuddene «tilbake». Så når det blåser til venstre, så må vi skru til høyre. Vise retningene med hendene. Regner ikke med at det er så mye vind på Stevningsmogen, men da forklarer jeg at siden vi nå er skutt inn så skyter dere midt i dersom dere konsentrer dere.
Nå skal vi stille 10 til venstre, og se hvordan serien flytter seg. Skyte i blink nr. 2.
Når utøverne er ferdige med serien går de runden vi gikk på innskytingen, og en og en kommer inn til Maren i kikkerten. Utøverne ser selv i kikkert. Mens de går runden jobber de med dobbeldans.
Når alle er ferdige stiller utøverne selv tilbake, på kommando, og så går de den korteste runden på stadion.

Vi bruker den korteste runden på stadion, slik at runde ikke skal bli for lang og at jeg har kontroll på utøverne innenfor et visst område.


Ønsker at utøverne skal få mer kunnskap om vinden og skyting i vind.
Kjører denne delen på kommando, siden det er noe nytt, så da må man bare tåle litt venting. Prøver å gjøre det mest mulig effektivt.
Metode: Vise og forklare. Vise mye, slik at de følger med.

Maren hjelper de med å skru, mens jeg organiserer og ser på teknikken deres mens de går på stadion.

Utstyr: Matte, våpen, bukk, skudd, kikkert, ski og staver

Vimpel + papp/skrive til å vise skuddene.
10min
LEK:
Nappehale (sisten dersom vi ikke har haler)


Det er alle mot alle. Utøverne får en hale som skal festes bak i buksa, samtidig som den er godt synlig. Leken går ut på å samle flest mulig haler. Man kan holde halene i hånden, men man må alltid ha en hale bak i buksa (med unntak av de som ikke har noen hale). Rulleskiene er på, men uten staver.

(Sisten: 1 per «har den». Den skal prøve å ta på de andre, for å overlevere den som «har den». Man er innenfor et avgrenset område. Med rulleski, uten staver.)Velger å avslutte med lek, siden i dag har vi hatt en del teoretisk og for noen litt "kjedelig", så derfor vil jeg avslutte med noe som de opplever som gøy for å holde aktivitetsnivået i gang og styrke idrettsgleden. 

Metode: Vise og forklare. Oppdagende læring i forhold til ski ferdigheter.

Maren marker områder, mens jeg forklarer leken. Både jeg og Maren er med for at vi skal bli flere.

Utstyr: Haler til nappehale. Kjegler til avmerking av område
5min
AVSLUTNING
-        Oppsummering av økten

       Oppfordrer til TT hjemme!

Heia rop tilslutt!

Vi samles etter komben.

Høre tilbakemeldinger fra barna, hva de syntes var gøy + høre tips på leiker de vil gjøre videre.
Oppfordrer til TT hjemme!

Avslutte med felles heiarop.
Utnevner en som har vært flink til å høre etter. Denne personen får velge hva vi skal si i heiaropet.

Ber de avslutte med å gå en rolig runde.
Spenningsnivået blir regulert etter aktiviteten. 
Ved å snakke med barna øker vi samholdet i gruppen og lærer å kjenne dem bedre. Vi får et bedre forhold og de blir tryggere. Samtalen hjelper også til videre planlegging og det er gøy for barna å kunne være med å bestemme litt.
Metode:
Stå og snakke

Maren og jeg samles på fast sted.


1 kommentar:

  1. Jeg syns dette økta fungerte fint. Utøverne var samarbeidsvillige og læringsvillige. De syns det var gøy å føle ansvar ved å selv se i kikkerten på innskytingen, dra opp blinken og lade osv. Her brukte jeg to kikkerter, slik at vi skulle unngå venting bak kikkertene. Brukte også foreldrene her til å hjelpe til med å se i kikkertene, og det fungerte bra. Tror også de lærte litt samtidig. Tok selvfølgelig litt ekstra tid når vi skulle øve litt på å skyte i vind, når det ikke var vind, men vi måtte stille. Følte at vi fikk øvd litt på det, men vi bør fortsette å se nærmere på dette

    SvarSlett