Aktive Lokalsamfunn

søndag 10. februar 2019

SFO - Økt 16, 11.02.19


NAVN: Camilla Berg
DATO: 11.02.19

HOVEDMÅL: Utfordre barnas utholdenhet gjennom forskjellige leikaktiviteter
FERDIGHETSMÅL: Gjennomføre ulike leiker som utfordrer barnas utholdenhet, samt samarbeidsevne og kommunikasjon.
KUNNSKAPSMÅL: Barna skal forstå og lære forskjellige måter å drive med leikaktiviteter på.
HOLDNINGSMÅL: Gjennom leik skal barna føle de er i et trygt miljø, og oppleve fysisk aktivitet på en positiv måte.

STED: Kongsgårdmoen SFO
ALDER: 3 + 4. trinn 

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
3 min
Innledning/introduksjon
Vi samles langs en vegg. Hilser på barna og forteller kort om dagens aktiviteter.
Skaper samhold, motivasjon og trygghet

10 min

Generell oppvarming:
-  Astronaut og alien

Begynner med å sette ut utstyr: 8 kjegler som skal forme en sirkel i midten av gymsalen (svart hull), og tre rokeringer spredt utover i gymsalen (romstasjon/fristed). To barn er romvesener, resten er astronauter. Romvesenene skal prøve å ra astronautene. Dersom man blir tatt må man legge seg i det svarte hull. For å bli fri må noen andre kommer og drar ham eller henne ut av sirkelen uten å tråkke innenfor selv. Hvis en astronaut trenger en pause, fungerer romstasjonene (rokeringene), som friområder – men i en romstasjon er det kun plass til én astronaut om
gangen. Dersom en annen astronaut kommer inn i romstasjonen mens det allerede er en der, må den som
allerede var der rett ut, tilbake til det ytre rom!
• Øke motivasjonen
• Øke prestasjonsevnen
• Hindre skader
----------------------------
Dette er en ny lek, så det kan hende det tar litt tid før barna skjønner leken ordentlig. Jeg tror når de begynner å skjønne den, blir det mye aktivitet i gruppa, og at den vil være med på å påvirke utholdenheten i en viss grad.
Denne leken vil påvirke barnas kaste- og fangeegenskaper, samt samspill og kommunikasjon. Jeg kommer til å være med på denne leken for å skape mer engasjement i gruppa, og sørge for at leken ikke klumper seg opp.
Oppdagende læring
  - Situasjonsbetinget  
10 min

Spesiell del:
- Ti trekk


Deler barna inn i to lag. Innad i lagene skal man prøve å sentre 10 pasninger (muligens 5) til hverandre, uten at ballen går i bakken eller blir avbrutt av motspilleren. Laget får poeng når man har klart x antall riktig pasninger innad i lager. Når et lag har fått poeng, går ballen over til det andre laget. Kun lov å gå tre skritt.


Oppdagende læring
  - Oppgavestyrt   
20 min
Hoveddel:
- Hund og hare
En variant av Tarzansisten. I denne leiken legger vi ut alt tilgjengelig utstyr i hallen, slik at det blir mulig å ikke tråke på gulvet. En deltaker skal være hund og de andre harer. Etterhvert som hunden tar harene, er de ute. De som er ute setter seg på scenen, men det er aldri flere enn tre personer som er «ute», så når fjerdemann blir tatt, går førstemann som ble tatt ut, inn i leken igjen. Hunden får en vest slik at alle enkelt ser hvem det er de må passe seg for. Bytter etter noen minutter hvem som har den, og vurderer om vi kanskje skal ha flere hunder.

Velger å bruke resten av økta på denne leken, siden det vil ta tid å ta inn og ut utstyr. Dersom det blir veldig lavt aktivitetsnivå mot slutten kan jeg vurdere «frilek» de siste minuttene.
Denne leken vil påvirke barnas utholdenhet, særlig ved å ha flere som har den, og kanskje ikke bruke hele gymsalen, men bare ¾.
Oppdagende læring
  - Situasjonsbetinget  
2 min
Kort samtale om hvordan det har vært. Evt. tøye litt.
Samles i sirkel:
Hører hva de synes om økta, hvordan det har vært og om det var gøy.
Dette gjør vi for å samles og ha en liten oppsummering og kanskje de kan komme med ønsker til neste gang.
1 kommentar:

  1. Denne økta gikk ganske bra. Barna skjønte raskt oppvarmingsleken, og det virka som om de likte den. Resten av økta gikk også etter planen. Justerte 10-trekken, til 5-trekk da det ble lettere for barna og de fikk derfor også oftere poeng, noe som skapte mer motivasjon og aktivitet i gruppa. Hadde mange nye leker denne økta, noe som krever at barna er stille og følger med når jeg forklarer lekene. Barna hadde mye energi i denne økta, men de var likevel stille når jeg forklarte lekene. Alt i alt var det en bra økt og det virka som om barna var slitne på slutten av økta.

    SvarSlett