Aktive Lokalsamfunn

onsdag 20. februar 2019


Allidrett uke 8
Øktplan

Navn: Knut Ole Magnussen, Malin Raknes Artmann og Tiril Ellingsen
Dato: 21.02.19
Målgruppe: Barn 4-5 år (f.2013-2014)
Allidrett, Skrim + KIF
Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Allidretten skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet.Mål for dagens økt: Ha det gøy mens vi trener koordinasjonen.
Ferdighetsmål: Utvikle de koordinative egenskapene.
Holdningsmål: Ha det gøy!
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
Velkommen til allidrett – snakker litt kort om hva vi skal gjøre i dag.
Vi tar en runde der alle sier navnet sitt slik at de nye får høre navn og de andre får vite navnet til de nye.


Hermegåsa:
En av oss løper foran, og en bakerst. Barna skal herme etter den som løper først. Vi setter på musikk og gjør ulike øvelser i takt med musikken. Til slutt samles vi i en ring slik at barna ser oss også fortsetter de å herme etter oss.

Rødt og grønt lys: En av oss står med ryggen til. Barna staår på en rekke. Når vi ikke ser på kan de bevege seg fremover, mens når vi snur oss må de stoppe. Den som kommer først frem til den som står med ryggen til, vinner.

Ca 20 min
Plenum


For å få en naturlig intro på økten og allidretten i seg selv.

For å varme opp kroppen, og for at barna skal begynne å vende seg til aktivitet.

Denne leken utfordrer reaksjonsevnen til barna.
HOVEDDEL


-  j

Hauk og due:
En av trenerne er duemor, en av barna evt en trener er hauk. Resten er duer. Duemor roper duene hjem, og de forsøker å løpe over til motsatt side av hallen uten å bli tatt på av haukene. Dersom de blir tatt blir de en hauk

Hinderløype:
Vi setter opp en hinderløype som barna får leke i på slutten av økten.

Plan B leker:
Bil og sjåfør
Ca 35 min

Vis og forklar
Hinderløypen stiller også krav til samtlige av de koordinative egenskapene.
AVSLUTNING
Barna samles, og vi spør om de synes det var morsomt og om de gleder seg til neste gang.


Ca 5 min
Plenum


2 kommentarer: