Aktive Lokalsamfunn

onsdag 6. februar 2019


LEKSJON 14 – Skiskytterskole
Eget Fokus!
PRAKSIS I KLUBB - SVENE IL

UKE: 11
DATO: Mandag 11.03.19
OPPMØTE: 19:00, Stevningsmogen standplass
ØKTSTART: 19:05
HOVEDTRENER: Nora Berget
HJELPETRENER: Maren Aaserud (har på ski)
KLASSE: 3.klasse og eldre.

Siden dette er en av de siste øktene vi kjører som skiskytterskole, så skal vi se litt nærmere på hvordan man kan trene på egenhånd. Vi skal derfor heve ferdighetsnivået deres ved at de blir mer beviste på hva de SELV trenger å trene på. De skal derfor selv få lov til å velge fokus. Denne treningen skal ha bra fokus, men samtidig være GØY!


Minne om: Alltid samles på samme sted for å skape struktur i gruppa. 2 klapp betyr å samles.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for økta er delvis uerfarne og litt mer erfarne skiskyttere. Noen har startet i år, mens andre har drevet med skiskyting en sesong. Derfor er det viktig å se alle og huske at det er ulike nivåer.  
MÅL FOR ØKTA
Morsom, motiverende og inspirerende økt. Slå sammen den fysiske aktiviteten med skytingen, slik at treningen kan bli mer skiskytter lik.
DELMÅL
Sosialt mål: Vi må prøve å skape et samhold i gruppen, selv om gruppen er på ulikt nivå.
Holdningsmål: Treneren forventer engasjerte, samarbeidsvillige og utforskende utøvere.
Ferdighetsmål skyting: De jobber med selvvalgt mål på skytebanen
Fysiskmål: Påvirke aerob utholdenhet ved hjelp av hurtighetskombinasjon
Kunnskapsmål: Bli mer selvstendige utøvere.  Bli mer beviste på hva de selv trenger å trene på.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/ KOMMENTAR/UTSTYR
KLARGJØRING FØR ØKT:
Hente ut våpen og skudd.

5min
OPPMØTE
Samle utøverne og foreldre, og ønsker velkommen til økt.

Mål

Forklaring av 2 klappBer utøverne gå en runde før vi møtes OPPE PÅ PLASSEN.

Setter foreldre i gang med å legge ut matter osv.
Samle utøverne og foreldrene. Sier hei, og sier velkommen til økt. Vi trenere forteller våre navn. Utøverne forteller sitt navn. Spørre hva de husker fra sist (skyting i vind, se i kikkert, lade, dra opp skiver).
Forteller mer om dagens mål: I dag så skal dere selv finne ut hva dere trenger å bli bedre på på skytebanen, så dere skal selv få velge fokus, og jobbe med dette!

Ber utøverne gå en runde rundt stadion før vi møtes OPPE PÅ PLASSEN.

Foreldre kan gå og hente matter og bukk, og legge seg på skive ….


Før jeg starter med noe annet: forklare at 2 klapp betyr å samles HER.Vi starter med å samle alle, siden at alle får en følelse av hvem som er med på økta.
Vi snakker kort om oss selv og navnet på utøverne for å skape samhold i gruppen. Vi repeterer hva vi gjorde sist, for det er ved å repetere man lærer. Vi tydeliggjøre fokuset for i dag, så de vet hva de kan vente seg.

Vi får foreldrene til å gjøre jobben med å klargjøre utstyr, så har de noe å gjøre, samtidig som vi slepper å gjøre det før økt.
Metode: Snakke og forklare.

Maren og jeg samles på fast sted.

Utstyr: foreldre gjør ferdig klargjøringen av standplass

10min
OPPVARMING:
LEK
Doktorsisten
En er «sykdommen», som skal ta resten av utøverne. Når man blir tatt, må man holde på det stedet som «sykdommen» tok deg på, og så er det du som er «sykdommen». (som sisten, går på rundgang)
I dag velger vi å starte med lek, siden alle kan være med på det, og da vil vi få et større samhold i gruppen. Har valgt å starte med lek, sånn at de er klare og fokuserte til det, og at de ikke vil ha noen negative påvirkninger fra evt. dårlig skyting.

Oppvarming fører til:
       Blodet og vevsvæsken flyter lettere.
       Overføringen av oksygen fra blodet til muskelcellene går lettere.
       Kjemiske reaksjoner går raskere.
       Oppmerksomheten rundt sanseinntrykk forbedres.
       Spenninger i kroppen reguleres gunstig.
       Samspillet mellom muskler og nerver blir bedre.
Konsentrasjons evne KAN øke.

Metode: Vise og forklare.
Oppdagendelæring ifht. skiferdigheter. (eks. vendinger)

Maren avgrenser området, mens jeg forklarer leken.

Utstyr: ski + kjegler til å avgrense området.
20min
Gå en runde

SKYTEDEL – Innskyting ++

-2 serier TT
-2 serier innskyting. De skyter i papp.
Runde når ferdig med skyting


Gå en runde rundt stadion.

SKYTEDEL – Innskyting ++

TT på kommando. De klikker en serie, og etter serien venter de bak matta, mens jeg og Maren spør hva de syns de må bli bedre på, og sier at dette skal dere jobbe med på skytingen i dag. Dersom de ikke fant et fokus, hjelper vi de på neste TT-serie. De klikker enda en serie, enten med fokus eller hvor vi hjelper dem å finne fokus.

Vi lager en liten runde på standplass som de går runde mellom innskytingsseriene.
-Innskyting. De skyter i papp: De går en runde rundt markert løype nede på standplass, skyte en serie, spør meg i kikkerten. Dersom de må skru skal de gjøre dette selv, men med Maren sin hjelp. Innskyting foregår også med fokus.Sender de ut på en runde når de er ferdig med innskytingen.


Vi sender utøverne ut på en runde, siden de er ofte litt urolige første gang vi samles, og ber de møte nede på standplass.


Først en liten TT del for å finne fokus på skytingen. Dette gjør at tenker mer over gjennomføringen og blir mer selvstendige.

Velger å ikke kjøre innskytingen på kommando siden de skyter i så ulikt tempo. Lager derfor en liten runde slik at de ikke blir stående å vente, og allikevel har jeg de forholdsvis samlet.

Siden de er ferdige til ulik tid, vi må holde aktivitetsnivået i gang.
Metode: Vise og forklare.

Maren ser på skyteferdighetene deres og gir dem tips. Jeg sørger for at de går riktig rundt kjeglene og står bak kikkert og sørger for organiseringen. Begge hjelper til når utøverne skal finne fokus.

Utstyr: Generelt utstyr til skytingen. + kjegler som markerer den lille runden på standplass. Kikkert
10min
HOVEDDEL:
2 hurtighetsdrag mot hverandre inn til skyting
Når de er ferdige med skytingen, møtes de oppå målsletten med Maren. Maren organiserer hurtighetsdrag. Hun stiller dem opp etter ferdighet, slik at de kommer mest mulig likt i mål. Hun sier klar ferdig gå, og sender de ned til skyting etter draget.

Jeg står og tar de i mot på standplass, og sørger for at de får vekslet fokuset fra ski til skyting, og at de har fokus på fokuset de selv valgte.

Etter at de er ferdige sender jeg de opp til Maren igjen klare til ett nytt drag.
Hurtighet for å oppfylle det fysiske målet for økta. Utøverne syns det også er gøy. Jeg velger å starte de på ulikt sted, sånn at de heller skal komme likt i mål for, det er så pass stort nivå forskjell at de vet godt at noen er bedre enn andre, men de syns det er kjempe gøy å komme likt i mål.
Vi fortsetter med å trene på fokuset på skytingen for å oppfylle målet for økta. Jeg og Maren deler oss for å ha kontroll på dem.
Metode: Vise og forklare

Maren hjelper til på ski, mens jeg hjelper til på skytebanen.

Utstyr:  Generelt til ski og skyting
10min
Blekksprutløype


Går gjennom løypen, før de skyter med fokus
Lag 3 ulike løyper:
Utgangspunktet kan være et løypekryss
En løype til høyre, vending rundt en bøye, samme vei tilbake
En løype rett fram, vending rundt en bøye, samme vei tilbake
En løype i løssnøen, (staking dersom det er skøyting).

La terreng og løypeforhold bestemme variasjonsmuligheter.

Utøverne går i eget tempo gjennom løypa, før de vender ned til skyting. Dersom de har gode ski ferdigheter kan de utfordre tempoet.


En lek preget med mange ski-momenter og innslag av hurtighet.

Skyting for å kombinere ski og skyting= skiskyting.Metode: Vise og forklare. Oppdagende læring i forhold til ski ferdigheter, brems og sving teknikk.

Maren marker områder, mens jeg forklarer leken. Maren sørger for at leken går som den skal, mens jeg hjelper til på skytebanen.

Utstyr: Generelt ski + skyte utstyr. Kjegler til avmerking av vending.
5min
AVSLUTNING
-        Oppsummering av økten

Heia rop tilslutt!
Vi samles etter komben.

Høre tilbakemeldinger fra barna, hva de syntes var gøy + høre tips på leiker de vil gjøre videre.
Avslutte med felles heiarop.
Utnevner en som har vært flink til å høre etter. Denne personen får velge hva vi skal si i heiaropet.

Ber de avslutte med å gå en rolig runde.
Spenningsnivået blir regulert etter aktiviteten. 
Ved å snakke med barna øker vi samholdet i gruppen og lærer å kjenne dem bedre. Vi får et bedre forhold og de blir tryggere. Samtalen hjelper også til videre planlegging og det er gøy for barna å kunne være med å bestemme litt.
Metode:
Stå og snakke

Maren og jeg samles på fast sted.2 kommentarer:

  1. God plan. Fint hvordan dere differensier underveis. Et godt eksempel på dette er under hurtighetsdragene.

    SvarSlett
  2. Økta gikk greit. Syns planen fungerte bra, men vi må fortsette å ta den kampen om å få og holde deres fokus. Spesielt når vi gir beskjeder. DE skjønte ikke het det med eget fokus, for tidligere har vi gitt de arbeidsoppgaver. Neste gang må vi presisere hva en arbeidsoppgave er, og de kan senere få prøve å velge selv etter flere øvinger med dette

    SvarSlett