Aktive Lokalsamfunn

mandag 11. februar 2019


Trening Uke 7 J16
Navn: Eirik Storløkken
Dato: Mandag 11.02.2019
Sted/tid: Idrettsparken 1830-20:00
Målgruppe: J16

Fokus: Komme til avslutning, score mål.

Mål: Spillerne skal forstå hvordan man effektivt kan avslutte angrep og hvordan man burde bevege seg på et innlegg.

Ferdighetsmål: Spillerne skal bli i stand til å gjøre riktig valg i offensive situasjoner.

Kunnskapsmål: Spillerne skal vite hvor de skal plassere seg i forhold til hverandre og når man burde avslutte på mål.
  
Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene.
Hva
Innhold
tid
Metode
Hvorfor?
Oppvarming:
Totalt: 30 minutter

G-del
Starter med rolig jogg over banen et par ganger før vi går inn i skadefri oppvarming.

Skadefri:
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs jobbing
-          Lyske
-          Zamba
-          Stigningsløp
10 min
Vise-forklare metoden
Tre viktigste grunner til oppvarming:
Øke prestasjonen

Hindre skader

Øke prestasjonsevnen (fysisk og psykisk)

Den generelle oppvarmingen setter også i gang en rekke indre prosesser som: -Kroppstemperaturen øker
-blod og vevsvæske flytte lettere
-musklene letere tilgang til oksygen
- muskler/ledd blir mere tøyelige
  - regulering av spenningsnivået
L-del:
Tøying
Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.
5 min
Følg meg (apemetoden)
For å vedlikeholde spillernes bevegelighet og forebygge skader.
S-del:
Pasningsøvelse med forskjellige variasjoner
Organisering:
4(6) personer sammen. Forskjellige variasjoner vanlig pasning, kast, heading osv.
15 min
Vise-forklare metoden.
Læringsmomenter:
Presisjon Pasning
Hoveddel:
Innleggs øvelse
Organisering:
To mot to i boksen med innlegg fra siden.  Angrepspilleren slår pasning ut på kant der kantspileren får legge inn uten press.
20 min
Utforskende læring.
Læringsmomenter:
- Første eller bakerste stolpe?
-Hvordan skal jeg komme meg fri fra forsvarspiller

-Skal jeg slå innlegget langs bakken eller i luften?


Avslutningsøvelse:

Organisering:
3 stasjoner som går på rekkefølge.
Finte gjennom kjegler og avslutte.
Pasning og avslutte.
Innlegg på de to som har avslutta tidligere.
15 min
Vise-forklare metode.
Læringsmomenter:
Presisjon
Avslutte med fart
Spill med 4 småmål.
Organisering:
12 spiller, 4 småmål. Spill med at man må forsvare 2 mål i hvert hjørne.
40 min
Vise-forklare metoden.
Læringsmomenter:
Prøve å skape 2 mot 1 situasjoner. 

- 1A: Gå selv eller slå?
- 2A: Hvordan beveger jeg meg for å kunne få ball?
- Score mål!
Avslutning:
5 min uttøying
Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.
5 min
Følg meg (apemetoden)


1 kommentar: