Aktive Lokalsamfunn

søndag 3. februar 2019

SFO - Økt 15, 04.02.19


NAVN: Camilla Berg
DATO: 04.02.19

HOVEDMÅL: Utfordre barnas utholdenhet gjennom forskjellige leikaktiviteter
FERDIGHETSMÅL: Gjennomføre ulike leiker som utfordrer barnas utholdenhet, samt samarbeidsevne og kommunikasjon.
KUNNSKAPSMÅL: Barna skal forstå og lære forskjellige måter å drive med leikaktiviteter på.
HOLDNINGSMÅL: Gjennom leik skal barna føle de er i et trygt miljø, og oppleve fysisk aktivitet på en positiv måte.

STED: Kongsgårdmoen SFO
ALDER: 3 + 4. trinn


TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
3 min
Innledning/introduksjon
Vi samles langs en vegg. Hilser på barna og forteller kort om dagens aktiviteter.
Skaper samhold, motivasjon og trygghet

10 min

Generell oppvarming:
- Sol og måne

Alle barna begynner med å samle seg i midten av gymsalen. Jeg kommer til å gi ulike beskjeder, som «sol», «måne», «hav», «jord» og «trær».
- SOL: alle går til kortsiden ved døra.
- MÅNE: alle går til den andre kortsiden.
- TRÆR: alle går til ribbeveggen
- HAV: alle går til tjukkasen
- JORD: alle legger seg ned der de er.
De som gjør feil er ute av leken. Hvis ingen gjør feil er det den som er sist til å gjøre riktig som er ute.
• Øke motivasjonen
• Øke prestasjonsevnen
• Hindre skader
----------------------------


Vise og forklare
10 min

Spesiell del:
- Stiv heks med vri
    Hoppe bukk


En deltaker «har den» (dersom de er mange, har flere den samtidig) og skal fryse de andre ved å ta på dem og si «stiv heks». De som blir tatt må stå med ryggen bøyd (slik at de andre kan hoppe bukk over), og man blir fri dersom noen hopper bukk over seg selv. De som holder på å befri noen kan selv ikke bli tatt.


Vise og forklare
20 min
Hoveddel:
- Kortstokkstafett- 4 på rad

Deler barna inn i 4 lag, der det blir ca. 3-4 barn per lag. Hver lag skal samle på hvert sitt slag (kløver, hjerter, spar og ruter. Hver lag oppholder seg i hvert sitt hjørne, mens kortene ligger spredt rundt i midten av salen. Etter tur skal en og en løpe fram og trekke et kort. Dersom det var feil slag legger man det bare ned igjen og løper tilbake, men dersom det var riktig slag tar man det med seg tilbake til gruppa. Veksler med nestemann ved å klappe i hånda. Det laget som først har klart å samle alle 13 korta, har vunnet. Prøver å gjennomfør hvert fall 2 runder.
Setter opp en bane med 4x4 rockeringer på hver bane. Deler barna inn i 4 grupper (2 baner), der det er ca. 3 på hver lag. Barna stiller seg opp bak startlinjen (på andre siden av banen) Hvert lag får utdelt fire erteposer i hver sin farge og skal løpe frem til rokeringene og plassere erteposene på rokeringene for å først danne fire på rad. Dette kan oppnås både horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Samtidig må man prøve å forhindre at det motsatte laget ikke får fire på rad. Om laget ikke får fire på rad når alle erteposene er plassert ut fortsetter de på samme måte ved å flytte på en av sine egne erteposer.
Begge disse lekene setter krav til utholdenheten. Kortstokkstaffeten er med på å tilfeldiggjøre vinneren, mens på 4 på rad kreves også strategisk tenkning.

Vise og forklare
2 min
Kort samtale om hvordan det har vært. Evt. tøye litt.
Samles i sirkel:
Hører hva de synes om økta, hvordan det har vært og om det var gøy.
Dette gjør vi for å samles og ha en liten oppsummering og kanskje de kan komme med ønsker til neste gang.1 kommentar:

  1. Økta gikk helt ok. Fulgte planen og det virka som om barna likte lekene og syntes det var gøy. 4 på rad funka bra, og jeg vurderer å kanskje ta denne leken med den andre gruppa også. Gruppa i dag var litt mange så det ble 4 personer på hvert lag, noe som førte til at det ble litt mye stillestående. Jeg tror det kommer til å funke bedre med den andre gruppa, siden de kun er rundt 10 hver gang. Ellers hadde gruppa mye energi som vanlig, og det virka som om de var litt slitne på slutten av økta. Jeg vil dermed si at jeg nådde målet for økta.

    SvarSlett