Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 19. februar 2019


NAVN: Jenny Sørby
DATO: 21. 02.19

HOVEDMÅL: Jobbe med innspill til linje, presisjon i pasninger og påvirke forståelsen- og spilleferdighetene i duellspill.
FERDIGHETSMÅL: Barna skal bli tryggere med ball i fart, føle at de har mer kontroll og få en bredere forståelse for spillet.
HOLDNINGSMÅL: Gjennom ulike teknikkøvelser skal barna føle at de er i et trygt miljø, og oppleve håndballtreninger som gøy. 

STED/TID: Vestfossen Flerbrukshall, kl 17.30-19.00.
ALDER: J08TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
3 min
Introduksjon
Vi samles langs den gule linja. Her tar vi en kort prat om dagens trening, og sjekker hvor mange som har møtt opp..
Skaper samhold, motivasjon og trygghet
Ca 20 min

Generell oppvarming:
Sisten med ball.


Platebasket

Alle har en ball hver, som de skal stusse rundt med. De som har på vest, altså de som er sisten, har ikke ball. Det er om å gjøre å ikke bli tatt av sisten. Dersom man blir tatt velger sisten personen en sang som man må synge, og så må en annen komme og synge den med deg for at man kan komme seg løs.


Barna spiller basket. For å få mål må en av jentene på laget skyte ballen på basketplata, og så må en av de andre jentene på laget ta imot, uten av ballen er nær bakken først.


• Øke motivasjonen
• Øke prestasjonsevnen
• Hindre skader
----------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
- Blodet og vevsvæsken flyter lettere
- Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
- Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
- Nerveimpulsene går raskere
- Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
- Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå.Det kan forekomme pushups dersom barna ikke konsentrerer seg nok i pasningene. Dette vil av erfaring få de til å skjerpe konsentrasjonen, og bedre presisjonen.

Vi rullerer også på kastepartner, slik at alle blir vant til å kaste med alle, og at man ikke kun velger å kaste med «bestevenninna». Det bidrar til at alle føler seg velkommen og inkludert.


Dette kan være en litt slitsom øvelse, men av erfaring så gjennomfører barna hoveddelen bedre dersom de har fått litt puls.


Vise og forklare
Ca 10 min


Spesiell del:
-kaste to og toKaste øvelser:
Barna stiller seg opp langs langsiden og begynner å kaste to og to. Dette er viktig for resten av økta, ettersom den inneholder flere kastøvelser.


Barna skal kaste to og to.
De skal sitte på rumpa, med føttene inntil hverandre. Så skal den ene kaste pasning, hvis den andre klarer å ta imot uten at ballen treffer bakken skal begge ta et skyv tilbake. Det er om å komme lengst unna. Treffer ballen bakken er det tilbake til start igjen.

 3 og 3 går sammen. To på hver langside og 1 i midten. Spilleren i midten løper frem, mottar ball, kaster tilbake – løper til andre siden og gjentar.


Vise og forklare
ca 55 min
Hoveddel:

Forberede keeper på linjeskudd


Finte på to backrekkerTo mot to i fritt spill.Tre mot to Spill på to mål
Alle utespillerne langs 6 m med ryggen mot mål.  Spillerne vender rundt og skyter til den siden de har vendt.
Målvakter jobber med nærskuddsteknikk. Fokus på armer i utgangsstilling, armer direkte mot ball (unngå «flaksebevegelser»), maks skyv i utfallene.To backrekker, og to i forsvar på hver sin back. Barna skal utføre en finte på forsvarsspilleren, og skyte på mål. Så går hun tilbake i rekka igjen.To i forsvar og to i angrep. De som står i angrep skal spille sammen i duell mot de i forsvar. Forsvaret skal prøve å stoppe angrepet. Når man har scora går man tilbake i rekka igjen.

Samme prinsipp som i forrige øvelse, men nå med en linjespiller. 
Gruppa deles i to og skal spille vanlig spill. Dette har vært ønsket av barna på trening, og det er også dette de trenger å øve på. Å trene som vanlig kamp på trening er veldig lærerikt. Dette blir oppdagende læring, noe som er viktig i håndball.

Vi forbereder keeper på skudd, og spesielt linjeskudd. Spillerne har ikke fast keeperoppvarming, men jeg tenker at dette kan være en grei øvelse ettersom vi skal ha mye nærskudd og linjeskudd, og det er greit å kunne være forberedt og kunne øve på reaksjon.Barna skal øve på dueller som de kan bruke i spill. Finter er viktig for å bli gode 1 mot 1, men også for å trekke på seg to spillere og skape rom til nestemann.Dette er oppdagende læring, som er svært aktuelt for håndballspill. Barna må finne ut på egenhånd hvordan de skal løse oppgaven, med tips og innspill fra trener. Dette er også sentralt i forhold til hvordan man skal løse oppgaver i kamp, der de må se luker, muligheter og videre spill.

Vi skal øve på teknikk innenfor innspill til linje, og plassering for linjespiller. Dette har vi tatt litt om på trening tidligere, men svært lite. Vi ser at det fungerer i kamp, og at vi skal bygge videre på det nå.

Vi skal bruke litt god tid på dette, ettersom barna synes det er gøy og man lærer og erfarer mye av å spille på hel bane.

Vise og forklar e  og oppdagende læring.
3 min
Kort samtale om hvordan det har vært. Tøye.
Samles i sirkel:
Vi gjennomfører enkle tøyingsøvelser, samtidig som de kan fortelle sine tanker om økta.
Gjøres for å ha en rolig avslutning på økta, og for at barna kan komme med innspill dersom de har noen tanker.
1 kommentar: