Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 5. februar 2019


LEKSJON 10. – Skiskytterskole
Kombinasjonstrening
PRAKSIS I KLUBB - SVENE IL

DATO: Mandag 04.02.2019
OPPMØTE: 19:00, Stevningsmogen standplass
HOVEDTRENER: Maren Aaserud
HJELPETRENER: Nora D. Berget
KLASSE: 3.klasse og eldre.


Prøve nytt på denne økten: Alltid samles på samme sted for å skape struktur i gruppa. 2 klapp betyr å samles.


MÅLGRUPPE
Målgruppen for økta er delvis uerfarne og litt mer erfarne skiskyttere. Noen har startet i år, mens andre har drevet med skiskyting en sesong. Derfor er det viktig å se alle og huske at det er ulike nivåer.  
MÅL FOR ØKTA
Påvirke utøvernes aerobe utholdenhet ved bruk av kombinasjonstrening og intervallpreget lek.
DELMÅL
Sosialt mål: Vi må prøve å skape et samhold i gruppen, selv om gruppen er på ulikt nivå.
Holdningsmål: Treneren forventer engasjerte, samarbeidsvillige og utforskende utøvere.
Ferdighetsmål: Få mer skiskytterspesifikk trening. Beherske å veksle fokuset fra fysisk lek og moro, til skyting. Utvikle enda bedre balanse på ski. 
Kunnskapsmål: I tillegg til kombinasjonstreningen vil vi se litt nærmere på forskjellen mellom en god og en dårlig samling.

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/ KOMMENTAR
KLARGJØRING FØR ØKT:
Hente ut våpen og skudd.
5min
OPPMØTE
Samle utøverne og foreldre, og ønsker velkommen til økt.
Forklaring av 2 klappPresentasjon av treneren, utøverne, repetisjon, økta i dag
Samle utøverne og foreldrene. Sier hei, og sier velkommen til økt. I dag så skal vi trene enda mer på det man faktisk gjør i skiskyting, nemlig skyte og gå på ski samtidig. Dette kalles kombinasjonstrening, ofte kalt komb. Foreldre kan gå og hente matter og bukk, og legge seg på skive ….

Før jeg starter med noe annet: forklare at 2 klapp betyr å samles HER.


Vi trenere forteller våre navn. Utøverne forteller sitt navn. Spørre hva de husker fra sist (standplassdrill, avtrekk og sikkerhetregler?). Fortelle nærmere om fokuset på økta i dag. Men først skal vi starte med litt lek.
Vi starter med å samle alle, siden at alle får en følelse av hvem som er med på økta. Vi får foreldrene til å gjøre jobben med å klargjøre utstyr, så har de noe å gjøre, samtidig som vi slepper å gjøre det før økt.
Vi snakker kort om oss selv og navnet på utøverne for å skape samhold i gruppen. Vi repeterer hva vi gjorde sist, for det er ved å repetere man lærer. Vi tydeliggjøre fokuset for i dag, så de vet hva de kan vente seg.
Metode: Snakke og forklare.

Nora og jeg samles på fast sted.

Utstyr: foreldre gjør ferdig klargjøringen av standplass
20min
1.del av økt:
SKYTEDEL – Innskyting ++

Tørrtrening + innskyting:
-2 TT serier
- 2 seier innskyting på pappGå noen runder som oppvarming, der Nora skal se på teknikken deres.Ha fokus på den liggende stillingen. Passe på å legge seg ned likt fra gang til gang. Også fokusere på den riktige pustingen og avtrekket. Her kan vi ta litt repetisjon og spørre om barna husker hvordan man skal puste og hvilke faser som er i avtrekket.

Etter dette kan man trekke dette over til når man skal skyte med skudd. Mange kan da bli litt stressa og tenker mer på å treffe en arbeidsoppgavene sine.


Dette er veldig vikitg i skiskyting, for å få gode serier og at drillen skal være effektiv.Metode: Vise og forklare.

Jeg forklarer, Nora er med for å vise og hjelpe.

Utstyr: Matte, våpen, bukk, skudd, kikkert, skrive til å vise skuddene, tusj
20min
2.del av økt – hoveddel (oppvarming)

KOMBINASJONSTRENING:
Spør om de husker hvordan kombinasjonstrening gjennomføres.

Går 4 korte runder der de skal få litt puls og komme opp i intensitet
Utøverne kommer inn etter en runde på ski. Samler de i en sirkel rundt meg. Jeg spør om de husker hvordan kombinasjonstrening fungerer, og hvis ikke de husker det, forklarer jeg at nå skal vi trene enda mer sånn som skiskytterne på TV, nemlig både trene fysisk og skyte samtidig! Jeg spør om noen vet hva det kalles? Forteller at man kan trene både rolig og hardkomb, og også både ski, løping, sykling osv.
Så forklarer jeg at i dag så skal vi ha rolig komb, og først på ski og etter på komb med andre aktiviteter.
Når man driver med kombinasjonstrening, må man klare å veksle fokuset fra fysisk trening til skyting. Forklarer at fra 100m merket, skal man veksle fokus. Og når vi kommer dit, skal vi tenke på noen arbeidsoppgaver på skytingen. Så får jeg alle til å velge hver sin arbeidsoppgave. Sier det høyt i gruppa.
Maren blir med dem rundt på ski i løypa, og går 4 korte kombinasjons runder.
Forklarer før de starter hvordan det skal gjennomføres.

De skal fokusere på den liggende stillingen deres.

Siden vi startet med skytedelen i starten av denne økten, har ikke barna hatt noen fysisk oppvarming. Derfor starter kombinasjonstreningen rolig for å ha en jenv overgang.

Går på ski for å utvikle bedre balanse på ski mellom skytingene.

Oppvarming fører til:
·       Blodet og vevsvæsken flyter lettere.
·       Overføringen av oksygen fra blodet til muskelcellene går lettere.
·       Kjemiske reaksjoner går raskere.
·       Oppmerksomheten rundt sanseinntrykk forbedres.
·       Spenninger i kroppen reguleres gunstig.
·       Samspillet mellom muskler og nerver blir bedre.
Konsentrasjons evne KAN øke.
Metode: Vise og forklare.

Maren er med på ski med barna.

Utstyr:  Matte, våpen, bukk, skudd, kikkert, ski og staver
5min
AVSLUTNING
-        Oppsummering av økten + noen lette tøyeøvelser

-        Tøye øvelsene:
-Plukke epler
-Strekke seg mot stjernene
-Tre i vinden

Heia rop tilslutt!
Vid samles etter komben. Vi starter med tøyeøvelsene.

Høre tilbakemeldinger fra barna, hva de syntes var gøy + høre tips på leiker de vil gjøre videre.
Avslutte med felles heiarop.
Utnevner en som har vært flink til å høre etter. Denne personen får velge hva vi skal si i heiaropet.
Tøye lett som en avslutning på økten.
Spenningsnivået blir regulert etter aktiviteten. 
Ved å snakke med barna øker vi samholdet i gruppen og lærer å kjenne dem bedre. Vi får et bedre forhold og de blir tryggere. Samtalen hjelper også til videre planlegging og det er gøy for barna å kunne være med å bestemme litt.
Apemetoden

Sitte og 2 kommentarer:

  1. Økta gikk bra. I dag var vi bare 2 stk på trening, så lett å organisere. De 2 utøverne som var her, er ganske jevn gode, så lett å kjøre. Han ene var ikke like motivert som han pleier idag, men siden dette var en økt som man kjørte i eget tempo, gikk det bra.

    SvarSlett
  2. Synes økta gikk fint, og at det er lettere å holde kontroll på utøverne når de er jevne. Da går det mer effektivt og det blir lettere for oss å hjelpe dem.

    SvarSlett