Aktive Lokalsamfunn

søndag 3. februar 2019Navn: Julie Dahl Rust                                                                    
Dato: 03.02.19
Sted: Skavanger SFO
Tid: 14.00-15.00
Varighet: ca 1 time
Utsyr: en ball, utstyr til tarzanløype, bind foran øynene til blindbukken og muligens høyttaler

Målgruppe: 3. klasse
Min målgruppe er 3.klasse på Skavanger skolen. I dette alderstrinnet er elevene i alderen 7 og 8 år. Da er det viktig med trening på de allsidige og grunnleggende bevegelsene, og dette programmet er egnet for elevene i 3.klasse. 

Hovedmål: Forbedre elevenes koordinasjon.
Ferdighetsmål: Forbedre elevenes romorientering og noe balanse, ved hjelp av motiverende og effektive leker. Elevene skal mestre programmet godt.
Kunnskapsmål: Elevene skal forstå hvorfor og hvordan man trener koordinasjonen gjennom lekene. 
Holdningsmål: Med dette programmet skal elevene trene koordinasjon på en effektiv og motiverende måte. Elevene skal ha en positiv opplevelse med økta.ØKTPLAN 
Tid
Hva
Hvordan 
Hvorfor 
Metode
5 min
INNLEDNING

- Samle alle
- gjennomgang av aktivitetene.


-Samle alle i en sirkel i midten av gymsalen


Jeg gjør dette for å få mer kontroll på barna, og for å informere dem om hva vi skal ha. Slik vet både jeg og barna hva vi skal forholde oss til.
10 minGENERELL DEL -Dansk stikkball
     


      


Alle barna er mot hverandre med en ball. når du blir skutt skal du sette deg på gulvet der man har blitt skutt. Man kan skyte andre når man sitter nede, hvis ballen kommer til deg, men det er ikke lov til å flytte seg for å få tak i ballen. om man skyter noen når man sitter nede er man fri, og den som er skutt må sette seg ned. Hodet er fritt, men det er ikke lov til å bruke hodet som beskyttelse.


I den generelle delen har jeg valgt å ha stikkball, fordi denne leken øker motivasjon og skjerper barnas konsentrasjon til resten av økte.

Oppvarmingen hjelper med å omstille kroppen fra hvile til arbeid, og fungerer skadeforebyggende.

Vise og forklare
15 min
SPESIELL DEL


-Stiv heks med vri 1-2 har den, og skal ta de andre barna. Når man blir tatt skal man stelle seg med det ene beinet foran det andre i stedet for å stelle seg med skulderbreddesavstand. Dette er for å utfordre balansen litt. For å redde de som er tatt skal andre gå under deg. Det er ikke lov til å ta noen når de redder andre.Stafetten utfordrer barnas romorientering, ved at de får bind foran øynene og må snurre rundt. Samarbeidsevnen og kommunikasjonsevnen til barna blir også utfordret, ettersom det er delt inn i lag.

Vis og forklar  
15-20 min
HOVEDDEL 

-Blindbukken
-Tarzansisten med balanse og romorienterings elementerDenne leken går ut på at en blindbukk står i midten av en ring. Blindbukken har ett halstørkle bundet for øynene, slik at han/hun ikke ser noe. Ringen går i ring rundt blindbukken, i takt med musikken.
Når musikken stanser, stanser også ringen. Blindbukken tar seg så fort som mulig fram til noen i ringen. Han/hun kjenner etter hvem det kan være.
Etter en liten stund startes musikken og ringen begynner å gå igjen. Blindbukken går inn mot midten av ringen igjen, samtidig som han tar av seg bindet for øynene.
Blindbukken skal nå gjette hvem han/hun har kjent på.
Hvis blindbukken gjetter rett person, blir denne personen den nye blindbukken

Ber alle barna om å hente frem alt utstyret de vil ha og legge det utover i salen. De får 1-2 minutter på seg til å hente tingene. Så vil jeg legge inn balanse og romorienteringselementer i løypa de har lagt ut, f.eks. stupe kråke på en matte, balansere på bukk osv. Hvilke øvelser kommer an på hva slags utstyr de har lagt ut.

Koordinasjonen er evnen til å samordne bevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Denne egenskapen består av blant annet balanse, rytme, reaksjon og øye-Hånd og øye-fot koordinasjon. Dette er egenskaper som er gunstig for alle unger å ha et grunnleggende nivå av, og derfor har jeg valgt å fokusere på romorientering og balanse i denne økta.

Blinbukken setter romorienteringsevnen til den i midten på prøve, ved at den både skal komme seg fra midten av ringen og til en person og inn i midten igjen. I tillegg blir det viktig å benytte følesansen for å finne ut hvem det er som har blitt tatt på.

Tarzansisten er en flott øvelse til å påvirke barnas grunnleggende og allsidige bevegelsesevne, i tillegg til at den vil påvirke romorienteringsevnen noe og balanse når jeg legger til elementene.

Disse øvelsene er basert på at ungene skal ha en morsom opplevelse med leik og idrett.
Oppdagendelæring
5
min
AVSLUTNING 

-Snakker sammen om hvordan økten har vært. Eventuelt spørre om hvilke leker de vil ha neste gang osv.


Samles i sirkel i midten av gymsalen.


Dette gjør jeg for å oppsummere hva barna tenker om økta, hva jeg kan gjøre bedre, og forslag til hva jeg kan ha neste gang.


1 kommentar:

  1. økta i går gikk ganske greit. det ble litt mye rot med utstyr, fordi jeg ikke visste hvor noe var, men etter forholdene synes jeg det gikk greit. jeg var også i gymsalen, og det har jeg ikke vært med disse ungene før, så det var en ny utfordring. det ble veldig mye bråk og litt for stor plass til få unger, men nå som jeg har sett hvordan det går, vet jeg hvordan jeg skal gjøre det neste gang.

    for å få bedre kontroll på ungene i ett så lytt rom burde jeg hatt med meg fløyte. imidlertid, hadde jeg musikk som jeg stoppet når jeg skulle si noe, og da gikk det helt greit uten fløyte.

    jeg endret litt på planen på bakgrunn av at jeg ikke fant en ball først, så jeg måtte få assistenten til å hente en ball etter hun kom. derfor byttet jeg slik at jeg hadde stiv heks i generell del og stikkball i spesiell del.

    alt i alt gikk økta bra i forhold til forholdene, men jeg kunne helt sikkert løst noen ting litt bedre, f.eks. det med fløyte og utstyr.

    SvarSlett