Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 5. februar 2019

LEKSJON 11 – Skiskytterskole
Stafetter med skyting
PRAKSIS I KLUBB - SVENE IL

DATO: Mandag 11.02.19
OPPMØTE: 19:00, Stevningsmogen standplass
ØKTSTART: 19:05
HOVEDTRENER: Nora Berget
HJELPETRENER: Maren Aaserud
KLASSE: 3.klasse og eldre.

I denne økta skal vi bygge videre på det vi har lært om kombinasjonstrening, men økte ferdighetskravet noe ved at vi legger inn enda en faktor: høyere puls. Dette gjør vi gjennom stafett preget øvelser inn mot skytingen. For å begrense pulsen noe skal vi også utfordre utøverne ved å legge inn koordinative øvelser gjennom økta. Dette kan bli en ganske krevende økt for utøverne, både fysisk og ikke minst psykisk!

Minne om: Alltid samles på samme sted for å skape struktur i gruppa. 2 klapp betyr å samles.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for økta er delvis uerfarne og litt mer erfarne skiskyttere. Noen har startet i år, mens andre har drevet med skiskyting en sesong. Derfor er det viktig å se alle og huske at det er ulike nivåer.  
MÅL FOR ØKTA
Morsom, motiverende og inspirerende økt. Slå sammen den fysiske aktiviteten med skytingen, slik at treningen kan bli mer skiskytter lik.
DELMÅL
Sosialt mål: Vi må prøve å skape et samhold i gruppen, selv om gruppen er på ulikt nivå.
Holdningsmål: Treneren forventer engasjerte, samarbeidsvillige og utforskende utøvere.
Ferdighetsmål skyting: Håndtere skytingen selv om en har høy puls.
Fysiskmål: Forbedre koordinasjon gjennom lek.
Kunnskapsmål: I tillegg til kombinasjonstreningen vil vi se litt nærmere på forskjellen mellom en god og en dårlig samling.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/ KOMMENTAR/UTSTYR
KLARGJØRING FØR ØKT:
Hente ut våpen og skudd.

5min
OPPMØTE
Samle utøverne og foreldre, og ønsker velkommen til økt.

Mål
Forklaring av 2 klapp


Ber utøverene gå en runde før vi møtes på toppen.

Setter foreldre i gang med å legge ut matter osv.
Samle utøverne og foreldrene. Sier hei, og sier velkommen til økt. Vi trenere forteller våre navn. Utøverne forteller sitt navn. Spørre hva de husker fra sist (avtrekk og pust).
Forteller mer om dagens mål: I dag så skal vi trene enda mer på det man faktisk gjør i skiskyting, nemlig skyte og gå på ski samtidig. Dette jobbet vi med for 2 treninger siden og vi vil jobbe enda litt mer med det i dag. Men først skal vi starte med litt lek.

Foreldre kan gå og hente matter og bukk, og legge seg på skive ….


Før jeg starter med noe annet: forklare at 2 klapp betyr å samles HER.Vi starter med å samle alle, siden at alle får en følelse av hvem som er med på økta.
Vi snakker kort om oss selv og navnet på utøverne for å skape samhold i gruppen. Vi repeterer hva vi gjorde sist, for det er ved å repetere man lærer. Vi tydeliggjøre fokuset for i dag, så de vet hva de kan vente seg.

Vi får foreldrene til å gjøre jobben med å klargjøre utstyr, så har de noe å gjøre, samtidig som vi slepper å gjøre det før økt.
Metode: Snakke og forklare.

Maren og jeg samles på fast sted.

Utstyr: foreldre gjør ferdig klargjøringen av standplass

25min
OPPVARMING:
Stein, saks, pair lek

Jeg gjør klart til leken med utøverne går en runde.
SKYTEDEL – Innskyting ++

-Ligge i stilling og kjenne etter anspentheter.
-Innskyting. De skyter i papp

Runde når ferdig med skytingStein, saks, pair lek:
Lek som skaper aktivitet og passer til en mindre gruppe.
Leken går ut på at man stiller opp ca. 20 kjegler på en rekke. Deler gruppa i to og ber utøverne stille seg i hver sin ende av kjeglene. Når jeg sier klar, ferdig, gå, må utøverne hoppe over kjeglene med samlete bein og når de møtes tar de stein, saks, papir. Den som taper må løpe tilbake og veksle med neste på laget. Da må den hoppe og igjen ta stein, saks, papir når den møter motstanderen. Målet med leken er å komme over til motsatt side.


SKYTEDEL – Innskyting ++

-Ligge i stilling og kjenne etter anspentheter: Dette gjør vi på kommando. Jeg sier klar, ferdig, ild og roper høyt hvilke muskler de skal slappe av. Maren går rundt og sjekker.
-Innskyting. De skyter i papp: De går en runde rundt markert løype nede på standplass, skyte en serie, spør meg i kikkerten og de må skru og maren hjelper til med skytingen etter skruingen dersom det er behov.


Sender de ut på en runde når de er ferdig med innskytingen.Vi starter med lek siden da starter vi med aktivitet tidligst mulig i økta. Denne leken er tilpasset en mindre gruppe og virker veldig motiverende for utøverne.

Oppvarming fører til:
       Blodet og vevsvæsken flyter lettere.
       Overføringen av oksygen fra blodet til muskelcellene går lettere.
       Kjemiske reaksjoner går raskere.
       Oppmerksomheten rundt sanseinntrykk forbedres.
       Spenninger i kroppen reguleres gunstig.
       Samspillet mellom muskler og nerver blir bedre.
Konsentrasjons evne KAN øke.
Først en liten TT del for å sørge for at de også har noe fokus på skytingen. Velger å ikke kjøre innskytingen på kommando siden de skyter i så ulikt tempo. Lager derfor en liten runde slik at de ikke blir stående å vente, og allikevel har jeg de forholdsvis samlet.

Metode: Noe apemetode og noe vise og forklaremetoden.

Utstyr: Kjegler
Metode: Vise og forklare


Utstyr: Generelt utstyr til skytingen. + kjegler som markerer den lille runden på standplass. Kikkert
15min
HOVEDDEL:

STAFETTER MED SKYTING:Stafetter med skyting:
Vi bruker samme runde som ved innskytingen.

Jeg deler utøverne inn i lag på to og to. (dersom det ikke går opp, går 2 stk sammen på en runde og det er den som blir først ferdig av de to som gjelder). Den yngste starter. Utøverne går runde før de kommer inn til skyting og skyter en serie. Dersom de treffer fullt går de rett ut fra matta og til veksling. Dersom de bommer går de bort til Maren og maren gir de en «straff» per bom. Straffen er en koordinativ øvelse (ca. 5 reps). Maren stiller også krav til utførelse. Hver utøver går 2 ganger, altså 4 runder til sammen.
Kjører evt. en til runde dersom det ikke tar for lang tid å forklare.
Vi bruker samme runde som ved innskytingen, slik at runde ikke skal bli for lang og at jeg har kontroll på utøverne innenfor et visst område.

Valgt denne øvelsen siden den er nært knyttet opp mot dagens mål. Håper at leker ikke blir for konkurranse preget og har derfor valgt lag og at de skal gå flere runder per konkurranse og alternativ straff med koordinativeøvelser. Ved at Maren gir barna straff kan hun enklere følge emd på utøvelse.
Metode: Vise og forklare og litt apemeode når jeg forklarer løypa.

Maren gir barna straff. Jeg står ved veksling og følger med på at alt går sin gang. Hjelper til på skytebane dersom behov.

Utstyr: Matte, våpen, bukk, skudd, kikkert, ski og staver
10min
AVSLUTNING
-        Oppsummering av økten + noen lette tøyeøvelser

-        Tøye øvelsene:
-Plukke epler
-Strekke seg mot stjernene
-Tre i vinden

Heia rop tilslutt!
Vi samles etter komben. Vi starter med tøyeøvelsene.

Høre tilbakemeldinger fra barna, hva de syntes var gøy + høre tips på leiker de vil gjøre videre.
Avslutte med felles heiarop.
Utnevner en som har vært flink til å høre etter. Denne personen får velge hva vi skal si i heiaropet.

Ber de avslutte med å gå en rolig runde
Tøye lett som en avslutning på økten.
Spenningsnivået blir regulert etter aktiviteten. 
Ved å snakke med barna øker vi samholdet i gruppen og lærer å kjenne dem bedre. Vi får et bedre forhold og de blir tryggere. Samtalen hjelper også til videre planlegging og det er gøy for barna å kunne være med å bestemme litt.
Apemetoden

Stå og snakke

2 kommentarer:

  1. Vi var bare to på trening, og det gikk fint, for de var jevnt i nivå og de synes økta og lekene var veldig gøy. Dette gjorde det veldig lett å trene dem og de hørte godt etter. Det var stort fokus på skytebanen og jeg synes det jobbet bra!

    SvarSlett
  2. Enig med Maren. Når utøverne på trening hadde litt mer likt nivå, var det mye lettere å holde orden på gruppa og organisere treningen, siden de var da mer samlet.

    SvarSlett