Aktive Lokalsamfunn

søndag 17. februar 2019

SFO - Økt 17, 17.02.19


NAVN: Camilla Berg
DATO: 18.02.19

HOVEDMÅL: Gjennomføre og prøve ulike leikaktiviteter/idrettsaktiviteter
FERDIGHETSMÅL: Barna skal lære og utvikle egne ferdigheter i fotball. Fokuset blir innsidepasninger og føring av ball.
KUNNSKAPSMÅL: Barna skal forstå og lære ulike måter å drive med leikaktivitet på.
HOLDNINGSMÅL: Gjennom leik skal barna føle de er i et trygt miljø, og oppleve fysisk aktivitet på en positiv måte.

STED: Kongsgårdmoen SFO
ALDER: 3 + 4. trinn


TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
3 min
Innledning/introduksjon
Vi samles langs en vegg. Hilser på barna og forteller kort om dagens aktiviteter.
Skaper samhold, motivasjon og trygghet

10 min

Generell oppvarming:
-  Ulike sistenvarianter
1. Fritt dersom man hopper på ryggen


2. Fritt dersom man legger seg i kryss


Sisten der en person har den, og man gir den videre dersom man tar noen. Har med ulike fri-alternativer:
1. Hvis en person hopper oppå ryggen til en annen kan de ikke bli tatt. De er ikke lov til å bli værende på ryggen til den andre og den som bærer kan ikke gå. Man kan ikke gå til samme person rett etter hverandre

2. Samme regler som ovenfor er gjeldene, men nå er man «fri» dersom to personer legger seg i et kryss.
• Øke motivasjonen
• Øke prestasjonsevnen
• Hindre skader
----------------------------
Disse sistenvariantene gjør at barna må samarbeide og kommunisere med hverandre. Man må hele tiden finne en partner hvis man vil være «fri». Målet er å bli varm i kroppen på en morsom måte, får vi går over til mer spesifikk trening.
På denne stafettøvelsen får barna trent på sine drible og pasningsferdigheter.  
Oppdagende læring
  - Oppgavestyrt  
10 min

Spesiell del:
- Stafetter med ball
1. Føring mellom kjegler
2. Føring mellom kjegler + 7 ganger rundt kjegle
3. Føring med pasning
4. Hoppestafett
Deler gruppa inn i 4. Vanlig stafett der det er om å gjøre å komme først i mål.
1. Her setter jeg opp en rekke med 5-10 kjegler som barna skal føre ballen igjennom. Fram og tilbake.
2. Samme som forrige, men når man kommer på toppen skal man snurre 7 ganger rund en kjegle.
3. Samme som nummer en, men når man er på toppen skal man sentre en pasning til neste spiller.
4. Nå skal barna plassere ballen mellom beina, og hoppe mellom kjeglen, med ballen mellom beina.

Oppdagende læring
  - Oppgavestyrt   
15 min
Hoveddel:
- Hjørnefotball
Deler gruppa inn i 4. Hvert lag tar med seg en benk til hvert sitt hjørne. To lag spiller omgangen, og man spiller mot det laget som er diagonalt for seg selv. Har med helt vanlige regler i fotball. Det er om å gjøre å treffe motstanderen sin benk, og når et lag scorer, bytter man med de to andre lagene.  
- Fokuset vil være på passinger, og sentre pasninger innad i laget. Kan vurdere å ha et minimum antall pasninger før de kan score.
Oppdagende læring
  - Situasjonsbetinget  
2 min
Kort samtale om hvordan det har vært. Evt. tøye litt.
Samles i sirkel:
Hører hva de synes om økta, hvordan det har vært og om det var gøy.
Dette gjør vi for å samles og ha en liten oppsummering og kanskje de kan komme med ønsker til neste gang.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar