Aktive Lokalsamfunn

mandag 5. februar 2018

Idun Grønli, Raumyr SFO
Tid: 14.00-15.00
Utstyr: benker og ev. vester
Mål: skape mer engasjement i gruppa og få prøvd nye aktiviteter (har ikke brukt ball tidligere av ulike grunner).

ØKTPLAN

Tid:
Hva:
Hvordan:
Metode:

5 min
INNLEDNING

Samler alle på samlingsstedet og starter med å si hva jeg har tenkt for dagens økt. Går gjennom de «reglene» jeg satt sist: 1. Når jeg klapper en bestemt rytme skal de klappe den tilbake til meg. 2. Når jeg snakker skal det være stille, og de skal sitte i ro. Samt rekke opp hånda om de skal si noe.
Snakker om hvordan jeg vil at økta skal gå og hva vi skal gjøre, og deres forventinger.

Her skal vi kun samles for å høre, så jeg bruker ingen spesiell metode annet enn at jeg vil at de skal høre etter når jeg forklarer.
Hvorfor:
10 min


GENERELL DEL

Superhøne
Leken går ut på at alle starter som egg, og skal jobbe seg videre oppover (egg, kylling, høne og så superhøne). Man hopper rundt i hockeystilling som egg, tar stein, saks, papir mot en man møter, og om man vinner klatrer man oppover. Kyllingen går litt mer bøyd oppover enn egget, høna kakler og «flakser», og superhøna hopper rundt og roper «yeehaa». Man er superhøne i 10 sekunder, før man går tilbake til å bli egg. Har man vunnet over et annet egg og blitt kylling, men taper mot en annen kylling, blir man egg igjen. Samme gjelder om man er høne og taper mot en annen høne – man blir kylling.


Vi varmer opp fordi:
·        Øke motivasjonen
·        Øke prestasjonsevnen både fysisk og psykisk
·       Forebygge skader
·        Omstille kroppen fra hvile til arbeidVise og forklare.

7 minSPESIELL DEL
Snipp og snapp
Jeg deler gruppa i to, og tildeler den ene delen navnet «snipp», og den andre «snapp». De blir plassert i midten av en liten bane (hallen er såpass stor at jeg deler opp for å gjøre leken overkommelig) med ryggen mot hverandre. Når jeg roper snipp skal snipp løpe og snapp prøve å fange snippene, og omvendt.
Får opp engasjementet litt – de er glade i reaksjonsøvelser.
Vise og forklare

28 min

HOVEDDEL

Bil og garasje

14 min


Kanonball
14 min


Elevene går sammen to og to, og velger hvem som skal starte som bil og hvem som skal starte som garasje. Den som starter som bil setter seg på alle fire mellom beina på garasjen. Alle parene danner til sammen en sirkel, og i midten legger jeg en ball. Når jeg gir signal til at de kan starte, skal bilen rygge ut og starter først med å løpe rundt sirkelen, for så å krype mellom beina på garasjen og prøve å fange ballen. Varierer øvelsene de skal komme seg rundt med (froskehopp, rygging, krabbing, hinking osv).

Etter noen runder bytter bil og garasje.

Prøver kanonball da det har blitt utrykt engasjement for det fra alle – spent på ball, men tror det kommer til å gå bra. Deler gruppa i to, og spiller med benker som skiller banehalvdelene.  


Bil og garasje er som regel velkjent hos de fleste, og vi får dermed mer tid til lek og ikke bare forklaring.


Vise og forklare
5 min
AVSLUTNING

-        Vi rydder inn utstyret sammen, og samles der vi startet i halvsirkel.
Samling:

-        Hvordan synes dere denne timen har gått? Var det gøy? Er det noe annet dere ville gjort? Noe dere vil gjøre neste gang?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar