Aktive Lokalsamfunn

mandag 19. februar 2018

Navn: Eskild Mæhlum                                                                                          Dato: 19.02.2017

Mål: Elevene skal forbedre sin utholdenhet og koordinasjon gjennom leikøvelser på ski
Ferdighetsmål: Forbedre den aerobe utholdenheten og koordinasjonen til elevene.
Kunnskapsmål: Jeg ønsker at de skal lære om nye leiker som de kanskje kan ta med seg i friminuttene, og som har en gunstig påvirkning på helsen deres.
Holdningsmål: Jeg ønsker å etablere en kultur i klassen hvor jeg er leder og de hører etter.
Hvordan: Drive leikøvelser som de finner som motiverende og morsomme, i tillegg til at de utfordrer de overnevnte fysiske egenskapene.
Notat: På grunn av ankelskaden vil jeg ikke delta i noen av øvelsene her.

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/Kommentar
5 min
Samle gjengen og gå gjennom dagens økt.
Gir en high five til alle på vei inn i salen og samle de på scena
For at jeg skal se alle, og de skal ha en viss oversikt over hva som skal skje
15
min
Hjørnefotball
Hjernefotball spilles med fire lag og en benk i hvert hjørne i salen. Lagene på tvers ovenfor hverandre spiller mot hverandre, og spiller helt til et lag scorer. Når et lag scorer bytter de lag som spiller, og de to andre lagene løper utpå. 
Har hatt hjørnefotball mange ganger før, og dette er en veldig populær øvelse, som også når målet.

Øvelsen vil utfordre både utholdenhet i form av kontinuerlig arbeid, og koordinasjonen når de må spille med ski.
Vis og forklar
10 min
Reven og høna
Ligge i ring, to og to ved siden av hverandre. To står oppreist, den ene har sisten (reven). Den som har sisten, skal prøve å overføre sisten til den andre (høna). Høna kan ”ta fri” ved å legge seg ved siden av ett av parene som ligger nede. Den i paret som ligger lengst unna den som legger seg ned, blir ny høne. Det kan kun løpes på utsiden avringen. Sisten overføres ved håndtrykk, eller man kan bruke noe som kastes (badmintonball, sammenknytt vest el.)
Denne øvelsen hadde vi i salen forrige økt, men prøver på nytt nå ettersom at den var veldig populær. Denne gangen med ski.

Øvelsen vil utfordre både utholdenheten og koordinasjonen ettersom at det krever litt å holde orden på skia når de skal forte seg.
Vis og forklar
10 min
Garasjen
Eleven stiller seg i en sirkel hvor de står sammen med en partner. Den ene skal stå med spredte bein, mens den andre skal løpe en runde rundt alle sammen på mitt signal. Når runden er løp skal de mellom beina på partneren og prøve å ta vesten jeg legger i midten av sirkelen først.
Dette er en øvelse som utfordrer hurtigheten og koordinasjonen ved at de må forte seg alt de har og må få med seg skia.
Vis og forklar.
15 min
Stikkball
Elevene spiller alle mot alle med to-tre baller. Når de blir skutt må de gjøre styrkeøvelser som planke, pushups, situps, froskehopp.
Denne er en svært populær øvelse som vil være motiverende for elevene. Jeg har også tidligere hatt stor suksess med å inkludere styrkeøvelser ettersom at de liker å vise frem hva de klarer. Dette skaper stor glede hos elevene.

Uhtoldenhetstrening gjennom kontinuerlig arbeid, og koordinasjon med ski på beina.
Vis og forklar
5 min
Oppsummering
Samler elevene på scena og gjennomgår dagens økt. Hører hva som var bra og hva de ikke likte. Spørre om det er noen leiker de kunne tenke seg til seinere.
Det er viktig med en slik evaluering for at de skal føle seg tatt vare på, og få innflytelse i det vi driver med. Det sørger for god motivasjon og at de får fortrolighet til meg1 kommentar:

  1. Økta gikk helt greit. Det var blandede følelser blant elevene til å gjennomføre noen av øvelsene, så ikke alle var like motiverte. Det ble mye tull og leikene tok lang tid å organisere. Allikevel hadde elevene det veldig morro, fordi de heller likte å tulle med meg, enn å gjøre leiken riktig. Det er jo bra at elevene hadde det gøy, som er det største bakenforliggende målet, men leikene gikk ikke helt som planlagt

    SvarSlett