Aktive Lokalsamfunn

mandag 12. februar 2018

Øktplan SFO 12.02.18

Navn: Eskild Mæhlum                                                                                          Dato: 12.02.2017

Mål: Elevene skal forbedre sin hurtighet og utholdenhet gjennom leikøvelser
Ferdighetsmål: Forbedre løpshurtigheten og utholdenheten
Kunnskapsmål: Jeg ønsker at de skal lære hvordan de kan trene på dette og når det kan være kjekt å ha disse evnene
Holdningsmål: Jeg ønsker å etablere en kultur i klassen hvor jeg er leder og de hører etter.
Hvordan: Drive leikøvelser som de finner som motiverende og morsomme, i tillegg til at de utfordrer de overnevnte fysiske egenskapene.
Jeg gjentar planen fra forrige uke, men alle leikene gjøres utendørs på ski. Gjentar planen fordi jeg ikke fikk brukt den forrige uke og målet for uka er det samme som forrige uke.
Notat: På grunn av ankelskaden vil jeg ikke delta i noen av øvelsene her.

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/Kommentar
5 min
Samle gjengen og gå gjennom dagens økt.
Gir en high five til alle på vei inn i salen og samle de på scena
For at jeg skal se alle, og de skal ha en viss oversikt over hva som skal skje
10
min
Fisken i det røde hav
Vær på et avgrenset område. Lag et friområde på begge sider av området. Det velges en utøver som er "Fisken i det røde hav". Denne starter i midten, mens de andre utøverne er i det ene friområdet. Disse roper ut: "Fisken i det røde hav, hvilken farge må vi ha for å komme over". "Fisken" roper ut en farge og alle som har denne fargen synlig på seg, kan gå fritt over til den andre siden. Alle de andre må unngå å bli tatt på veien over. De som er tatt, er ute av leken. Bytt hvem som skal være "fisk" etter hvert.
Denne øvelsen er ny for elevene sammen med meg, men jeg tror den vil bli populær. Dette er en øvelse som i hovedsak utfordrer hurtigheten.
Vis og forklar
10 min
Reven og høna
Ligge i ring, to og to ved siden av hverandre. To står oppreist, den ene har sisten (reven). Den som har sisten, skal prøve å overføre sisten til den andre (høna). Høna kan ”ta fri” ved å legge seg ved siden av ett av parene som ligger nede. Den i paret som ligger lengst unna den som legger seg ned, blir ny høne. Det kan kun løpes på utsiden avringen. Sisten overføres ved håndtrykk, eller man kan bruke noe som kastes (badmintonball, sammenknytt vest el.)
Dette er også en ny øvelse, men jeg tror den kommer til å falle godt i smak hos de fleste. Denne øvelsen vil også utfordre hurtigheten og til dels utholdenheten, avhengig av hvor ofte man løper.
Vis og forklar
10 min
Garasjen
Eleven stiller seg i en sirkel hvor de står sammen med en partner. Den ene skal stå med spredte bein, mens den andre skal løpe en runde rundt alle sammen på mitt signal. Når runden er løp skal de mellom beina på partneren og prøve å ta vesten jeg legger i midten av sirkelen først.
Dette er en øvelse som utfordrer hurtigheten, i tillegg til at den vanligvis er veldig motiverende.
Vis og forklar.
20 min
Stikkball
Elevene spiller alle mot alle med to-tre baller. Når de blir skutt må de gjøre styrkeøvelser som planke, pushups, situps, froskehopp.
Denne er en svært populær øvelse som vil være motiverende for elevene. Jeg har også tidligere hatt stor suksess med å inkludere styrkeøvelser ettersom at de liker å vise frem hva de klarer. Dette skaper stor glede hos elevene
Vis og forklar
5 min
Oppsummering
Samler elevene på scena og gjennomgår dagens økt. Hører hva som var bra og hva de ikke likte. Spørre om det er noen leiker de kunne tenke seg til seinere.
Det er viktig med en slik evaluering for at de skal føle seg tatt vare på, og få innflytelse i det vi driver med. Det sørger for god motivasjon og at de får fortrolighet til meg1 kommentar:

  1. Stadig endringer som må til. Inneøkt, da elevene ikke hadde fått melding om å ta med ski. Det ble mye venting på "Fisken i....) "Reven og Høna" fungerte bra. Tidsbegrensning for høna må med. Bra med tidsbruk. Lurt at reven kan krysse. "Garasjen" trenger liten ball og krittoppmerking, bra med 2 runder. Ikke for stor bane i kanonball. DK-stikkball bør dømmes mer av deg. Ikke ball som fripunkt. Stor aktivitet. NB: Husk gode råd ved mistanke om hodeskade. "Er du i tvil, er du ikke i tvil". N-3.

    SvarSlett