Aktive Lokalsamfunn

torsdag 8. februar 2018

Treningsøkt med Vestfossen gutter 12 08.02.2018


Fotballtrening gutter 12

Sted: Strandajordet kunstgress
Varighet: 1 time og 30 min
Intensitet: moderat - høy
Målgruppe: Gutter 12
Mål: Målet for økta er å kunne få et bedre overblikk og at de lærer seg å kommunisere slik at man kan spille ballen tidligere:

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode

10 min
Generell oppvarming:

Skadefri
-        Jeg setter opp kjegler på 2 rader.
-        Deler gruppa inn i 2.
-        Forklarer
-        Veileder dem
-        Deler ut øvelser.
-        Skadeforebyggende
-        Motiverende
-        Prestasjonsfremmende
-        Balansert overgang fra å være rolig til høy fart.
Vise og forklare
5 min
Leddutslag:

- Innside lår
- Utside lår
- Fremside lår
- Bakside legg
- Framside legg
- Rumpa
Jeg samler alle sammen i en sirkel rundt meg. Jeg sitter i midten av sirkelen og viser øvelsene. Jeg gir dem veiledning underveis om de ikke tøyer riktig.

Tøying er med på å forebyggeskader. Kan også virke motiverende.
(Ape-metoden)
10 min
Spesiell del:

Firkantspill


Jeg deler gruppa opp etter hvor mange dem er. Hver firkant skal ha 5-6 stykker.
En god øvelse hvor man er nødt til å bruke beina og sende pasninger, samtidig som man må i midten å jage ballen.
(Vise og forklare)
60 min
Hoveddel:

Teknikk sirkel:Tysker:

Battleship:Doggies:


Lager en sirkel rundt midtsirkelen. Halvparten står rundt med ball, resten er i midten. De som står rundt kaster ballen, de midten møter og demper ballen og returnerer den på en god måte.Tyskeren, deler gruppa inn i 3 lag, der det er 1 lag som skal jage av gangen imens de to gjenstående lagene skal spille ballen. Øvelsen går ut på å få flest brudd på tiden som er 1 minutt og 30 sekunder.
Tysker spilles innenfor 16 meteren.Ikke så ulike tyskeren. Deler inn 16 meteren i 2. Det skal være 2-3 stykker fra et lag som presser og et lag som prøver å holde ballen i spill. Hvert lag skal prøve å få 10 pasninger innad i laget, om de klarer dette vil de få ett poeng.  Om laget som jager får tak i ballen og slår den direkte over til medspillerne sine på den andre banehalvdelen vil de også bli belønnet med 1 poeng.Jeg gir dem en intervalløvelse. Hvis de viser god innsats på den første runden, slipper de neste.


En teknikksirkel er en god måte å finpussa på tekniske øvelser som heading, dempe på bryst, lår og gjøre en volley pasning. Som kan være veldig avgjørende i flere kamp situasjoner.

Tysker er en god øvelse hvor man får trent på det å ha et overblikk før man får ballen og det å bevege seg etter man har slått en pasning, slik at man ikke havner i pasningsskyggen. Det kreves også et godt samarbeid når det kommer til pressfasen for

Battleship som sagt ikke er så ulik tysker går mye ut på det samme. Det handler om å bevege seg vekk fra pasningsskygge, kommunisere med hverandre og orientere seg slik at man vet både hvor medspillerne og motspillerne er før man får ballen. Dette er viktige faktorer som utgjør mye i en kamp.


Doggies er en god intervalløvelse som er vanlig for fotballspillere. Den inneholder høy fart og mange vendinger. Varigheten varierer veldig på nivået. Øvelsen forbedrer den aerobe utholdenheten.


(Vise og forklare)


5 min
Avslutning

Nedjogging
Jogger ned etter økta, samler utstyr og har en liten samling på slutten hvor vi snakker om hvordan økta var.

Nedjogging er en viktig del av økta. Nedjogging er med på å forbyggeskader og forhindre stivhet. Å gå fra å være i full aktivitet til å stoppe brått kan gjøre at spillerne blir stive.

(Ape-metoden)

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar