Aktive Lokalsamfunn

mandag 19. februar 2018


ØKTPLAN – IL BEVERN (Skiskyting)

PRAKSIS UTE I KLUBB
Henrik André Larsen
Dato – 19.02.2018                         Tid – Mandag ettermiddag                         Klasse – Il Bever´n skiskyting 11-12 år
Hovedtrener: Henrik André Larsen
Hjelpetrener: Emil André Breivik
Oppmøte: Klokka 18:00 til 19:00 – hvor utstyr (matte, skiver, osv.) er i orden.
Målgruppe – Mål gruppen for økta er unge skiskyttere i 11-12 års alderen. Dette er en relativt liten gruppe, men totalt lite erfaring med våpen osv. – ettersom de yngste klassene starter i denne alderen. Det fysiske nivået er på den måte høyere. Målgruppen skyter med støtte, og store blinker – noen skyter også med reim og små blink – stor målgruppe.


Hensikt/mål for økta: - Gjennomføre riktig og effektiv standplassdrill
Skyte-momenter:
·        Rask inn på standplass/fokus på egen blink
·        Raskt klart til førsteskudd
·        Rask opp fra standplass
Skiteknikk-moment: «Stokke» staver og ski – komme seg kjapt ut fra standplass. Effektivt.
DELMÅL:
Sosialt mål: Barna skal igjennom kombinasjon og morsomme skyteøvelser oppleve mestring og samhold på igjennom treningen.
Holdningsmål: Treneren kan forvente at barna kommer uthvilt og motiverte til treningen.
Ferdighetsmål: Utøverne skal klare å gjennomføre gode serier, samtidig som de skal ha fokus på egen blink. Og luke ut negativ stimuli.
Kunnskapsmål: Utøverne skal innse viktigheten rundt en effektiv standplass drill og hvor mye de tjener på å ha en effektiv drill.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
25 min
OPPMØTE
Introdusere dagens økt
·        Fokusområder
·        Hva som skal gjennomgås

INTRODUKSJON
Går kjapt igjennom dagens økt – Øvelser som går på dueller og drill. Effektivitet er viktig.

INNSKYTING
Starter med innskyting
Tre serier, hvor vi går frem og ser for hver gang.
·        5 skudd samme blink.
·        Gi tilbakemeldinger.
·        Går en liten runde rundt banen imellom – unngå å bli kalde.
·        Alltid gjennomføre hele drillen – på med staver – ut.

Siste 10 skuddene (2 serier)
·        10 enkeltskudd liggende – går en liten runde mellom hvert skudd.

Gjennomfører doktorsisten og hekse-sisten mellom skytingene.


Samler barn og voksne i en ring rundt meg. Forklarer

Gir beskjed start slutt skyting. Gir ordre når vi skal gå frem (på siden).
Gir individuelle tilbake meldinger.

Sender barnene ut på en liten «varme» runde. Unngå å bli kald.

Emil organiserer/(egenor-ganisert)


Enkelt skudd – 10 enkeltskudd på papp. En liten runde mellom hver serie. Samme blink alle 10 skudd. Bytte magasin mellom hver serie.
Av og på med staver mellom hver.

Går frem og ser etter 10 skudd.
Gjelder alle de tre delene:
·        Innskyting – komme sentralt i skyte stilling.
·        Holde oppe varmen med rolig runder, mellom skytingene.
·        Sosialt, lærer seg om å trykke rolig inn. Andre må ligge helt i ro.
·        Viser hvorfor man sparer mye på et effektivt standplassopphold.
·        God oppvarming og klare for hoveddelen.

Enkelt skudd
Fint å se spredning på 10 enkle skudd – samme drill hver gang. Må bytte magasin mellom hver skudd – av og på med staver flere ganger
Forklare/vise

Få kontroll på gruppa – stemmebruk. Gir tegn til innskyting, forklarer runde osv.

Bruker Emil til vise og forklare.
30 min
HOVEDDEL

Dueller (sprint) 5 stk. (tid)
To og to par går spurter mot hverandre. Hurtig tempo – alt en har.
·        To og to
·        Starter på mitt signal
·        Baklengs start osv.
·        Gjennomfører 1 serie, førstemann til stolpen etter standplass.
·        Slalom mellom kjegler.
·        Øke avstand osv.
·        Av og på med staver.

Stafetter
·        Samme parrene som på duellene – Litt justeringer (kjønn).
·        2 skytinger per utøver.
·        Strafferunder.

Magasin-stafett
·        Alle står bak mattene sine. To og to skiver som er ved siden av hverandre.
·        Første etappe går frem til matten sin, bytter alle magasin 1 gang.
·        Når ferdig: Veksler med nestemann.
·        Første parr som er ferdig med begge vinner.

Dueller
Duellene går to og to. Førstemann til skyting og ut av skyting.
Den i parret som skyter best får 2 poeng, og den som kommer først til stolpen får 1 poeng.
Regner sammen en vinner tilslutten av økten.


Stafetter
Gjennomfører to serier, og derav to runder. Med strafferunder.
Strafferundene er merket opp med kjegler. Kjører ganske korte rundt slik at man ikke trenger å vente så lenge.

Magasin.
To og to. Ned i stilling, bytte alle magasinene før man kan veksle. Må være kroppskontakt. Når andremann er ferdig er paret i mål. Raskeste vinner.

Øvelsene går på en hurtig standplass drill, og er svært gode opp til målet.
Øvelsene er gode fordi
·       Øver på å skyte godt under press.
·       Må være kjapp inn til førsteskudd, og ut av standplass for å kunne ta igjen tid/vinne.
·       Samtidig må man fokusere på andre arbeidsoppgaver for å treffe.
Raskt ned i stilling, og på med stavene – førstemann til stolpen. Med stafettene må man være kjapp ned i stilling og serien generelt for å vinne tid.
Magasin stafetten skal trene evnen til bytte magasin kjapt, for å vinne. Svært god øvelse.


Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere

Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere

Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.

Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige

De kjemiske reaksjonene går raskere

Nerveimpulsene går raskere

Samspillet mellom m. og nerver blir bedre

Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet

Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå


Forklarer /oppgave styrt.

Går igjennom de ulike øvelsene for hver gang. Emil står ved stolpe og standplass og gir retningslinjer på skyting og organisering.  

Bruker Emil aktivt til å demonstrere løype og hvordan øvelsene gjennomføres.

ALLTID TIL STOLPEN
5 min
AVSLUTNING

Snakke med barna hvordan de syntes økta var – eventuelle spørsmål/ønsker?

Samles sammen med stolpen. Snakker om økta.
Spørsmål om fokusområder osv.  
 Får en liten evaluering av økta. Hva de syntes?

Hva skal jeg gjøre bedre og annerledes neste gang. Eventuelle ønsker.
Vise og forklare

1 kommentar:

  1. Svært fornøyd med økten med ungene. Jeg fikk gjennomført alle øvelsene utenom magasin-stafetten. Jeg følte at ungene var svært "med", og hørte på beskjeder og viste svært god innsats. De skjerpet seg på skytingene, og var positive til alle øvelser.

    Jeg opplevde mestring og engasjement underveis, særlig på innskytningen og 10 enkle skudd. Her var det god fokus, og jeg fikk jobbet med de arbeidsoppgavene og målene jeg satte før økta. Totalt svært fornøyd med økta, hvor ungene fikk lærte mye og ble bedre.

    SvarSlett