Aktive Lokalsamfunn

mandag 5. februar 2018

ØKTPLAN – IL BEVERN (Skiskyting)

PRAKSIS UTE I KLUBB
Henrik André Larsen
Dato – 05.02.2018                         Tid – Mandag ettermiddag                         Klasse – Il Bever´n skiskyting 11-12 år
Hovedtrener: Henrik André Larsen
Hjelpetrener: Emil André Breivik
Oppmøte: Klokka 18:00 til 19:00 – hvor utstyr (matte, skiver, osv.) er i orden. 
Målgruppe – Mål gruppen for økta er unge skiskyttere i 11-12 års alderen. Dette er en relativt liten gruppe, men totalt lite erfaring med våpen osv. – ettersom de yngste klassene starter i denne alderen. Det fysiske nivået er på den måte høyere. Målgruppen skyter med støtte, og store blinker – noen skyter også med reim og små blink – stor målgruppe. 

Hensikt/mål for økta: - Gjennomføre samme drill hver eneste gang. 

Skyte-momenter:
·        Kjapt ned i stilling
·        Kjapt ut av stilling (staver på)
·        Ikke snakke mellom/under serien
Skiteknikk-moment: «Stokke» staver og ski – komme seg kjapt ut fra standplass. Effektivt. 
DELMÅL:
Sosialt mål: Barna skal igjennom kombinasjon og morsomme skyteøvelser oppleve mestring og samhold på igjennom treningen. 
Holdningsmål: Treneren kan forvente at barna kommer uthvilt og motiverte til treningen.
Ferdighetsmål: Utøverne skal klare å gjennomføre gode serier, samtidig som de skal ha fokus på egen blink. Og luke ut negativ stimuli. 
Kunnskapsmål: Utøverne skal innse viktigheten rundt en effektiv standplass drill og hvor mye de tjener på å ha en effektiv drill. Og gjennomføre de samme tekniske momentene hver gang. 
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
25 min
OPPMØTE
Introdusere dagens økt
·        Fokusområder
·        Hva som skal gjennomgås

INTRODUKSJON
Går kjapt igjennom dagens økt – morsomme skyteøvelser og fokusområdet. 

INNSKYTING
Starter med innskyting
Tre serier, hvor vi går frem og ser for hver gang. 
·        15 skudd samme blink. 
·        Gi tilbakemeldinger. 
·        Går en liten runde rundt banen imellom – unngå å bli kalde. 

Gjennomfører doktorsisten og hekse-sisten mellom skytingene. 


Samler barn og voksne i en ring rundt meg. Forklarer

Gir beskjed start slutt skyting. Gir ordre når vi skal gå frem (på siden). 
Gir individuelle tilbake meldinger. 

Sender barnene ut på en liten «varme» runde. Unngå å bli kald. 

Emil organiserer/(egenor-ganisert)
Gjelder alle de tre delene:
·        Innskyting – komme sentralt i skyte stilling.
·        Holde oppe varmen med rolig runder, mellom skytingene. 
·        Sosialt, lærer seg om å trykke rolig inn. Andre må ligge helt i ro. 
·        Viser hvorfor man sparer mye på et effektivt standplassopphold. 
·        God oppvarming og klare for hoveddelen. 
Forklare/vise

Få kontroll på gruppa – stemmebruk. Gir tegn til innskyting, forklarer runde osv. 

Bruker Emil til vise og forklare. 
30 min
HOVEDDEL


10 enkelt skudd
Bytte magasin mellom hver Runde.
Skyter totalt 10 skudd liggende på metall.

Magasin-konkurranse
- Bytte alle magasinene med øynene åpne
- Bytte alle magasinene i blinde.
Gjennomføre full og hel drill mellom hver eneste gang.


Stafetter 
Gjennomfører en stafett hvor man både må være rask i drillen og på standplass
2 runder hver
2 serier
Rundt banen 

Enkeltskudd
Enkelt skudddene. alle starter likt. KOnkurranse mot en selv -om å gjøre å treffe mest. Gjennomfører 10 små runder og 10 skudd metall.

Magasin
Bytter alle magasinene på min varsel. Den som er først vinner. Starter og stopper bak oppmerket linje. 


Stafetter
velges ut ifra (nivå) - nivåbasert. 2 etapper hver, og to serier på metall. Går rundt fotballmålet og stolpen, strafferunder er rundt oppmerket område. De som ikke går gjennomfører liten ski-utfordrende løype. 


Øvelsene går på en huritg standplassdrill, samtidig som man må gjennomføre det samme for hver gang slik at man kan treffe. Enkelt skudd er svært sentral - gjennomføre alt likt hver eneste gang - 10 ganger.

Magasinøvelsen skal gjøre utøverne oppmerksomme på hvor de har egne magasiner og derfor optimalisere drillen. Her må man både være rask ned til matte og ut av matta. 

Stafetter er en gammel slager og trenger flere egenskaper. Her må man være kjappt på standplass med en kjapp standplassdrill- både for å knappe inn på motstander eller øke et evt. forsprang. 

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere

Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere

Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.

Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige

De kjemiske reaksjonene går raskere

Nerveimpulsene går raskere

Samspillet mellom m. og nerver blir bedre

Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet

Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå


Forklarer /oppgave styrt. 

Går igjennom de ulike øvelsene for hver gang. Emil demonstrer runder osv. 

Bruker Emil aktivt til å demonstrere løype og hvordan øvelsene gjennomføres. 
5 min
AVSLUTNING

Snakke med barna hvordan de syntes økta var – eventuelle spørsmål/ønsker? 

Samles sammen med stolpen. Snakker om økta. 
Spørsmål om fokusområder osv.  
 Får en liten evaluering av økta. Hva de syntes?

Hva skal jeg gjøre bedre og annerledes neste gang. Eventuelle ønsker. 
Vise og forklare
1 kommentar:

  1. Økta gikk bra. Fikk gjennomført slik som planlagt, og det virket som barna hadde det gøy på treningen.

    SvarSlett