Aktive Lokalsamfunn

søndag 4. februar 2018

Skavanger SFO uke 6 2018

Skavanger SFO uke 6NAVN: Ola Huse                                                                                                          DATO: 05.02.2018

MÅL FOR ØKTA: Bli kjent med gruppa ved hjelp av sosiale leiker og lagspill
-        Ferdighetsmål: Mestre øvelsene. Koordinasjon og samarbeid.
-        Kunnskapsmål: Ønsker at elevene skal bli godt kjent med lekene
-        Holdningsmål: Gjennom leik håper jeg gruppa føler det er et trygt miljø, som er åpent for feil og læring. Lytte til beskjeder.

STED: «Judo-Salen» ved SFO

UTSTYR: Kjegler for avgrensing, høyttaler, ball,  


Tid/utstyr


Hva


Hvordan


Hvorfor


Metode/kommentar
15 min totalt

8 min

 7 min
Hoveddel
30-35 min
10 min
5 min
10-15 min
Avslutning
5-7 min
Oppvarming

Generell del

 Spesiell del

Følg lederen
En er lederen og går foran de andre som er i en rekke bak. Lederen skal gjøre mange forskjellige bevegelser som rulle, hoppe, klappe, stupe kråke, hinke, spurte, danse, moonwalk, være en gris eller et annet dyr.
Man kan også løpe fra kort side til kortside eller fra hjørne til hjørne og variere på den måten.
Bytt på hvem som skal være leder.


Knutemor
En går ut. Resten holder hender og lager en knute ved å under og over hverandre. Løse opp knuten


Stafett
Deler opp i lag på 3-4 personer. Kjører først stafett med trillebår hvor alle skal være trillebår en gang, og første lag som gjennomfører det vinner. Neste stafett er bæremeis, hvor hver elev skal bæres over banen en gang hver.


Dosisten
Blir man tatt skal man stå i «bru» -stilling og blir frie ved at noen setter seg på do.


Stikkball
En ball. Tre skritt. Hodet er fritt. Alle mot alle. De som blir skutt kommer ut når den som skjøt deg selv blir skutt. Flere baller etter hvert.

Setter oss ned og jeg spør hva de likte og ikke likte, og eventuelt hva de vil gjøre neste gang. Avslutter med high-five til alle, se alle i gruppa.
Øke motivasjonen
Forebygge skader
Øker prestasjonsevnen fysisk og psykisk
Varme opp muskler og ledd slik at:
Blod og vevsvæske flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og oksygen til musklene går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til musklene går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom muskler og nerver forbedres
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
Øke kroppstemperaturen med ca. to grader
Skape trygge rammer for videre utvikling i gruppa. Kjente leker som mange liker og som mange er trygge med.


Vis og forklar / apemetoden


Vis og forklar / apemetoden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar