Aktive Lokalsamfunn

søndag 17. oktober 2021

Økt 2, uke 42 - Kif Alpin U10/12

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øktplan

 

Dagens aktivitet/idrett: lek og koordinasjon

Navn: Emma M.W.H. Wijnans

Dato: 18 oktober 2021

 

Mål for økten: Påvirke utøverens koordinative egenskaper med fokus på samarbeid.

 

Ferdighetsmål: påvirke utøverens generelle koordinasjon, gjennom koordinasjons preget lek med fokus på de seks koordinative egenskapene. I tillegg til å ha fokus på samarbeid.

 

Kunnskapsmål: Utøveren skal sitte igjen med forslag til koordinasjonspreget lek. I tillegg skal utøverne sitte igjen med kunnskapen om hvor viktig det er å kunne samarbeide

 

Holdningsmål: Gjennom et variert opplegg skal utøverne oppleve koordinasjon på en morsom og variert måte. Utøverne skal sitte igjen med en god opplevelse når det gjelder samarbeid

 

Utstyr: benker, baller, tau, kjegler, vester, rokkeringer, bukker, erteposer og matter.

Målgruppe: 9-12 år

 

 

 

 

 

Varighet (tid):

1 time 

Hva (Innhold)

Hvordan (Organisering)

Hvorfor (begrunnelse)

metode

Eventuell merknad

 Oppvarming:

 15 min

 

Generell del:

5-10 min

 

Spesiell del:

5-10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generell del:

Nappe hale

 

 

 

 

Spesiell del:

Snipp og snapp

Generell del:

 

Nappe hale:

Er en individuell lek, hvor alle er mot alle innenfor et avgrenset område. Deltakerne får en "hale" som skal festes synlig i bukselinningen. Målet er å få tak i flest mulig haler, ved å "nappe" de fra bukselinningen til hverandre. Halen en napper må festes i bukselinningen. Den som har flest haler vinner til slutt.

Et bilde som inneholder utklipp

Automatisk generert beskrivelse

 

Spesiell del:

 

Snipp og snapp:

 

Deler gruppa inn i par på to og to. Sitter rygg mot rygg, der den ene siden er snipp og den andre snapp.

Utøverne skal deretter prøve å ta hverandre på kommando.

Jeg skal legge inn litt forskjellige utfordringer underveis.

 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Generell del:

Dette er en fin aktivitet som legger vekt på øye-hånd koordinasjonen.

Dette gjør vi for å varme opp de store muskelgruppene

 Det er viktig fordi:

det øker prestasjonsevnen

det øker motivasjonen

og det forhindrer skader.

Musklene, leddene, senene og bindevevet blir mer tøyelige

Samspillet mellom nerver og muskler blir bedre.

 

Spesiell del:  

Snipp og snapp er en fin øvelse hvor reaksjonen blir satt på prøve.

Når en varmer opp på den spesielle delen er tanken bak at du skal gjøre kroppen klar til en spesiell aktivitet eller idrett.

 

Det er viktig fordi:

Konsentrasjonsevnen øker

Blodet flyter lettere, samt med annen væske

Du blir mer oppmerksom, oppmerksomheten skjerpes.

 

 

 

Vis og forklar

 

 

Her blir både reaksjonen og øye-hånd satt på prøve. Dette er to av de seks koordinative egenskapene.

Hoveddel:

35 min

 

Tarzan sisten:

15-20 min

 

Ti trekk:

15-20 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarzan sisten

 

Ti trekk

Tarzan sisten:

Jeg setter opp en løype med diverse utstyr. Alt fra bukker, til rokkeringer, benker osv… Deretter skal utøverne bli delt inn i par på to og to.

Det er et par som har den, og de andre skal komme seg gjennom løypa, uten å slippe hender eller treffe gulvet. Det paret som blir tatt av det andre paret skal nå ha den, og slik fortsetter leken.

 Dette er en vri av den vanlige Tarzan sisten som de fleste kjenner.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

 

Ti trekk:

Deler utøverne opp i to lag, skiller de med vester. Avgrenser et område.

Lagene skal deretter prøve å kaste en ball innad i laget 10 ganger uavbrutt, uten å bli avbrutt av motstanderlaget. Mostanderlaget kan kun erobre ballen ved å avbryte en pasning eller når ballen er på bakken. Det laget som har ballen, har ikke lov til å kaste ballen til en person, for å så kaste tilbake til samme person igjen. Ballen må kastes til forskjellige personer for hver gang.  Lagene må telle høyt, slik at alle får med seg antall pasninger de er på.

Vri: Det laget som får 10 pasninger innad i laget uavbrutt, må sende to deltakere ut får å løse en oppgave før de kan komme tilbake.

Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, snø

Automatisk generert beskrivelse

 

Tarzan sisten:

 

Dette er en aktivitet som er kjent for å stille kra til de koordinative egenskapene. Får å få samarbeid inn i bildet i tillegg, har jeg valgt å legge inn en liten vri med at alle skal ha en partner som de ikke kan slippe.

 

Denne aktiviteten stiller dermed store krav til de koordinative egenskapene, men også samarbeid innad i paret.

 

Ti trekk:

 

Dette er en aktivitet som stiller krav til øye-hånd, reaksjon og krafttilpasning. I tillegg til at aktiviteten stiller krav til samarbeid innad i lagene og kommunikasjon spiller en viktig rolle her.

 

Denne aktiviteten stiller dermed krav til de koordinative egenskapene, i tillegg til samarbeid og samhandling.

Oppdagende læring

+

Vis og forklar

 

Her blir alle de koordinative egenskapene satt på prøve, i tillegg til at aktivitetene setter krav til samarbeid og kommunikasjon mellom utøverne.

 Avslutning:

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tøying med fokus på de muskelgruppene som er blitt brukt.

Danner en sirkel, hver utøver for velge en tøye øvelse hver, hvor resten av gruppa gjør samme øvelse.

Avslutningsdelen gjør vi for å:

For å forhindre skader

Blodgjennomstrømmingen blir bedre.

Og får å øke bevegeligheten i leddene.

 

 

 

Oppdagende læring

Dette er en fin avslutning mener jeg, hvor utøverne kan få ha noe å si og kan få lov til å oppdage og lære andre utøvere en øvelse som de kjenner godt til.


1 kommentar:

  1. Økten gikk ganske som planlagt. Oppvarmingen måtte bli litt kortet ned, dette grunnet det at det måtte bli gitt mye informasjon angående ting som skjer i klubben. Ellers var det en fin økt hvor utøverne hørte på det jeg ville forklare, og de gjorde det de skulle. Alt i alt fikk jeg gjort nesten hele opplegget mitt, og selve økten i seg selv var svært bra:)

    SvarSlett