Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 26. oktober 2021

Økt 2, uke 43, Kif fotball G13

 Målgruppen: KIF gutter08

Tid: 18-19:30

Sted: Idrettsparken

 

Utstyr: Ball, kjegler, mål og vester

 

Mål for økta: Målet for økta er å bli kjent med rollen som førsteforsvarer og vite dens arbeidsoppgaver før, under og etter involvering

 

Kunnskapsmål: Målet for økta er at de skal sitte igjen med kunnskap om arbeidsoppgavene til førsteforsvareren 

Ferdighetsmål: Målet for økta er at de skal tenke gjennom førsteforsvarsjobben i spilldelen

Holdningsmål: Målet for økta er at de skal være fokusert når vi jobber med denne rollen

 

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor(generelt for oppvarming)

Metode

Eventuell kommentar

8min

Generell oppvarming: Skadefri

2 runder løp

1runde høye kneløft

1runde sparke opp bak

2runder utoverrotasjon i hofteleddsbøyeren

2runder innoverrotasjon i hofteleddsbøyeren

2runder runde hverandre rundt kjeglene

2runder løp 1frem, 1tilbake

2runder hopp mot skulder

2runder diagonalspark

To rekker med kjegler med halvparten av barna bak hver.

PS! Hvis de er mange skal jeg ha 4 kjeglerekker for bedre aktivisering og mindre venting

De får da en partner på motsatt kjegle som de gjennomfører parøvelsene i Skadefri med.

Øvelsene ligger med en gradvis intensitet

Under arbeidstiden med øvelsene skal intensiteten være høyere enn den rolige jobben tilbake i rekken

 

 

Øke prestasjonsevnen

Øke motivasjonen

Forebygge skader

 

Ved økt kroppstemperatur skjer:

*Blodet og vevsvæsken flyter lettere

*Transporten av næringsstoffer og oksygen går raskere

*Musklene, leddende, bindevevet og senene blir mer tøyelige

*De kjemiske reaksjonene går raskere

*Nerveimpulsene går raskere

*Samspillet mellom muskler og nerver blir bedre

*oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet

*Konsentrasjonsevnen øker

*Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

Vise og forklare

 

Viktig å være tydelig på organiseringen så den sitter slik at det ikke bare blir kaos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min

Skadeforebyggende øvelser:

 

  • Nordic hamstring
  • Dype knebøy
  • Knebøy med tåhev
  • Sideliggende hofteadduksjon

 

I par to og to i Nordic hamstring

 

Resten gjennomføres individuelt

Øvelser hentet fra "Spilleklar" for å forebygge skader

Vise og forklare

 

10min

Spesiell oppvarming:  Firkantøvelser

 

Spille ballen mot høyre rundt i en 4kant og løper etter

Spille ballen mot venstre i en 4kant og løper etter 

Spill ball, få igjen og slå vegg

Spille på tvungen touch

2touch

1touch

Avslutt med Lilleper i midten

5 pr gruppe

1 ball

4kjegler som markerer hjørnene

 

Vi begynner tidlig med ball for å få mest mulig tid med ball i beina

Vise og forklare

Viktig med retningsbestemt mottak og presise pasninger

10min x2

Hoved-øvelse 1: Overtallsøvelse 1

 

1 mot 1

1 mot 2

1 mot 3

 

Deler gruppa i 2, halvparten forsvar og angrep

 

Forsvarsspillerne står bak mål

Angrepsspillerne står rundt midten

Angrepspillerne skal prøve å score, mens forsvarsspillerne skal forsvare målet

 

Etter 10min bytter de roller

 

 

 

Dette er en god øvelse for å demonstrere viktigheten av en god jobb av førsteforsvareren

Vise og forklare

Momenter for førsteforsvarer:

Lede spilleren

 

Oppsøke kroppskontakt

Være så tett at de vinger frem en feiltouch

Vurdere når de skal bryte

 

Få hurtig oversikt over spiller igjen

Presse på nytt hvis mulig

Stenge av andre rom 

Mental omstilling

20min med overtall

 

 20min vanlig spill

Hoved-øvelse 2: Overtallsspill + vanlig spill

3 mot 5

 

4min kamper

 

Hvis de er flere enn 15 settes det opp to baner

Vil benytte joker eller vegger dersom det ikke går opp og alle ikke får spilt samtidig

 

Bytte på hvilke lag som er i overtall i hver kamp

Mange touch pr spiller

Når lag er i overtall dannes det automatisk flere situasjoner hvor det stilles store krav til førsteforsvarer

 

Vanlig spill på slutten for å gjøre førsteforsvars-delen mest mulig kamp-spesifikk

 

 

Vise og forklare

Aktiv bruk av førsteforsvarer

Viktig å stoppe opp så de ser det selv

8min

Avslutning:

2 runder rundt banen med nedjogging

Tøying i sirkel(samme øvelser som i leddutslagsdelen)

Oppsummeringen av økta

 

 

Tøyesirkel

Viktig for å påskynde restitusjonsfasen og få en gradvis nedgang i intensiteten på økta

Tøying påvirker blodsirkulasjonen

Påvirker bevegeligheten til barna

Bedre komfort dagen etter økta

Apemetoden

 

Etter hvert som jeg har flere økter med dem, tenker jeg å la barna selv komme med forslag til tøyeøvelser.

Passe på at alle gjør det de skal

Passe på ryggen i e øvelsene det er viktig

 

 

1 kommentar:

  1. Ingrid: Vi var bare 11 stk på økta idag, men synes gjennomføringa gikk veldig bra. Guttene var effektive, gjøre det de skulle og virket motiverte for øvelsene vi gjorde. Fokuset som var førsteforsvarer, tok vi med inn i spillsekvensen. I tøyesirkelen etterpå ga de uttrykk for at de likte denne måten å sette opp øktene på. Skulle gjerne hatt litt flere på økt, men skal jobbe med mye av det samme i neste økt så håper de blir litt flere da. Jeg kan bli enda flinkere på å stoppe i spesielle situasjoner i spilldelen for å vise og veilede gutta. Jeg gjør det litt, men kan godt gjøre det litt oftere.

    SvarSlett