Aktive Lokalsamfunn

søndag 24. oktober 2021

Økt 3, Sander, 25.10.2021 


Uke 43


Mandag 25. Oktober


Trenere: Sander, Stian, Reidar


Aldersgruppe: 8-9 år


 Utstyr: Kjegler, vester


Hovedmål: Påvirke aerob utholdenhet gjennom lekbasert aktivitet.


Holdningsmål: Få barna til å holde fokus når beskjeder gis. Oppnå dette med å ha kortere og mer effektive samlinger, og mindre info under hver. Videre være oppmuntrende til hverandre og skape et godt fellesskap på trening.


Ferdighetsmål: Forbedre aerob utholdenhet


Kunnskapsmål: Lære seg ulike leker, opprettholde uttøyingsøvelser etter økt.

 

 

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Intro+oppvarming

Felles oppstart

 

Gå/jogge 

Holde oppstarten kort og enkel, sette i gang så fort som mulig.

Markere start av trening, og bli kjent med barna gjennom litt prat.

Kort oppstart for å minske risiko for at barna blir ufokuserte og urolige

 

 

Apemetode når vi går/jogger bort.

Hoveddel

 

 

                                                                

1.     Stikkball, med løpestraff + styrkeøvelser om man blir truffet

 

2.     Nappe hale

 

 

3.     Terningsstafett

 

4.     Rekkestafett

 

 

        

 

 

20 min per lek

1.     Stikkball

Alle mot alle, på et stort markert firkantområde. Hvis man blir truffet at ballen må man utføre en staff. Denne straffen blir å løpe en liten ekstra runde + 5 repetisjoner av en styrkeøvelse på et bestemt sted. Etter dette er man frigjort igjen. Jeg bruker to baller for å få mer aktivtiet hos barna.


2. En lek hvor det er alle mot alle. Man får en hale/et bånd hver, som festes godt synlig bak på buksa. Det er om å gjøre å ta de andre sine haler og få flest haler selv. Om man blir tatt fra halen, man man prøve å få tak i en eller flere nye. Den som har flest haler når jeg sier ifra, har vunnet.

 

3.  Deler inn i 4-5 lag. Førstemann på hvert lag kaster terningen og løper til for eksempel den 5. kjegla om terningen viser 5. Etter dette veksler man med nestemann på laget. Når alle på laget har fullført, er de ferdig.

 

4. Elevene blir delt opp i lag. En person starter fra hvert lag, runder en kjegle (evt. tar i veggen
på andre siden) og løper tilbake og henter neste mann på laget. Deltakerne skal leie/holdehverandre i hånden når de løper. Dette gjøres helt til alle på hvert lag er blitt hentet. Det laget som har hentet alle deltagerne først, har vunnet. Det er da blitt dannet en rekke for hvert lag.

 

 

 

 

 

 

Forbedre aerob utholdenhet gjennom lek.


1. Kroppen gjøres klar for trening,

her blir både motivasjon, prestasjonsevne, økt blodgjennomstrømningen blir bedre, nervesystemet blir aktivert, kroppen blir koordinert fordi den er mer klar for trening, det viktigste er at en er mindre utsatt for skader hvis vi gjennomfører en god oppvarming,

Transport av næringene og oksygenet i kroppen går raskere, Musklene og leddene i kroppen blir mer tøyelige, Alt dette skjer ved at kroppen blir varm

Viktigste, skaper glede som de tar med seg videre i økta., Får opp mer intensitet i treningen, får det mer gøy enn i g-del. vekker litt konkuranseinstinkt i enkelte, gjør at de gir litt ekstra. fin måte for dem å bli bedre kjent med hverandre

 

 

Vis og forklar

Avslutning

Felles avslutning og tøying. 

Tøye bein. (Bakside lår, framside lår, legg, og innoverførere)

 

Prate med barna om hvordan økta gikk.

Øke mobilitet og introdusere tøying som en standard del av øktene.

 

Prate for å bli kjent med barna

Apemetoden

 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar