Aktive Lokalsamfunn

søndag 31. oktober 2021

Økt 4, uke 44, IL beveren langrenn 6-8år, Selma

 

Øktplan nr. 4

Navn: Selma Høivold

Dato: 1.12.2021

Varighet: 60min

 

Målgruppe: Langrenn 6-8år

Utstyr: 6 kjegler, 3 stikkballer

Sted: Starten av lysløypa i bevergrenda

 

Periodemål: Ha det gøy, skape trygt miljø i gruppa

Mål for økta: Utøverne har det gøy. Lærer hverandres navn bedre ved å øve på det og samarbeide.

Holdningsmål: Barna hører på beskje
dene jeg gir og være positive

Ferdighetsmål: Bli flinkere til å samarbeide og følge reglene

 

Kunnskapsmål: Lære at det er gøy å trene sammen med andre og at man klarer mer ved å samarbeide


 

Varighet (tid)

Hva (innhold)

Hvordan (organisering/metode)

Hvorfor (begrunnelse)

Hjelpetrenere

Oppvarming

 

Tid: 15 min

3 min: Skrive ned alle som er til stede

 

12 min: navnesisten

 

 

 

Alle steller seg i en ring og sier «ja» hvis vi leser opp navnet deres 

 

Navnesisten foregår som vanlig sisten (noen "har den" og prøver å ta noen andre ved å ta på dem, og gjør da at den andre personen "har den"). Det eneste som er forskjellig er at når noen skal ta noen andre må barnet si sitt egent navn og navnet på den personen den tar for at det skal være godkjent.

Metode: oppdagende læring

 

- Barna blir enda bedre kjent og mer tygge på hverandre

-Lære hverandres navn

-Øke kroppstemperaturen

 

-Øke bevegelighet i ledd og muskulatur

 

-Minsker sjansen å få skade i hoveddelen

-Øke intensiteten

-Øke motivasjonen og prestasjonsevnen hos barna

 

Skrive ned de som er tilstede

 

Passer på at alle blir inkludert og sett

 

Passe på at alt går som det skal

 

Hjelpe til hvis noen skader seg

 

 

Hoveddel

 

Tid: 35 min

15 min: stikkball

 

 

 

 

 

 

10 min: Rekkestafett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min: Fisken i det røde hav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet i stikkball er å ta ballen og skyte andre, mens man ikke blitt skutt selv. Hvis man blir skutt av ballen må man gå utenfor banen og gjøre 5 spensthopp før man kan være med igjen. Vi starter med 1 ball og øker mengden baller etter hvert for å øke intensiteten gradvis.

 

Rekkestafett foregår i 4 lag. En person starter fra hvert lag, runder en kjegle og løper tilbake og henter neste mann på laget. Deltakerne skal leie/holde hverandre i hånden når de løper. Dette gjøres helt til alle på hvert lag er blitt hentet. Det laget som har hentet alle deltagerne først, har vunnet. Når de har kommet i måt skal de sette seg ned så jeg ser bedre hvem som kom først.

 

Fisken i det røde hav foregår på et avgrenset område, hvor det er friområder på hver sin side av området. Det velges en utøver som er "Fisken i det røde hav". Denne starter i midten, mens de andre utøverne er i det ene friområdet. Disse roper ut: "Fisken i det røde hav, hvilken farge må vi ha for å komme over". "Fisken" roper ut en farge og alle som har denne fargen synlig på seg, kan gå fritt over til den andre siden. Alle de andre må unngå å bli tatt på veien over til fristedet på den andre siden av banen. De som er tatt, er ute av leken. Jeg skal bytte hvem som skal være "fisk" etter hvert.

Metode: oppdagende læring

 

-Øke motivasjon, føle at det er gøy

 

-Skape aktivitet og utfordre barnas hurtighet og reaksjonstid.

 

-Barna blir bedre kjent med hverandre gjennom aktivitet

 

- Leken utfordrer samarbeidsevnen, og får barna til å snakke med hverandre og dermed bli mer kjent.

 

Bli med i leken hvis det ikke går opp

 

Hjelpe enkelte ban hvis de faller av

 

Passe på at ingen skader seg

 

 

Avslutning

 

Tid: 10 min

10 min: hauk og due

Denne leken går ut på at det er en hauk, en duemor og mange duer. Hauken står imellom duemor og duene som står på hver sin side av hauken. Leken starter ved at duemoren roper «alle mine duer kom hjem fra fjellet». Dermed roper duene «Nei vi tør ikke, hauken tar oss», så roper duemoren tilbake «Kom allikevel». Deretter skal alle duene prøve å løpe over til duemoren uten å bli tatt av hauken på veien.

Metode: Oppdagende læring

 

-Synke pulsen/ kropps temperaturen

 

-Hindre skader, og opprettholde bevegeligheten.

Passe på at alle er med

Evaluering

 

Spørre

Likte de økta?

Hva likte de/likte de ikke?

Hva vil de ha mer av fremover?

Bruke kommentarene i planleggingen av de neste øktene

 

2 kommentarer:

  1. Økta i dag gikk bra. Alle barna hadde masse energi så det ble en økt preget av mye leik! Oppvarmingen ble litt forandret på da lyset i lysløypa ble borte. Da dette skjedde satte jeg det jeg hadde planlagt litt på vent og tok heller noen navnerunder slik at alle kunne bli litt bedre på navnene til hverandre. Etter kort tid kom lyset på igjen og jeg kunne fortsette oppvarmingen. Oppvarmingsleken navnesisten måtte jeg forklare en del ganger siden barna ikke hadde gjort leken før og skjønte ikke helt leken i starten, men etter hvert gikk det bedre. Etter oppvarmingen kjørte jeg leken stikkball. Denne leken slo bra ann hos barna. I starten hadde jeg regel at hvis barna ble skutt skule de ta 5 spensthopp, men etterhvert byttet jeg det til at barna skule gi hverandre "hight5" og etterhvert en klem for at alle skulle bli enda litt bedre kjent. Etter denne leken gikk vi videre til rekkestafett. Denne leken tok også litt til å forklare slik at alle forsto, men etterhvert når vi hadde hatt et par runder, så startet alle å forstå leken og synes det var gøy. Jeg forandret denne leken også litt etterhvert ved å få barna til å løpe litt lengere distanse og ved å bytte på lagene. i tilleg fikk jeg barna til å forandre på hvem som løpe først og sist hver runde, slik at alle fikk prøvd litt forskjellig. Når vi var blitt ferdig med denne leken, så var det ikke så mye tid igjen siden barna hadde masse energi og likte lekene. De siste minuttene gikk vi noen flere navne runder i håp om at flere ble kjent. Før barna gikk spurte jeg hva de synes om treningen og alle sa det hadde vært gøy. Det kom også men noen innspill på andre leker de synes er gøy og som vi kan gjøre til neste gang.

    SvarSlett
  2. Tilstede økt 4: (17)
    Matheo, selma, sara, johanna, david, kacper, owen, finn, åsne, sunniva, emilian, ingeborg, mathilde, milla, nikolai, sondre, thomas

    SvarSlett