Aktive Lokalsamfunn

torsdag 14. oktober 2021

Økt 1 - uke 41 - Kif Alpin U10/12

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øktplan.

 

Dagens aktivitet/idrett: lek og koordinasjon

Navn: Emma M. W. H. Wijnans

Dato: 14.10.2021

 

Mål for økten: påvirke utøverens generelle koordinasjon og fokus på samarbeid.

 

Ferdighetsmål: påvirke utøverens generelle koordinasjon, gjennom koordinasjons preget lek med fokus på øye-hånd, reaksjon, øye-fot og balanse.

 

Kunnskapsmål: Utøveren skal sitte igjen med grunnleggende koordinasjonsøvelser, og hvordan en kan legge dette inn i lek. I tillegg skal utøverne sitte igjen med kunnskapen om hvor viktig det er å kunne samarbeide.

 

Holdningsmål: Gjennom et variert opplegg skal utøverne oppleve koordinasjon på en morsom og variert måte. Utøverne skal sitte igjen med en god opplevelse når det gjelder samarbeid.

 

Utstyr: baller, kjegler, benker, hoppetau, rokkeringer og erteposer.

Målgruppe: 9-12 år.


 

 

 

 

 

Varighet (tid):

1 time

Hva (Innhold)

Hvordan (Organisering)

Hvorfor (begrunnelse)

metode

Eventuell merknad

 Oppvarming:

 15 min

 

Generell del:

5-10 min

 

Spesiell del:

 5 - 10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generell del:

Stikkball

Hermegåsa (hvis de heller vil ha det)

 

 

Spesiell del:

Stivheks  m/styrke

 

Generell del:

 

Stikkball:

Lager et avgrenset område hvor deltagerne skal holde seg innenfor. Deretter blir det satt en skumball i spill. Utøverne skal gjøre om å få hverandre ut av spill ved å kaste ballen forsiktig på motstanderen sin.

Hvis en utøver blir skutt av motstanderen sin, skal den gå ut av banen og løpe rundt en runde (rundt en løype jeg har satt opp), før det får komme inn i spillet igjen. Slik fortsetter en frem til det står igjen en vinner eller til leken blir avsluttet.

 

Hermegåsa:

Deler inn i grupper, setter på musikk og gruppa skal gjøre det samme som den foran. Deretter bytter de når jeg sier ifra.

 

Spesiell del:

 

Stivheks m/øvelser:

Lager et avgrenset område som utøverne skal forholde seg til. Deretter peker jeg ut to stykker som skal ha den. Hvis en utøver blir tatt av den som har den, skal den som har den gi en øvelse som utfordrer balansen. For at utøveren som er blitt  tatt skal bli fri, må en annen utøver komme å gjøre samme øvelse i 5 sekunder.

 

 

Generell del:

Disse to aktivitetene er fine aktiviteter hvor en varmer  opp de store muskelgruppene, samtidig øker det kroppstemperaturen.

Dette gjør vi for å varme opp de store muskelgruppene.

Det er viktig fordi:

det øker prestasjonsevnen

det øker motivasjonen

og det forhindrer skader.

Musklene, leddene, senene og bindevevet blir mer tøyelige

Samspillet mellom nerver og muskler blir bedre.

 

Spesiell del:  

Stivheks m/øvelser er en fin øvelse hvor utøverne får kjent på koordinative egenskaper.

Når en varmer opp på den spesielle delen er tanken bak at du skal gjøre kroppen klar til en spesiell aktivitet eller idrett.

Det er viktig fordi:

Konsentrasjonsevnen øker

Blodet flyter lettere, samt med annen væske

Du blir mer oppmerksom, oppmerksomheten skjerpes.

 

 

 

Generell del:

 

Vis og forklar + oppdagende læring (åpen).

 

Spesiell del:

 

Vis og forklar + oppdagende læring (lukket)

Generell del:

 

Hermegåsa er en fin aktivitet hvor utøverne selv kan oppdage og lære av hverandre. Dette fører til at det er en oppdagende læring

 

 

Spesiell del:

 

Stivheks m/øvelser er en fin øvelse hvor utøverne selv kan få lov til å oppdage egne koordinative øvelser som utfordrer balansen til de i gruppa si.

Hoveddel:

35 min

 

Bil og garasje:

10-15 min

 

Balansebom:

15 - 20 min

 

Rokkering - krøll:

10 min

(hvis tid og de har lyst)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil og garasje

 

 

 

Balansebom

 

 

Rokkering-krøll

 

Bil og garasje:

 

Deler alle inn i to og to, en er bil andre er garasje. Alle står i en sirkel. Legger x antall erteposer midt i sirkelen. Når jeg blåser i fløyta skal bilen rygge ut av garasjen og løpe en runde rundt de andre, deretter krype inn i garasjen å ta en erteposer.

Balansebom:

Deler alle inn i par på to og to. Det blir satt frem benker ovenfor hverandre, hver deltaker skal stå ovenfor partneren sin på hver sin benk.

 1. Deretter skal de få et tau, målet skal da være å dra ned partneren sin først. Den som får dratt ned partneren sin først vinner.

 2. hvert par får en ball hver. De starter med å stå på to bein på benken og kaste ballen til hverandre. Etter hvert så skal de stå på et bein og kaste ballen til hverandre. Tilslutt skal de stå på et bein og fange ballen med en hånd.

 

Rokkering - krøll:

Deler inn i to lag. Begge lagene danner en sirkel og holder hverandre i hendene. Rokkeringen blir plassert mellom to av utøverne, og rokkeringen skal flyttes rundt uten at ringen brytes. Det vil si at utøverne ikke har lov til å slippe hender. Brytes ringen må gruppa starte på nytt. Første laget til å bli ferdig vinner.

(legger gjerne på flere runder eller utfordringer.)

 

Bil og garasje:

Legger vekt på den koordinative egenskapen reaksjon, samt at øye-hånd/øye-fot blir også tatt i bruk når en skal hente erteposene.

Her må også deltakerne løpe, og dermed blir utholdenheten påvirket av denne leken.

 

Balansebom:

 

Er en aktivitet som legger mye vekt på balanse, men også øye-hånd. Dette er en fin øvelse hvor utøverne både må jobbe mot hverandre, men også med hverandre.

 

Her må utøverne være flinke til å snakke sammen og jobbe sammen.

 

 

Rokkering - krøll:

 

Dette er en fin aktivitet som setter krav til balanse, øye-hånd, og øye-fot. I tillegg krever aktiviteten at utøverne samarbeider.

Her blir det dermed viktig å holde fokus, og samtidig prøve å hjelpe hverandre.

 

 

Vis og forklar

Her blir utøverne satt på prøve til å jobbe sammen, og teste ut forskjellige koordinative egenskaper.

 

I noen aktiviteter er samarbeid viktig, og det å kunne kommunisere godt og bli enige kan være til hjelp i aktivitetene jeg har satt opp.

 Avslutning:

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tøying med fokus på de muskelgruppene som er blitt brukt.

 

Danner en sirkel, hver utøver for velge en tøye øvelse hver, hvor resten av gruppa gjør samme øvelse. 

Avslutningsdelen gjør vi for å:

For å forhindre skader

Blodgjennomstrømmingen blir bedre.

For å bedre teknikken

Og får å øke bevegeligheten i leddene.

 

 

 

Oppdagende læring.

Dette er en fin avslutning mener jeg, hvor utøverne kan få ha noe å si og kan få lov til å oppdage og lære andre utøvere en øvelse som de kjenner godt til.


1 kommentar:

  1. Dette var en økt jeg måtte endre totalt, grunnet det at det kun stilte opp to utøvere. Jeg valgte dermed å legge fokus på koordinasjon i par, som dermed funket veldig fint for de utøverne som stilte opp. I tillegg til dette fikk jeg ikke gjort noe av det jeg satte opp på planen, men kjørte heller litt valgfri løsning med en hinderløype som de selv lagde.
    Alt i alt var det en bra økt, selv om jeg ikke fikk gjort det jeg satte opp.

    SvarSlett