Aktive Lokalsamfunn

torsdag 12. januar 2017

Øktplan uke2ØKTPLAN


NAVN: Niri Berget                                                                                           DATO:12.01.2017  Tid: 18:00-19:30

M   MÅL FOR ØKTA: påvirke utøverens aerobe utholdenhet ved hjelp av konkurransepreget lek, og vedlikeholde hurtighet.
STED: Stevningsmogen

UTSTYR:

TID/Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor30min
Oppvarming
Gå rolig på ski.Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blod og vevsvæske flyter lettere
Transporten av næringsstoffene og 02 til m går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m, c går lettere
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

30min


10min20min1t30min
HoveddelstafettHurtighetsdrag 4x10sekGå rolig på ski
Start og mål ved speakerbua. 2 og 2 på lag. Vi går ned på standplass, og opp igjen under brua. 3 runder på hver. Kjører stafetten 2 ganger, men bytter lag immelom hver gang.

2 drag skøyting
2drag staking


3 min


Avslutning

 3 min uttøying på de sentrale muskelgruppene.  


Forhindre korte, stive og svake muskler
Forhindre skader som strekk.
Musklene blir mer avslappet, får økt blodgjennomstrømming og restituerer da fortere etter økta.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar