Aktive Lokalsamfunn

onsdag 25. januar 2017

Øktplan uke 4 SFO Madsebakken

NAVN: Sigrid Hotvedt                                                                                      DATO FOR GJENNOMFØRING: 25.01.17

HVA: Allidrett
           
Hovedmål: Forbedre samarbeid gjennom ballspill
Ferdighetsmål: Kunne spille ulike ballspill
Kunnskapsmål: Kunne reglene til ballspillene        
Holdningsmål: Være lojale mot hverandre og spille med fair play
                               
STED: Madsebakken skole

UTSTYR: 5-7 softballer, 4 kjegler, vester og 1 basketball

TID: 60 min

Gruppa:
Jeg skal trene en gruppe barn på SFO som går i 2. klasse, altså 7-8 års-alderen.
Ut ifra mine tidligere erfaringer er dette barn som er lite interessert i å stå/sitte stille og høre på at en person snakker, så jeg må bruke kort tid på å forklare, gi klare beskjeder og vise godt slik at alle skjønner.


TID
Hva
Hvordan
Hvorfor
Undervisningsmetode
3 min
INNLEDNING

Samling
-          Velkommen
-          Navnerunde
-          Minne om reglene
-          Jeg forteller dagens mål


Sitter inntil en vegg.

Regler:
·         Fast samlingsplass når timen begynner
·         En og to fingre når jeg skal gi en beskjed
·         Ingen begynner før jeg klapper i hendeneSamle alle barna, fortelle om hva som skal skje i dag

5 min


GENERELLDEL

Diagonaler hvor jeg viser øvelsene

-          Jogge
-          Svinge armene
-          Hinke
-          Klappe
-          Hoppe sidelengs                       
  • Øke motivasjonen
  • Øke prestasjonsevnen både fysisk og psykisk
  • Forebygge skader
  • Omstille kroppen fra hvile til arbeid

Følg-meg-metoden

5 min


SPESIELLDEL

·         Stikkball
·         Øke motivasjonen
  • Øke prestasjonsevnen både fysisk og psykisk
  • Forebygge skader
  • Omstille kroppen fra hvile til arbeid


Oppdagende metode situasjonsbestemt

27 min

14 min
13 min
HOVEDDEL

·         Dotchball
·         Basketball


·         5-7 baller ligger på midten av salen. Det er to lag på hver side av linja. Målet er å slå ut hele laget. Om man blir tatt må man stelle seg på sidelinja til en lagkamerat slår ut en på det andre laget eller tar pol.
·         To lag spiller mot hverandre om å treffe basketkurven flest ganger. (her legger jeg mest vekt på at alle skal få ha ballen, ikke så mye regler)

For å spille ulike ballspill, ha det gøy og spille fair play


Oppdagende metode, situasjonsbestemt
5 min
AVSLUTTNING

Samling med tøying og oppsummering, hvordan var timen?
Nådde vi målene?

-          Rygg
-          Mage
-          Armbøyer og strekker
-          Hoftestrekker
-          Knestrekker
-          Ankelstrekker
·         Forebygge skader
·         Omstille kroppen fra arbeid til hvile

Følg-meg-metoden


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar