Aktive Lokalsamfunn

lørdag 14. januar 2017

Uke 2, økt nr.1 i teknikkskolen_15 januar 2017

 


Navn: Marius, Roy André, Sivert, William og Fredrik

Hovedtrenere for økta: Marius og Roy André

Dato: søndag 15. januar 2016

Tid: kl. 1700-1900


Sted: Kongsberghallen parkett


Målgruppe: 11-12 åringer gutter og jenter

Teknikkskolen økt nr.1
Gruppa er ukjent for oss trenere, og det er forskjellig nivå på utøverne som vi må ta hensyn til. Trenere må bli kjent med utøvere og lære navn kjappest mulig.Hovedmål: Forbedre ferdigheter innen pasninger og bevegelse og bli kjent med gruppa, samt finne ut nivå på spillere.Ferdighetsmål: Spillere skal forbedre pasningsferdigheter (mottak og tilrettelegging), og forbedre øye-fot koordinasjon ved hjelp av driller.Kunnskapsmål: Spillere skal lære hvorfor det er viktig med gode mottak, pasninger og posisjonering.Holdningsmål: Spillere skal ha det gøy, bli bedre kjent med trenere og andre utøvere, øke motivasjon hos spillere, og spillere skal skape en mestringsfølelse.Utstyr: Kjegler, fotballer, vester og fløyte.


               
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
Opprop
Forklare hvordan økta skal være, informasjon om teknikkskolen og ta et opprop. Hilse på spillere. Dele inn i 4 grupper.
10 – 15 min

Finne ut hvem som har møtt opp, organisere for resten av økta, og gi nyttig info til spillere.
Oppvarming

G del
Fordele spillere rundt hele salen, 4 kjegler i hvert hjørne. Trener står i midten av salen, og gir øvelser.

7 – 10 min
Vise og forklare
Viktige grunner for oppvarming;
- Øke prestasjonsevnen
- Hindre skader
- Øke motivasjonen

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende;
- blod og vevsvæske flyter lettere
- musklene får lettere tilgang på oksygen
- muskler og ledd blir mer tøyelige
- spenningsnivået blir regulert
L del


Spillere står i ring rundt salen, trener i midten viser øvelser. De andre trenere går rundt og retter på eventuelle feil, samt at de setter opp kjegler klart for S delen.
Øvelser;
- hoftestreker og bøyer
- leggstrekker og bøyer
- ankelstrekker og bøyer

5 – 7 min
Apemetoden
Skal være med på å forhindre skader senere i økta, og opprettholde bevegelighet. Uttøyning forbereder musklene på kraftige strekinger som oppstår i hoveddelen.
S del

Firkant spill, her skal vi ha 2 firkanter pr. gruppe, dvs. 8 – 9  firkanter med 6 eller 7 stk. pr firkant. En trener på to firkanter.

Grep/variasjon; touchbegrensing og nivå
7 – 10 min
Oppgavestyrt
Forberede seg på hoveddelen, øke intensiteten slik at musklene er klare for å jobbe.
H del

Treneren pr. gruppe viser hvordan øvelsen funker, og vil rette opp feil underveis, ting som kan bli bedre etc., pluss å gi tilbakemelding til spillere. Gruppene skal være på en stasjon i 15 min, så videre til neste.

1 min pause mellom hver stasjon, slik at spillere kommer seg til neste stasjon.

Fem stasjoner, med fem øvelser;

Arsenal øvelsen
https://scontent.fsvg1-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/16111345_1203563049740620_1729355803_n.png?oh=2bcd178f1cd5617dd19de7570003c5ac&oe=5879B17C
Sette opp fire kjegler i en diamant. Det er minst 6 på hver gruppe, en på de i midten og to på de ytterste. Den ytterste starter med ball og sentrer til den nærmeste spilleren. Han får den tilbake og sentrer den videre til han som er på kjeglen som er nest lengst unna. Han som får ballen der demper den og sender den til han som fikk ballen først som sender den videre til slutten.

Dansken
Dele opp en firkant i tre deler to store på hver sin side og et lite smalt område i midten. Gruppa blir delt inn i tre lag og de får hvert sitt område. De som har de store områdene får en ball og de skal sentre et antall pasninger før de kan slå ballen over til det andre laget. Laget som står i midten jager ballen og skal prøve å ta den fra de andre. De får bare sende en person om gangen.


Y øvelse


Vi setter opp fire kjegler som en stor Y. Ballen starter nederst i y’en og spilleren som står der spiller ballen til mann nummer to som legger ballen tilbake til spiller nummer en. Spiller en demper ballen og spiller den opp til spiller tre. Spiller tre sender ballen ned til spiller to som spiller den til spiller fire. Spiller fire spiller ballen til spiller nummer 3 og kommer på et løp rundt kjeglen sin før han får igjen ballen og fører ned til spiller nummer 1.

Sirkelen


Her har vi halvparten av utøvere i midten av sirkelen. Resten står rundt. De i midten har en ball hver. De rundt skal løpe rundt og få ballen kastet til seg av de inni i midten, og gjøre forskjellige øvelser;
- innside på direkte, høyre og venstre,
- dempe på låret, sende tilbake med høyre og venstre
- heading
- dempe på brystet, sende ballen tilbake høyre og venstre bein
- direkte tilbake med rista med høyre og venstre

Bytte med de i midten og rundt etter 7 min ca.
Totalt: ca. 60 min
Vise og forklare

Avslutning


Samle alle i en ring slik som i uttøyinga og gjennomføre samme øvelser.

5 min

Apemetoden

Skal være med på å forhindre skader senere i økta, og opprettholde bevegelighet. Uttøyning forbereder musklene på kraftige strekinger som oppstår i hoveddelen.
Kilder:
Teknikkskolen økt 1, 2015 planen

2 kommentarer:

  1. Bildene ble ikke med når jeg limte inn planen av en eller annen grunn.

    SvarSlett
  2. Vurder størrelsen på 4-kantene. Noen øvelser ble trange. Ta vekk håndballmåla.JM må ha litt mer trøkk i fløytestøtet. Roy Andrè m.fl. samle spillerne , gi da all info, så gir dere startsignal til aktivitet. Alle bør presisere viktige detaljer i teknikken i større grad. Vis enda mer og vis at du er veldig fokusert på utførelsen. Alle jobbet godt med feilretting og gode råd underveis. Vær tydelig med inndeling i lag, vær konkret på hvem som skal hvor! Vær bevist å forklare de spesielle orda som brukes i økta(på løp). Du (alle) må være vinne spillernes fokus/oppmerksomhet under hoveddelen. Gå litt mer rundt og veiled under tøyningene, men sitt gjerne og vis øvelsene dere også. Både opplegg og gjennomføring er på N-3.

    SvarSlett