Aktive Lokalsamfunn

søndag 2. november 2014

Hei, jeg heter Harald Fredriksen og har ansvaret for et basketball-opplegg på Raumyr Barneskole. Har allerede hatt endel økter med 1-3. klassinger på Raumyr og det er en helt super gjeng med treningsvilje og masse energi! I starten har det blitt mye av det samme for å få inn de grunnleggende prinsippene i basketball. Under ser dere øktplanen for 03.11.14, og den vi kommer til å følge litt videre fremover:


ØKTPLAN - BASKETBALL

Navn: Harald Fredriksen                                                                                                                    Dato: 03.11.14
Klasse: 1-3. klasse Raumyr Skole
Antall: 8 stk.
Mål for økta: Utfordre og forbedre ballbehandlings-ferdighetene. Alle skal også føle at de har det gøy og er inkludert i gruppa – man skal ha gode holdninger til hverandre og lære grunnleggende prinsipper i basketball.

Sted: Raumyr barneskole
Utstyr: basketballer, kurver
Tid/ Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor
Basketballer


Oppvarming:

Ballbehandling –
sving ballen rundt kroppen – beina, midjen, hodet – opp og ned.

Sprett ballen m. høyre/venstre hånd

Sprett ballen fra side til side m. ett og to sprett imellom, og m. ingen sprett.Sving ballen rundt kroppen med hendene. Sving rundt/mellom – beina, midjen, hodet – opp og ned.


Sprett med høyre/venstre hånd. Sprett høyt, middels lavt.

Sprett ballen fra side til side m. ett og to sprett imellom, og m. ingen sprett.- Omstille kroppen fra hvile til arbeid.

- Varme opp de store musklene/ muskelgruppene.

- Øke motivasjons- og prestasjonsevne.

- Forebygge skader.

- Tilvenne seg ballen og få ballfølelse.


To basketballer
Hoveddel:

Lay-up – (en to-takts-rytme for å avslutte på kurven).
Pasninger
Skuddrill – 7 spot
Bompball


Alle står på en rekke. De to første i rekka har ball. Den første i rekka spretter ballen mot kurven og bruker en to-takts-rytme (lay-up) for å avslutte på kurven. Deretter starter nestemann. Personen tar egen retur og gir ballen til nestemann i rekka som ikke har ball (gruppa skal ha 10 treff til sammen).

To og to går sammen. Sentrer enkle brystpasninger til hverandre (20 pasninger). Stuss pasninger (20 pasninger).

Skyter sammen fra 7 posisjoner: baseline (x2), 45o (x2), albuen (x2), straffa. 5 treff på hver posisjon.

Alle står på en rekke. De to første har ball. Man starter ved å skyte fra straffa. Hvis man bommer kan man skyte så nærme man vil helt til man scorer. Det er om å gjøre å score før personen som står foran i rekka. Hvis man klarer dette er den personen ute. Man kan også «bompe» andre sin ball ved hjelp av egen ball, men ikke hvis personen har den i hendene.Avslutning:

Lett tøyingLett tøying på de store muskelgruppene som har blitt brukt.
1 kommentar: