Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 18. november 2014

Øktplan til J03

I de siste ukene som har vært har innføringen av hoppskudd vært i fokus. Derfor har de siste treningene alltid hatt øvelser der hoppskudd står i sentrum. Vi har også hatt en trening der vi skulle trene på forvar. Jeg lærte dem hvordan de skulle låse armen til angrepspilleren. Dette var nytt for dem, men det ser ut til å fungere for nå har forsvaret blitt mye bedre. Vi har også øvd på å skape et samarbeid mellom kant og bakspiller. Jeg syntes det er viktig at de spiller opp hverandre og at alle blir inkludert, derfor har fokuset mellom kantspiller og bakspiller også vært stort.Håndballtrening for jenter 03
Navn: Ada Helene Trollerud                Dato: 12.11.2014               Sted: Skrimhallen   kl: 16.00-17.30
Ferdighetsmål: Spillerne skal lære utvikle ferdighetene i kast og mottak. I tillegg skal de lære seg hvordan de utfører et hoppskudd.

Kunnskapsmål: Få en spilleforståelse om at det finnes flere ulike samarbeid «trekk» mellom to spillere. I denne treningen skal vi fokusere på kant og bakspiller (back).

Holdningsmål: Samarbeide og spille hverandre opp i gode posisjoner.

Utstyr: Kortstokk, håndballer

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
10 min
 Oppvarming
Kortstokk stafett
4 lag i hvert sitt hjørne -
Hvert lag fir "sin" sort, ruter, kløver, hjerter eller spar. Laget skal samle flest mulig
kort av "sin" sort:
Kortene legges midt i salen med baksida opp. Førstemann fra hvert lag løper inn til midten,
tar opp et kort og ser på det. Hvis det er "riktig sort" løper han tilbake med det, og legger det
på golvet, hvis feil, legges kortet ned igjen med baksida opp. Veksler ved "håndklapp" på
nestemann som skal ut. Leiken er ferdig når et av lagene har samlet alle kortene av sin sort.
For å bli god og varm i kroppen.
Vis og forklare
15 min
Oppvarming av kastarmen
 To og to går sammen og kaster pasninger til hverandre. Jeg går igjennom hvordan man skal utføre et kast. Etter at de har kastet skal vi ha en kastekonkurranse. Førstemann til å kaste ti pasninger. Etter det går de enda lenger ut og da skal de ta ti pasninger der også. 
For å få bedre kasteteknikk. Viktig å være i balanse når man kaster og i tillegg ha høy arm. Kastekonkurransen er for at spillerne skal øke prestasjonen og konsentrere seg mer. I tillegg er det gøy.
Vis og forklar
10 min
Oppvarming av keeper
Keeper oppvarming. Keeperen styrer selv hvor den vil ha skuddet. De som skal skyte skal opp i lufta, altså hoppskudd. Jeg skal derfor gjennomgå hvordan de utfører et hoppskudd.
For at målvakten skal bli varm. I tillegg skal utespillerne øve på å bli bedre på hoppskudd, så det blir trening for dem også.
Vis og forklar
30 min
Ulike spill kombinasjoner mellom enkeltspillere.
Vi deler gruppa i to. Jeg tar den ene gruppa, mens de andre trenerne tar den andre gruppe. Etter 15 min så bytter vi. De som ikke er med meg skal øve på å skyte hoppskudd med forsvarspiller. De som er med meg skal fordeler seg på sine faste spilleplasser. De som står i midten skal bare utføre et vanlighoppskudd med forsvarspiller. Kanten skal trekke på og spille til sidebacken som skyter. Sidebacken skal trekke på mellom to spillere og spille ut til kant som går på avslutning.
De skal bli bedre til å skyte hoppskudd med forsvarspiller. I tillegg skal samarbeide mellom enkeltspillere bli bedre.  De skal trekke på riktig og å lære seg å spille hverandre gode. Dette er en øvelse da kanten blir mer med  i spillet.
Vis og forklar
25 min
Spill på to mål
Deler inn i to lag og de skal spille mot hverandre på to mål.
Fordi det er gøy å spille litt håndball på slutten og de kan bruke det de har lært under spillinga.
Vis og forklar

               

Håndballtrening for jenter 03
Navn: Ada Helene Trollerud                Dato: 05.11.2014               Sted: Skrimhallen  kl: 16.00-17.30
Ferdighetsmål: Spillerne skal lære utvikle ferdighetene i kast og mottak. I tillegg skal de lære seg hvordan de utfører et hoppskudd.

Kunnskapsmål: Få en spilleforståelse om at det finnes flere ulike samarbeid «trekk» mellom to spillere. I denne treningen skal vi fokusere på kant og bakspiller (back).

Holdningsmål: Samarbeide og spille hverandre opp i gode posisjoner.

Utstyr: Håndballer

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
10 min
Oppvarming
-Sisten
Vi begynner med å dele ut vest til to stykker som skal ha den. Spillerne skal være innafor et område og løpe rundt. De som ikke har den skal kaste en ball rundt. Når man har ballen kan man ikke bli tatt. De som har den skal prøve å ta de som ikke har ballen.
For å bli god og varm i kroppen og i tillegg har det med ball som gjør at de må konsentrere seg med å kaste og ikke bli tatt og de blir varme i armen også.
Vis og forklar
10 min
Snipp og snapp
To og to går sammen. De skal sitte med ryggen mot hverandre på midten av håndballbanen. Den ene er snipp, mens den andre er snapp. Hvis jeg roper snipp skal snipp løpe, mens snapp skal prøve å ta snipp.
Dette er en morsom lek, som skal påvirke spillerens hurtighet. De må reise seg fort opp og deretter akselerere for deretter å løpe til veggen.
Vis og forklar
15 min
Oppvarming av kastarmen
To og to går sammen og kaster pasninger til hverandre. Jeg går igjennom hvordan man skal utføre et kast. Etter at de har kastet skal vi ha en kastekonkurranse. Førstemann til å kaste ti pasninger. Etter det går de enda lenger ut og da skal de ta ti pasninger der også. 
For å få bedre kasteteknikk. Viktig å være i balanse når man kaster og i tillegg ha høy arm. Kastekonkurransen er for at spillerne skal øke prestasjonen og konsentrere seg mer. I tillegg er det gøy.
Vis og forklar
15 min
Keeper oppvarming
Keeper oppvarming. Keeperen styrer selv hvor den vil ha skuddet. De som skal skyte skal opp i lufta, altså hoppskudd. Jeg skal derfor gjennomgå hvordan de utfører et hoppskudd.
For at målvakten skal bli varm. I tillegg skal utespillerne øve på å bli bedre på hoppskudd, så det blir trening for dem også.
Hvis og forklar
20 min
Ulike spill kombinasjoner mellom enkeltspillere.
Spillerne fordeler seg på sine faste spilleplasser. De som står i midten skal bare utføre et vanlighoppskudd med forsvarspiller. Kanten skal trekke på og spille til sidebacken som skyter. Sidebacken skal trekke på mellom to spillere og spille ut til kant som går på avslutning.
Viktig at samarbeide mellom enkeltspillere fungerer.  De skal trekke på riktig og å lære seg å spille hverandre gode. Dette er en øvelse da kanten blir mer med  i spillet.
Hvis og forklar
20 min
Spill på to mål
Deler inn i to lag og de skal spille mot hverandre på to mål.
Fordi det er gøy å spille litt håndball på slutten og de kan bruke det de har lært under spillinga.
Hvis og forklar
               

Håndballtrening for jenter 03
Navn: Ada Helene Trollerud                Dato: 29.10.2014               Sted: Skrimhallen    kl: 16.00-17.30
Ferdighetsmål: Spillerne få bedre ferdigheter i forsvar. Spillerne skal lære seg og låse arm, og få kontakt med angrepspilleren. De skal lære å flytte seg sidelengs og at de skal hjelpe hverandre to og to. Stå tett i forsvar.

Kunnskapsmål: De skal få kunnskap om hvordan de låse armen til en motspiller.

Holdningsmål: Spillerne skal samarbeide godt spesielt i forsvar i denne økten.

Utstyr: Håndballer

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
10 min
 Oppvarming
Spille på stengene
Jeg deler opp i to lag. Det ene laget tar på seg vester, en ball er i spill og poenget med denne aktiviteten er å legge ballen på stengene, da får laget poeng. Vi spiller til det første laget har fått fem poeng.
Dette er en håndballrelatert øvelse som er motiverende og morsom. I tillegg blir store deler av kroppen varmet opp.
Vis og forklare
10 min
Oppvarming av kastarmen 

Vi lager en stor firkant. Så kaster vi pasninger til hverandre i firkanten, det blir en rekke med ca. 4 personer på hvert hjørne i firkanten. Når man kaster ballen så rygger man og blir bakerst på rekka. Viktig at spillerne mottar ballen i fart. Etter ca. 5 min skal ikke spilleren rygge tilbake på rekka, men løpe til den rekka de kaster til.
Jeg syntes det er viktig at de ikke bare kaster to og to, men at de har noen andre kastøvelser. I denne øvelsen vil de kaste med ulike personer og ikke bare den samme personen som de ville gjort hvis de kastet to og to. I tillegg er det lettere for med å fortelle spillerne hva de skal gjøre for å få et bedre kast og siden de er samlet på sted får jeg vist det foran alle.
Vis og forklar
5 min
Hoveddel:
Kryss
Spillerne fordeler seg på to rekker, med nesa mot mål. Avstanden mellom de to rekkene skal være på ca. 3. meter. I denne øvelsen skal de legge opp ballen i kryss til den andre rekka. Det er kun en ball og alle skal krysse opp. Ballen skal legges opp på 9 meteren. Det er viktig at den som blir krysset opp kommer nærme den som krysser og at den løper riktig.
Et enkelt kryss i håndball blir mye brukt for å skape en bevegelse som gjør det vanskeligere for forsvarspillerne å telle riktig. Dette er noe som blir mye brukt. Det er derfor viktig å lære seg hvordan de skal utføre et riktig kryss. Det er viktig at de lærer seg å legge opp ballen riktig, altså servere ballen slik at en medspiller får tak i den uten å stoppe opp.
Vis og forklar
15 min
Keeper oppvarming
Keeperen står mål, keeperen bestemmer selv hvor den vil ha skuddet. Utespilleren skal ha hver sin ball. De skal fordele seg på to rekker med mål. Den første på den ene rekka skal trekke på inn mot ca. litt innafor ni meteren og spille ballen til den første personen i den andre rekka. Den som gikk på pådrag skal rygge tilbake og få ballen fra den andre personen i motsatt rekke. Så fortsetter det slik. Først på pådrag og kaste fra seg ballen, deretter å rygge ut for å få en ny ball og så går man på skudd. 
For at målvakten skal bli varm for at utespillerne skal bli bedre til å trekke på og deretter rygge ut og så komme i ny fart mot mål.
Vis og forklar
10 min
Forsvarsteknikk
Låsing av arm
To og to skal gå sammen. En er forsvarspiller og en er angrepspiller. Angrepspilleren skal komme med høy arm, men forsvarspilleren skal trene på å låse armen. Viktig å flytte beina ettersom angrepspilleren flytter seg. Forsvarspilleren må ha angrepspilleren tett inntil seg for å ha mest mulig kontroll på den.
Få et bedre forsvar og at spillerne skal  lære seg å få kontakt med angrepspillerne, som gjør det vanskeligere for dem å spille angrep. 
Vis og forklar
Jeg bruker en av spillerne til å være angrepspiller også viser jeg hvordan man skal låse ned armen.
20 min
Spill på ett mål med fokus på forsvar.
Jeg deler inn i to lag. Det ene laget begynner å stå i forsvar, mens det andre begynner i angrep. Etter 10 min så bytter vi. De som står i angrep kan gjøre hva de vil, men det er forsvaret som skal være i fokus og det er de som skal først og fremst få veiledning. De skal prøve å låse arm og de skal flytte seg sidelengs fort etter ball, alltid være på riktig side av ballen og jobbe sammen to og to.
For å bli bedre i forsvare. Skape et samarbeid mellom forsvarspillere som videre fører til et godt og solid forsvar.
Vis og forklar
10 min
Spill på to mål
En keeper starter i mål. Kan bytte keeper etter hvert. Alle spillerne skal skyte en straffe. De som scorer er med videre, mens de som bommer kan begynne å tøye.
Siden det ikke ble tid til å spille er straffekonkurranse morsomt og spillerne blir bedre til å ta straffer.
Vis og forklar
                

1 kommentar:

  1. Økt-planene dine ser bra ut men hvor er avslutningene på øktene. Gleder meg til å se deg i aksjon 19/11-14.

    SvarSlett