Aktive Lokalsamfunn

fredag 28. november 2014

Øktplan 02.12.2014

Her er øktplanen for 3. klasse ved Gamlegrendåsen skole 02.12.2014.
ØKTPLAN

NAVN: Matias Save                                                                                                                        DATO: 02.12.14

SKOLE/STED: Gamlegrendåsen skole

TID: 15.30 – 16.30

ALDER: 10-11 år

ANTALL: 18 elever

MÅL FOR ØKTA: Øve inn grunnleggende basketballferdigheter, lære litt regler, ha det moro.

FERDIGHETSMÅL: bedre øye-hånd-koordinasjon i form av ballbehandling, bedre skuddteknikk.

KUNNSKAPSMÅL: lære grunnleggende prinsipper som skuddfinte og trippel trussel.

HOLDNINGSMÅL: lære de å vise respekt og spille på en ordentlig måte.

UTSTYR: Basketballer
TID/Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode

8 min
BasketballerOppvarming
-Ballbehandling
-Ballen i lufta


- Elevene står i en halvsirkel foran meg og gjør de samme øvelsene jeg gjør. Det blir mange enkle ballkontroll øvelser med og uten sprett.

-Alle skal ha en ball hver og kaste den opp i lufta. Mens ballen er i lufta får de forskjellige utfordringer. De skal enten snurre 360°, klappe i hendene, fange ballen i luften. Det kan også være en kombinasjon av disse utfordringene.
Bli varme slik at overgangen fra hvile til arbeid blir gradvis.

Få ballfølelse.
Vise og forklare

42 min
Basketballer

Benker

Kjegler
Hoveddel
-Edderkoppen


-Tunnelball

-Ringlek


-Bingo/5-spot

-Spill
-En lek der en er edderkopper og står på midtstreken. Han kan bare bevege seg på midtstreken. De andre skal prøve å drible seg over til andre siden av banen uten å bli tatt av edderkoppen. De som blir tatt må også stelle seg på linjen.

-Lek der jeg deler elevene inn i grupper, enten to eller tre. Førstemann i rekka starter med ballen og triller den gjennom beina på alle bak seg. Når ballen er gjennom hele «tunnelen» skal bakerste mann ta den opp og drible fram og stelle seg først i rekka. Slik fortsetter de til de har fullført et visst antall runder.

-Elevene deles inn i 4 grupper og alle gruppene skal stelle seg i en rekke hver. Førstemann i gruppene skal sprette ballen fram til ringer med forskjellige farger som ligger med forskjellig avstand til kurven. De forskjellige fargene gir forskjellig antall poeng. Når elevene treffer mens de står i en ring, tar de ringen med seg tilbake til gruppa og det er nestemann sin tur. Når alle ringene er samlet inn skal lagene telle opp poengene sine. De som har flest poeng vinner.

- Elevene står i en halvsirkel foran meg og gjør de samme øvelsene jeg gjør. Det blir mange enkle ballkontroll øvelser med og uten sprett.

-Spille på full bane.
For å øve inn grunnleggende basketballferdigheter

Bedre skuddferdighetene

Bedre ballkontrollen

Ha det moro
Vise og forklare

10 min
Avslutning
-stekt bacon crisp (som elevene kaller det)
-Deler inn i to grupper. Alle spillerne på begge gruppene blir tildelt et nummer hver. En står på midten med ballen og roper ut forskjellige nummer. De som har disse numrene løper til ballen og prøver å score på motstandernes kurv. Dette spillers til treningen er ferdig.
-Venne seg til konkurranse
Vise og forklare

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar