Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 18. november 2014

Øktplan j08, uke 45

Under kommer uken jeg hadde i uke 45 med jentene. I forrige uke var jeg syk og hadde dessverre ikke mulighet til å være med på økta. I økta i uke 45 hadde vi fokus på ballkontroll og samarbeid - det å fungere sammen som et lag og lese medspillere. Synes økta for det meste gikk fint og  jentene fulgte beskjeder godt. Men, la merke til at noen av øvelsene jeg hadde valgt ble litt for krevende, vanskelige å forstå og gjennomføre for jentene.
ØKTPLAN JENTER 08 – uke 45

NAVN: Inga Grosvold                                                                                                   DATO: 06.11.14
MÅL FOR ØKTA: forbedre grunnleggende håndballferdigheter: Mottak, pasning, spilleforståelse og bevegelse
TRENINGSGRUPPE: Jenter 08, 6 år gamle
STED: Skrimhallen
UTSTYR: håndballer, kjegler (flasker)
TID: 1t (effektiv treningstid)
TID/Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor

Generell del oppvarming 
8minutter4min
Spesiell del
6min

Strek-sisten

Variasjoner:
• Bare lov å gå
• Alle har med seg hver sin ball
• Stusse ballen
• Ikke lov å trå på noen strekerLenke-sisten
Håndball-sisten

Bare lov å trå på strekene som finnes på gulvet.
Den eller de som til enhver tid har sisten kan holde en
overtrekksvest, ball eller noe


En starter med sisten. Etter hvert som man gir sisten til noen,
blir disse med i lenkegjengen som holder hverandre i hendene,
bare de to ytterste i lenka kan gi sisten.
Avgrenset område, avhengig av hvor mange utøvere, men
eksempelvis på innsiden av frikastlinja, innenfor en volleyballbane
eller halvparten av en håndballbane.


Vanlig sisten hvor en eller flere har sisten. De andre spiller ball
seg i mellom. Om å gjøre å gi fra seg sisten til noen som ikke har ball.
Den som holder ballen er fri.

Fin oppvarmingsøvelse og start på treningen.


Hvorfor oppvarming er viktig:

-          Øke den fysiske og psykiske prestasjonsevnen.
-          Øke lysten til å trene (eller konkurrere)
-          Forebygge skader
-          Starte økten mentalt også.
Hoveddel 

20 min15 min


Jegerball


Stafetter

Variasjoner:
• Stusse en ball frem til en linje eller kjegle, løpe tilbake og levere
ball til neste på laget. Ballen kan alternativt legges ned på
vekslingsstreken før neste kan ta ballen og løpe
• Stusse en ball
• Sparke eller føre en ball med beina
• En ball mellom beina per skritt

Den som til enhver tid har ballen er jegeren. Om å gjøre
å ikke bli truffet av ballen. Benytt softball, badeball eller
en tøybylt slik at man ikke får vondt når man blir truffet.
Avgrenset område, avhengig av hvor mange utøvere,
men eksempelvis innenfor frikastlinja, halv håndballbane,
innenfor en volleyballbane eller basketballbane.
Den som har ballen (jegeren) skal forsøke å treffe en annen
med ballen. Den som blir truffet må gå på utsiden av det avgrensede
området. I det jegeren kaster ballen mot noen er ballen fri,
og hvem som helst kan ta ballen og bli jeger.
Det er om å gjøre at man husker hvem som kaster når
man blir truffet og må ut, for når denne selv blir truffet,
er man fri og med i leken igjen.

Bli tryggere med å kaste og ta i mot, forbedre spilleforståelsen, klare å bevege seg og kaste ball og oppfatte det som skjer rundt seg.
Avslutning:
5 min
Oppsummering og tøying
Ha en liten samling på midten der vi snakker og økta og hva de synes, hva de ønsker mere av, hva de likte, osv. Dette gjør vi mens vi tøyer.
Dette er for å vite hva som kan forbedres og høre hva jentene synes om treningen. Viktig for motivasjonen videre for guttene i forhold til håndballen, og samtidig nyttig for meg som trener.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar