Aktive Lokalsamfunn

mandag 11. oktober 2021

 Økt 1, Sander, 11.10.2021


Uke 41

Mandag 11. Oktober

Trenere: Sander, Stian, Martin

Aldersgruppe: 8-9 år

 Utstyr: Kjegler, vester

Hovedmål: Ha det gøy gjennom aktivitet, bli kjent.

Holdningsmål: Få barna til å holde fokus når beskjeder gis. Oppnå dette med å ha kortere og mer effektive samlinger, og mindre info under hver.

Ferdighetsmål: Forbedre aerob utholdenhet

Kunnskapsmål: Lære seg ulike leker, innføre nye uttøyingsøvelser etter økt.

 

 

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Intro + Oppvarming

Oppstart

 

Løper sammen på rekker til der vi skal gjennomføre aktivitetene 

Kort og konsis oppstart med barna

 

 

Markere start av trening, og bli kjent med barna.

 

Kort oppstart for å minske risiko for at barna blir ufokuserte og urolige.

 

Gjøre kroppen klar for hoveddelen.

Hoveddel

 

 

 

 

 

   

1. Lenkesisten

2. Legesisten

3. Stiv heks

 20 min per lek

 

 

 

 

1. Hele gruppa er med. To starter med å «ha den». Når de tar noen skal de holde hverandre i henda, dette vil danne en lenke som blir større og større jo fler de tar.

 

 2. Den som får sisten må løpe og holde seg på den kroppsdelen som vedkommende ble tatt på når han/hun fikk sisten. Her må han/hun holde helt til han/hun får gitt sisten videre til en annen. Nå er den personen "frisk" og det er neste mann som må holde seg på armen/foten/ryggen etc

3. Stiv heks. Hele gruppa er med. To starter med å «ha den». Blir man tatt må man stå med beina spredt, og blir for når en annen krabber under.

Forbedre aerob utholdenhet gjennom lek.

 

Vis og forklar

Avslutning

Felles avslutning

 

Felles tøying og prat

 

 

Tøye bein (bakside lår, framside lår, legg, og innoverførere)

Øke mobilitet og introdusere tøying som en standard del av øktene.

 

Apemetoden

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar