Aktive Lokalsamfunn

torsdag 3. desember 2020

Økt 9 Uke 49 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Div. utstyr i gymsalen, «nesten alt»

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

5 min

Oppstart

Utøverne samles og får vite hva som skal skje på treningen. Kort opprop og forklaring av første øvelse/lek. Siden det er første ordentlige økt med barna spør jeg de også om å fortelle litt om seg selv, for å gjøre det lettere å lære seg navnene deres.

Legge et godt grunnlag for resten av økta.

 

5 min

G-del:

Stiv heks

Sisten-lek, hvor en eller flere av utøverne har «sisten» og er «heks». Når utøverne blir tatt må de befris av andre utøvere som ikke er tatt. Dette kan skje ved at de for eksempel må krabbe gjennom beina e.l.

 

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Apemetoden

10 min

S-del:

Sykehussisten

Før leken begynner defineres et område (tjukkas) som «sykehus». En person har sisten, og når han/hun tar på utøverne, må utøverne holde hånden sin på det området det blir tatt på (om man blir tatt på høyre kne må man holde armen på høyre kne osv.) For å kunne bevege seg vanlig, må man gå til «sykehuset».

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Oppgavestyrt

Hoveddel

15 min

Ulike stafetter

Lenke-stafett: Utøverne deles inn i 2 lag og får tildelt hvert sitt tau. Den først som løper tar med seg tauet, og når han/hun kommer tilbake til start slenger nestemann seg på tauet. Slik holder det på til alle på laget er på tauet, og laget som først får alle mann i mål vinner.

Tjukkas-stafett 1: Det deles inn i 2 lag. Lagene får tildelt hver sin tjukkas. Lagene får i oppgave å flytte tjukkasen så fort som mulig fra den ene enden av hallen til den andre et bestemt antall ganger (kan variere). Om det går for lett får de i oppgave at en at utøverne skal legge seg på tjukkasen når den flyttes.

Tjukass-stafett 2: I likhet med stafett 1 skal utøverne flytte tjukkasen fra den ene enden av gymsalen til den andre, men nå kan kun én utøver av gangen bevege på tjukkasen.

 

 

Vis og forklar/ oppgavestyrt

15 min

Hinderløype

Sett ut apparater/utfordringer i en sirkel/rundløype etter som det passer i deres gymsal eller uteområde. Barna fordeler seg rundt i løypa og løper rundt i løypa. De kan utføre øvelsene i eget tempo og på eget nivå og en er garantert høy aktivitet. Jeg legger opp til øvelser som benyttes i friidrett, som for eksempel lengdehopp, kulestøt osv.

hinderloype

 

Utvikle bevegelsesmønstre, påvirke tekniske ferdigheter, aerob utholdenhet, og ulike andre fysiske egenskaper varierende ut ifra de enkelte hindrene som er utplassert.

Situasjonsbestemt læring

15 min

Tarzan-sisten

På samme måte som i hoveddelen plasseres apparater/hindre ut rundt omkring i gymsalen. Oppgaven til elevene blir å ikke berøre bakken. Matter/rokeringer e.l. plasseres slik at elevene kan bevege seg rundt mellom hindrene, som kan være tau, bukker, ribbevegger osv. Elevene leker da sisten i hinderløypa.

Utvikle bevegelsesmønstre, påvirke tekniske ferdigheter, aerob utholdenhet, og ulike andre fysiske egenskaper varierende ut ifra de enkelte hindrene som er utplassert.

 

Situasjonsbestemt læring

15 min

Valgfri lek (gulrot)

Til slutt velger jeg å la utøverne velge den siste øvelsen/leken. Dette benyttes som en slags gulrot (premie) som utøverne kan glede seg til mot slutten.

Dette gjør jeg for å motivere utøverne til å gjennomføre økta skikkelig.

Vis og forklar/oppgavestyrt

Avslutning

5 min

Kort samling m/tøying

Utøverne samles, og vi avslutter økta. Jeg spør hva utøverne syntes om økta, hva som var gøy, og om de har noen ønsker til neste gang. Mens vi prater, gjennomfører vi noen enkle tøyeøvelser.

Øke bevegelighet og unngå skader.

 

1 kommentar:

  1. Økta gikk fint som planlagt. Jeg vurderer tiden på hver enkelt øvelse slik at jeg holder på så lenge utøverne synes det er moro. I dag gikk øvelsene litt fort, og jeg måtte legge til en ekstra lek for å fylle økt-tiden, men dette løste seg fint. Ellers alt bra.

    SvarSlett