Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 1. desember 2020

Fotballtrening kif G 14 Knut Klev Lien 2.12.20 Skrimhallen

NAVN: Knut Klev Lien

Målgruppe: Gutter 14

Sted: Skrimhallen

Dato og tid: 2.12.20 KL 17.00 – 19.00

Varighet: 90 minutter

MÅL: Å påvirke utøvernes evne til å se hva som kan gi mulighet for mål på både liten og stor bane i tillegg til hvordan bevege seg og utfordre motspiller når laget ikke er i overtall i et angrep.

TID

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE/KOMMENTAR

 Min

5

Generell oppvarming

Ingen

 

 

 

 

Ikke nødvendig ettersom at rondoen er den generelle oppvarmingen. Den er bra nok siden den varmer opp de muskelgruppene som skal aktiveres i hoveddelen, og utøverne er flinke til å tilpasse seg ved å starte med rolig intensitet og deretter øke, samtidig som at det virker mye mer motiverende med oppvarming med ballen enn uten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en øvelse som gir innslag av konkurranse og som er motiverende for spillerne. Intensiteten skal starte rolig og etter hvert øke, for å få en gunstig

kroppstemperaturstigning. Samtidig er det en oppvarming med ball, noe som fremmer evnen til å ta smarte valg raskt, over tid.

 

 

Oppdagende læring

 min

Uttøyningsdel

Ingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Min

10

Spesiell del

 

Rondo

 

7-8 spillere stor i en ring, 2 i midten. De i midten skal forsøke å bryte spillemønsteret til de som står rundt. Bytter fortløpende ettersom hvem som mister ballen av de som står i ringen rundt. Kommer det 20 på trening blir det 2 ringer.

 

 

 

Oppgavestyrt læring

 

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE

 25 og 35 min

Hoveddelen

Posessionøvelse

Spilløvelse

 

Spill med 3 mot 3:

Gruppa deles inn i lag på 3. lagene skal spille mot hverandre på små baner. den som vinner rykker opp ett hakk, mens den som taper rykker ned. Det laget som er øverst og vinner blir stående, og det som er på bunnen blir stående der hvis laget taper kampen. Det er sjeldent at et lag står enten øverst eller nederst hele tida. Tanken er å lære spillerne hva som fungerer på spill i lite rom samtidig som at medspillerne er dekt opp av motspillere. Svar: mye bevegelser på medspillere og at den med ballen må utfordre for å skape ubalanse hos motstanderlaget som kan forårsake ledig medspiller eller målsjanse. Spillerne blir ofte engasjerte når det er konkurranse, noe som er med på å forbedre intensiteten og læringen hos spillerne.

 

Spilløvelse 2 lag:

2 lag der hvert lag organiserer taktikk og formasjon selv. Trener kommer bort og gir eventuelle veiledning. Videre spiller lagene mot hverandre. Banestørrelse avhenger av antall spillere på lagene, men den skal omtrent være 40 meter lang. Det spilles 4 minutters kamper med høy intensitet og 1 minutt pause. Slik kan man få høy intensitet og kvalitet på spillet ettersom at man rekker å hente nye krefter i pausen.  I pausen evaluerer hvert lag hva som fungerer og hva som ikke fungerer og konkluderer med noen arbeidsoppgaver de tenker å fokusere på. Eksempelvis å ha et samla press på midtbanen, forbedre pasningsalternativene rundt ballfører, eller avslutte tidligere når ballfører er rettvendt.

 

 

en øvelse som skal påvirke evnen til å ta valg. Orientering er noe av det viktigste for å kunne spille sammen som et lag og derfor trener vi på det. Samtidig påvirker man evnen til å omstille seg under balltap siden det er så få spillere og liten bane. Konkurranse er også et element som fremmer prestasjonen hos mange og det øker intensiteten og forhåpentligvis den oppdagende læringen fordi spillerne ønsker å vinne kamper og kanskje oppdager hva som fungerer og ikke.

 

 

 

 

 

 

En spilløvelse der spillerne selv kan lære av hva som fungerer og ikke, og evaluere selv og prøve ut nye taktikker som kanskje endrer kampbildet og sitasjonen.

Oppgavestyrt læring

 

Oppdagende læring

5 min

Avslutning

Tøying for de som ønsker

 

Lett tøying av:

·        Hamstring

·        Legg

·        Lår

·        Lyske

·        Rumpe

 

 

 

 

For å lett strekke ut muskelfibrene som har vært aktive i hoveddelen. For hindre stive muskler seinere som kan forårsake skader og strekker.

 

 

 

 


4 kommentarer:

 1. God plan.
  Refleksjonsnotat, hvordan gikk dette?

  SvarSlett
 2. helhetlig gikk økta veldig bra. både spill på lite og stor bane fungerte godt. tanken var at spillere skulle øve på å ha ballen i laget når det var 3 mot 3. var ikke medspillere ledige prøvde jeg å formidle at bevegelse/løp og at ballen må ha tempo for å kunne skape ubalanse hos motstanderen. veldig bra intensitet her. spill på stor bane fungerte bra. de forsøkte å spille sammen gjennom motstanderen istedenfor å slå lange pasninger. intnsiteten og tempoet var bra her og, og alle lag var gode på omstilling og aggressivt press. det var inne i Skrimhallen og jegvalgte å endre til 3 lag på istedenfor 2, og det fungerte bra. som trener prøvde jeg å formidle hva som er viktig for å skape ubalanse hos motstanderen når laget har ballen, og det var de gode på. ikke mye å ta guttene på i dag. jeg kunne øvd noe mer på hvordan jeg skulle introdusere smålagsspill øvelsen.

  SvarSlett
 3. Beklager sein refleksjon over økta.

  SvarSlett