Aktive Lokalsamfunn

torsdag 10. desember 2020

Økt 10 Uke 50 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Div. utstyr i gymsalen

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

5 min

Oppstart

Utøverne samles og får vite hva som skal skje på treningen. Kort opprop og forklaring av første øvelse/lek. Siden det er første ordentlige økt med barna spør jeg de også om å fortelle litt om seg selv, for å gjøre det lettere å lære seg navnene deres.

Legge et godt grunnlag for resten av økta.

 

5 min

G-del:

Sykehussisten

Før leken begynner defineres et område (tjukkas) som «sykehus». En person har sisten, og når han/hun tar på utøverne, må utøverne holde hånden sin på det området det blir tatt på (om man blir tatt på høyre kne må man holde armen på høyre kne osv.) For å kunne bevege seg vanlig, må man gå til «sykehuset». 

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

S-del:

Haien kommer

Utøverne deles inn i 3 eller 4 lag, avhengig av antallet deltagere. Lagene får et eget navn etter en art i havet. I midten plasseres en «hai». På beskjed kommer de ulike sjøartene «ut», og løper i sirkel rundt haien. Når jeg sier «haien kommer», må utøverne løpe tilbake til sin egen base, uten å bli tatt av haien. Om man blir tatt, blir man selv hai. Slik fortsetter det til det er 1 utøver igjen.

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

Hoveddel

15 min

Rumpefotball

Utøverne skal spille fotball, med ett unntak: de må være i sitteposisjon på bakken.

 

Bedrive aktivitet som er åpen med få regler, gi utøverne mye spillerom for å få ut energi. Påvirke styrke og utholdenhet samt koordinasjon.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

15 min

Hjørnefotball

Benker plasseres i hvert hjørne av gymsalen som mål, og utøverne deles inn i 2,3 eller 4 lag, avhengig av antall deltagere.

Bedrive aktivitet som er åpen med få regler, gi utøverne mye spillerom for å få ut energi. Påvirke styrke og utholdenhet samt koordinasjon.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Basketball

Ulike varianter basert på utøvernes ferdighetsnivå:

-        Stafett med to lag, en og en skal score, første lag til 10 mål vinner.

-        Kamp med to lag.

-        Kamp med alle utøverne mot treneren.

Bedrive aktivitet som er åpen med få regler, gi utøverne mye spillerom for å få ut energi. Påvirke styrke og utholdenhet samt koordinasjon.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Ulike stafetter

Lenke-stafett: Utøverne deles inn i 2 lag og får tildelt hvert sitt tau. Den først som løper tar med seg tauet, og når han/hun kommer tilbake til start slenger nestemann seg på tauet. Slik holder det på til alle på laget er på tauet, og laget som først får alle mann i mål vinner.

Tjukkas-stafett 1: Det deles inn i 2 lag. Lagene får tildelt hver sin tjukkas. Lagene får i oppgave å flytte tjukkasen så fort som mulig fra den ene enden av hallen til den andre et bestemt antall ganger (kan variere). Om det går for lett får de i oppgave at en at utøverne skal legge seg på tjukkasen når den flyttes.

Tjukass-stafett 2: I likhet med stafett 1 skal utøverne flytte tjukkasen fra den ene enden av gymsalen til den andre, men nå kan kun én utøver av gangen bevege på tjukkasen.

 

Utvikle bevegelsesmønstre, påvirke tekniske ferdigheter, aerob utholdenhet, og ulike andre fysiske egenskaper varierende ut ifra hvordan oppgavene løses.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Valgfri lek (gulrot)

Til slutt velger jeg å la utøverne velge den siste øvelsen/leken. Dette benyttes som en slags gulrot (premie) som utøverne kan glede seg til mot slutten.

Dette gjør jeg for å motivere utøverne til å gjennomføre økta skikkelig.

Vis og forklar/oppgavestyrt

Avslutning

5 min

Kort samling m/tøying

Utøverne samles, og vi avslutter økta. Jeg spør hva utøverne syntes om økta, hva som var gøy, og om de har noen ønsker til neste gang. Mens vi prater, gjennomfører vi noen enkle tøyeøvelser.

Øke bevegelighet og unngå skader.


  

1 kommentar:

  1. I dag var det litt færre enn vanlig som kunne trene (6/10). Dette gjorde at jeg gjorde om på noen av aktivitetene, blant annet haien kommer. Det positive med dette var at hver enkelt utøver fikk mer aktivitet, men noen ble litt slitne mot slutten, men med noen tilpasninger ble økta veldig bra.

    SvarSlett