Aktive Lokalsamfunn

mandag 7. desember 2020

 

Øktplan uke 50 – J14

 

Mål: Forbedre jentene sin teknikk og ballbehandling i kamplignede sitasjoner


 

Utstyr:

Fotballer

Kjegler

Mål

 

Tid/rep

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

 

 

 

 

G-del: 7 min

Skadefrioppvarming med kjegler

Sette opp to rekker med kjegler. Dele gruppa i to, hver gruppe bak hver rekke

De to fremste styrer oppvarmingen

Denne øvelsen gjør det lett å bli med hvis en kommer for sent. Den er også relativt lett noe som gjør det til en øvelse spillerne ikke stresser med

Apemetoden.

Ved bruk av denne metoden kommer jeg kjapt i gang med treningen. Siden vi har gjort denne øvelsen før trenger jeg ikke å forklare øvelsene noe særlig

S-del: 15 min

2 mot 1 lag

Tre lag kjemper om ballen. Laget som mister ballen må presse de to andre.

En øvelse som aktiverer alle. En må alltid bevege seg i forhold til hva som skjer. Det skjer mye samtidig så det er viktig å fokusere.

Situasjonsbetinget læring. Det er mange løsninger til å spille riktig her. Det er en låst situasjon som er relativt kamplikt med mer fokus på press og rask balloverføring og hurtig forflytting

L-del: 3 min

Selvstyrt tøying

Jeg velger en eller to som skal styre tøyinga.

Gunstig for trening + at det gir 2 personer ansvar.

Apemetoden

-II-

Hoveddel

 

 

 

 

Øvelse 1: 12 min

Del 1: 4 min

 

Del 2: 4 min

 

Del 3: 4min

Teknikksirkel

Deler gruppa i 2. Halvparten har ball på utsiden av en sirkel.

Bytter de som er ute med de som er inne hvert etter 2 min

 

Del 1:

Får ball fra utsiden, tar imot og sender ballen til en annen

 

Del 2:

Motta ball med lår og send ballen tilbake ved andre berøring

 

Del 3:

Motta høy ball, dempe, dra videre og sende til ny spiller

Mye teknikkøving

Vise og forklar metoden.

 

For å vise gunstig teknikkutførelse og forklare hvorfor det er viktig for å bli bedre spillere

Øvelse 2: 15 min

Tredelt skuddøvelse

Med innlegg, opplegg og skudd etter føring av ball

De blir delt opp i tre. 1/3 skal legge innlegg, 1/3 skal spille vegg og deretter skyte, og 1/3 skal dribble gjennom kjegler, avslutte og deretter legge opp til noen andre. Til slutt skal innlegget komme og de 2 andre skal skåre.

 

Underveis viser jeg optimal skuddteknikk og hvor de skal legge inn

Trener på mange aspekter i fase A3. I tillegg vil spillerne ha skuddøvelser.

Oppgavestyrt læring.

De får et klart bilde på hvordan de kan få mål i kamp.

Øvelse 3: 25 min

Kamp

Dele opp i 2 lag. La de spille og forklare spillsituasjoner hvis det er gunstig.

Den mest spesialiserte fotballøvelsen.

Situasjonsbetinget læring.

Det er mange måter å få mål på og vi har gjennomgått noe av det på treningen.

Avslutning

 

 

 

 

Øvelse 1: 10 min

Hurtighets/utholdenhets

Konkurranse

Deler gruppa opp i 4 lag der de skal spurte om kapp med vendinger mot en ball. Ballen må treffe mål for at laget skal få poeng

Trening som påvirker fysiske egenskaper

Oppgavestyrt læring.

Et konkret mål som gjør det enkelt å pushe seg alt de har uten andre distraksjoner.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar