Aktive Lokalsamfunn

torsdag 10. desember 2020

Mathias Moe, Fotballtrening 9 J-15 Uke 50

Navn: Mathias Moe

Sted: Skrimhallen

Dato og tid: 10.12.2020 - klokken 20:00-21:30

Målgruppe: Jenter 15

Mål for økten: Fokus på å påvirke jentenes pasninger/langpasninger, mottak og vendinger

Kunnskapsmål: Forstå de viktigste momentene i valgte teknikker, og hvorfor de er så viktige

Holdningsmål: Møte opp i tide til trening, Si i fra på spond tidlig slik at en kan legge opp bedre økter til hvor mange som møter opp, ikke miste fokuset på hvorfor de gjør de forskjellige øvelsene

Utstyr: Fotballer, kjegler, Mål og vester  


Apemetoden (Jentene kan denne drillen, så de to som kan den best stiller seg fremst og viser resten, mens jeg gjør klar for de neste øvelsene)

 

 

 

 

 

Oppdagende læring

Generell del: (10 minutter)

Skadefri oppvarming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesiell del: (15 minutter):

rondo

Jeg setter jentene i rekker bak hverandre, der jeg setter opp 5 kjegler foran de, der jeg har øvelser de skal gjøre.

·         2 runder jogg

·         2 runder utad rotasjon av lysken

·         2 runder innad rotasjon av lysken

·         2 runde høye kneløft

·         2 runde sparke bak

·         2 runder 2 fram og 1 tilbake

·         2 runder krysse foran og bak

·         2 runder stigningsløp

 

 

 

 

 


Jeg lager firkanter der 4 spillere skal stå på hver side av firkanten og holde på ballen med pasninger slik at den 1 eller 2 i midten som skal gjenvinne ballen, ikke får den.

Muskelarbeidet blir mer koordinert og samstemt. Det vil si at man blir mer smidig. Man øker reaksjonsevnen, og alt går fortere i kroppen. Kjemiske reaksjoner stiger sammen med temperaturen. Blod og vevsvæske flyter bedre og lettere. Oksygen transporteres fortere gjennom blodet til musklene. Forebygger skader senere i økten. Jeg har med øvelse med ball slik at de får ballfølelse, pasninger og pasningsvalg inn mot hoveddelen.

Oppdagende læring/vise og forklare

Hoveddel

(35 min): 

 

Pasning, mottak, vending (15 min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegg fra side til side (10 min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Langpasningsdrill (10 min)

 

 

 

Øvelser med pasning, mottak og vendinger. Jeg bytter mellom alle 3 som sender pasninger:

·         A sender pasning til B der B skal sende pasning tilbake til a, så skal B snu seg og gjøre det samme med C

·         A sender ball til B der B skal vende seg mot C og sentre. Da skal C sentre tilbake til B som skal vende og sentre til A 

Spillerne fra side A skal starte med ballen og sentre mellom kjeglene på motsatt side, til spiller på B som må løpe i posisjon for å ta imot gjennom kjeglene, for å så sende tilbake til A som skal igjen komme i posisjon til å sende en vegg tilbake gjennom kjeglene. Der skal ballen skal gå frem og tilbake gjennom kjeglene med pasninger, med spillerne på hver side løper i posisjon for neste pasning. Illustrasjon lagt under:
 

Langpasningsdrill der jentene står overfor hverandre 2 og 2. Da skal jeg instruere hvordan en god langpasnings skal slås:

 

·          Stamfoten settes litt lengre bak ved langpasning enn ved kortpasning for å få høyde

·          Treffpunkt på ballen skal være lavt

·          Halvtliggende vristspark: En total utstrekning av foten, strak vrist (bøy tærne frem og ned for å kjenne at vristen er strak), tilløpet er skrått, tilslaget er med strak- og halvtliggende vrist, med innsiden av foten lavest. Legg tyngdepunktet for kroppen litt bakover så ballen får høyde.

·          Sparkfoten følger ballen og peker dit ballen skal, kroppen legges noe bakover.

·         Det er viktig med balanse og plassering av stamfoten.

 

 

 

Jentene skal trene på pasninger, mottak og vending.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jentene skal trene veggpasninger med presisjon i fart. Jeg legger også inn en konkurranse med denne øvelsen for å skape motivasjon.

 

 

 

 

 


Jeg har en øvelse der vi skal øve på langpasninger, der jeg har flere viktige momenter som må til for en god teknikk.

Oppdagende læring

Hoveddel 2 (25 min):

Spill 9 er

Jeg deler inn i 2 lag der vi spiller 3, 7 minutters kamper med 1-2 minutter mellom.

Jeg legger opp til spill etter en så lang teknikkdel for å skape motivasjon, og for at jentene

Apemetoden

Avslutning: (5 minutter)

Rydde kjegler, mål og baller. Rolig tøying, og kort prat om økta.

Først rydder vi ned og tar litt rolig tøying ved samlingsplass der vi sitter i en sirkel og snakker om hvordan økta var

 Tøying:

- Hamstring 

- Legg

- Lår

- Lyske

- Rumpe

 

Forebygge mot skader og få litt tilbakemelding på økta. Tøyer muskler som brukes mye når en spiller fotball.

 

1 kommentar: