Aktive Lokalsamfunn

mandag 5. mars 2018

Uke 10, Raumyr SFO - Idun

Navn: Idun Grønli
Tid: 14.00-15.00
Sted: Raumyr SFO, gymsal
Utstyr: bukk, baller, benker
Mål: få opp aktivitetsnivået i gruppa, samt få til en økt med både hurtighet og leik

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
Bruker 3 – 5 minutter.
Oppstart. Samler alle barna i midtsirkelen og forklarer hva vi skal gjøre. Bruker kort tid på dette da det som regel er en god del forsinket.
Klapper den rytmen vi har blitt enige om, og vi samles i midten. Går eventuelt over de «reglene» om de ikke klarer å sitte i ro eller være stille.
Jeg synes det er en fin måte å få hilst på alle sammen og få satt grunnlaget for økta. Her sier jeg ifra om mine forventinger, og de vet da hva de må forholde seg til.
Her snakker jeg kun til de.
8 min
Generell del
Superhøne
Alle starter som egg, og hopper rundt på huk. Man skal møte på en annen som også er egg og ta stein, saks, papir. Den som vinner blir kylling og kan rette seg litt mer opp, egget forblir egg. Om man er kylling og møter på en annen kylling og taper, blir man egg igjen. Fra kylling blir man høne og så til slutt om man vinner; superhøne.

Vi varmer opp for å øke motivasjonen, øke prestasjonsevnen fysisk og psykisk, omstille kroppen fra hvile til arbeid. Oppvarming forebygger også skader.Vis og forklar.
Barna kan som regel disse lekene, så det er ikke alltid jeg trenger å bruke metodene like mye – men i utgangspunktet, tenkt at de ikke vet hvordan leken fungerer, velger jeg vis og forklar.
12 min
Spesiell del
Tvekamp

 Denne leken/øvelsen går både på hurtighet og reaksjonsevne. Jeg deler gruppa i to, og deler de inn i nummer (fra 1 og oppover) – det vil si at jeg får to grupper, og det er to stykker med samme nummer. Gruppene blir plassert med god avstand fra hverandre på en linje, og i midten mellom de skal det ligge en gjenstand (en ball eller ertepose e.l.). Når jeg roper ut et nummer må de som har det nummeret løpe, det vil si at to stykker løper (en fra hver gruppe). Om å gjøre å få tak i gjenstanden i midten.

Leken går som sagt på både hurtighet og reaksjonsevne. Den er spennende og passer bra i gruppa, da det er mye konkurranseinstinkt. Passer på å presisere viktigheten av å ikke være voldsomme.


Her gikk det litt skeis sist, og jeg velger derfor å sette en tjukkas mellom de for at de skal få blikket opp og sånn at det er en fysisk sperre der som forhindrer krasj.
Bruker samme økta som sist hurtighetsøkt da den fungerte veldig bra, og alle likte øvelsene veldig godt.
Forklarer. Denne leken kan de, hvis ikke hadde jeg valgt vis og forklar. Er det noen som er usikre går jeg grundig igjennom og viser for å klargjøre.
12 min


12 min
Hoveddel
Bil og garasje

Kanonball
Deler gruppa inn i to og to, og lar de stille seg opp i en sirkel. Den ene skal starte som bil og den andre som garasje. På mitt signal skal bilen rygge ut og løpe rundt og inn i garasjen igjen (ser litt an om jeg velger å ha en gjenstand i midten, vil helst unngå krasj). Bytter på type øvelser de må gjøre for å komme seg rundt sirkelen.

Jeg har tidligere valgt å ikke involvere ball, men det har vært stor etterspørsel, og jeg tenker at vi derfor bruker siste del av økta på å prøve å spille litt.
Setter opp en ikke for stor bane, og deler de inn i to lag – passer på å fordele gruppa godt.

Dette er en lek som stimulerer hurtighet, selv om det fortsatt er gjennom leik. Den er med på en gradvis progresjon, og er en morsom måte å leke/trene på.Vise og forklar.


Vise og forklare

5 min
Avslutning
Samler alle sammen i midten av salen og spør om hvordan de synes økta har vært. Sier også ifra om ting jeg synes har vært bra og ikke fullt så bra.
Gjør dette for å vite litt om hvordan de føler det er, og i tillegg gjøre de mer trygge på at de kan si hva de mener.

1 kommentar:

  1. Denne økta gikk veldig bra! Morten så på og evaluerte, og ungene oppførte seg bra (i alle fall i forhold til tidligere), og både de og jeg hadde det gøy - tida gikk fort. Til neste gang; huske å spytte ut tyggisen ;)

    SvarSlett