Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 13. mars 2018

Navn: Idun Grønli
Sted: Raumyr SFO
Tid: 14.00-15.00
Utstyr: alt som trengs til tarzan-sisten (matter, benker, tjukkas, bukk osv)
Mål for økta: ha det gøy. Har øktplanen som veileder, men lar barna også komme med innspill i dag.

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
Bruker 3 – 5 minutter.
Oppstart. Samler alle barna i midtsirkelen og forklarer hva vi skal gjøre. Bruker kort tid på dette da det som regel er en god del forsinket.
Klapper den rytmen vi har blitt enige om, og vi samles i midten. Går eventuelt over de «reglene» om de ikke klarer å sitte i ro eller være stille.
Jeg synes det er en fin måte å få hilst på alle sammen og få satt grunnlaget for økta. Her sier jeg ifra om mine forventinger, og de vet da hva de må forholde seg til.
Her snakker jeg kun til de.
8 min
Generell del
Bil og garasjeDeler gruppa inn i to og to, og lar de stille seg opp i en sirkel. Den ene skal starte som bil og den andre som garasje. På mitt signal skal bilen rygge ut og løpe rundt og inn i garasjen igjen (ser litt an om jeg velger å ha en gjenstand i midten, vil helst unngå krasj). Bytter på type øvelser de må gjøre for å komme seg rundt sirkelen.


Vi varmer opp for å øke motivasjonen, øke prestasjonsevnen fysisk og psykisk, omstille kroppen fra hvile til arbeid. Oppvarming forebygger også skader.Vis og forklar.
Barna kan som regel disse lekene, så det er ikke alltid jeg trenger å bruke metodene like mye – men i utgangspunktet, tenkt at de ikke vet hvordan leken fungerer, velger jeg vis og forklar.
12 min
Spesiell del
Tvekamp

 Denne leken/øvelsen går både på hurtighet og reaksjonsevne. Jeg deler gruppa i to, og deler de inn i nummer (fra 1 og oppover) – det vil si at jeg får to grupper, og det er to stykker med samme nummer. Gruppene blir plassert med god avstand fra hverandre på en linje, og i midten mellom de skal det ligge en gjenstand (en ball eller ertepose e.l.). Når jeg roper ut et nummer må de som har det nummeret løpe, det vil si at to stykker løper (en fra hver gruppe). Om å gjøre å få tak i gjenstanden i midten.

Leken går som sagt på både hurtighet og reaksjonsevne. Den er spennende og passer bra i gruppa, da det er mye konkurranseinstinkt. Passer på å presisere viktigheten av å ikke være voldsomme.


Forklarer. Denne leken kan de, hvis ikke hadde jeg valgt vis og forklar. Er det noen som er usikre går jeg grundig igjennom og viser for å klargjøre.
25 min

Hoveddel


Tarzan-sisten.
Finner fram en del utstyr (får hjelp av barna) og leker Tarzan-sisten resten av økta. Får hjelp til å sette inn igjen.
5 min
Avslutning
Avslutter med å si ordentlig hade og takke for fine uker. 
Gjør dette for å vite litt om hvordan de føler det er, og i tillegg gjøre de mer trygge på at de kan si hva de mener.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar